Condiţii noi pentru cei care vor să fie asistenţi maternali. Pensionarii, persoanele care nu au 8 clase şi condamnaţii definitiv nu mai pot fi angajaţi

Ministerul Familiei a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede că nu mai pot fi asistenți maternali persoanele care nu au finalizat cel puţin opt clase din învăţământul gimnazial, au condamnări definitive sau sunt la vârsta pensionării.

29 feb. 2024, 13:44
Condiţii noi pentru cei care vor să fie asistenţi maternali. Pensionarii, persoanele care nu au 8 clase şi condamnaţii definitiv nu mai pot fi angajaţi

Condiții noi pentru asistenți maternali. Persoanele care se află la vârsta pensionării, care au condamnări definitive sau cele care nu au finalizat învăţământul gimnazial nu vor mai putea fi asistenţi maternali. Noile reglementările sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre pus recent în dezbatere publică de Ministerul Familiei.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a publicat în dezbatere, pe 19 februarie, un proiect de hotărâre privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedura de atestare şi statutul asistentului maternal.

Amenzile de circulație scumpesc polițele RCA. O amendă pentru parcare neregulamentară crește tariful RCA
Principalele elementele de noutate introduse prin prezentul proiect de act normativ sunt:

 • introducerea condiției de studii pentru persoanele care vor să devină asistent maternal, respectiv absolvent de învățământ gimnazial;
 • introducerea condiției ca cel puțin unul dintre membrii familiei asistentului maternal să obțină venituri;
 • limitarea desfășurării activității de asistent maternal până la împlinirea vârstei standard de pensionare;
 • introducerea unor limite minime și maxime ale diferenței dintre vârsta asistentului maternal și copilul pe care acesta îl poate lua în plasament, în vederea asigurării premiselor de a fi corelate nevoile copilului cu abilitățile asistentului maternal;
 • extinderea valabilității atestatului asistentului maternal de la 3 ani, la perioadă neterminată.

În expunerea de motive se subliniază că, în prezent, reţeaua de asistenţă maternală este îmbătrânită şi are un nivel scăzut de educaţie, experienţă şi calificare.

Condiții noi pentru asistenți maternali: condițiile necesare pentru a deveni asistent maternal

Poate fi atestată ca asistent maternal persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a împlinit vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
 • a absolvit învățământul gimnazial;
 • prin comportamentul ei în societate şi profilul psihologic prezintă garanții morale cu privire la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;
 • persoana şi soţul/soţia prezintă disponibilităţi afective în relaţiile cu copiii;
 • soţul/soţia şi copiii cu vârste de peste 14 ani care au acelaşi domiciliu cu solicitantul şi-au exprimat acordul cu privire la primirea în familie a unui copil/a unor copii;
 • are domiciliul într-o localitate cu acces la servicii educaționale, medicale şi, după caz, la servicii de abilitare/reabilitare necesare copilului/copiilor pe care îi va primi în plasament;
 • are drept de folosinţă asupra unei locuinţe care acoperă în mod corespunzător necesităţile de preparare a hranei, de igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copilului/copiilor care urmează a fi primiţi în plasament şi pentru care se poate asigura un spaţiu individualizat de odihnă şi efectuare a temelor;
 • cel puţin unul dintre membrii adulţi ai familiei, cu care locuieşte, realizează venituri.

Situații în care o persoană nu mai poate fi asistent maternal

Nu poate fi asistent maternal persoana care se află în una dintre situațiile următoare:

 • a depășit vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;
 • a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, contra autorității, contra înfăptuirii justiției, precum și de corupție și de serviciu;
 • are în familie membri cu vârsta de peste 14 ani sau alte persoane, care locuiesc împreună cu aceasta, care au fost condamnați prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o faptă penală;
 • a fost decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
 • suferă de boli transmisibile, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;
 • are în familie membri sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, care suferă de boli transmisibile, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;
 • are istoric de violenţă în cadrul propriei familii, în reţeaua socială sau în comunitate;
 • a avut sau, după caz, are copil în sistemul de protecţie specială;
 • a consimţit la adopţia propriului copil;
 • suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
 • are în familie membri sau alte persoane majore, care locuiesc cu aceasta, care suferă de boli psihice, sunt dependente de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
 • i s-a retras atestatul de asistent maternal, cu excepția situației în care atestatul a fost retras la cerere.

În plus, asistentul maternal nu va primi în plasament un copil dacă diferenţa de vârstă este mai mică de 18 ani sau depăşeşte 47 de ani şi va fi evaluat înainte de un psiholog şi de un asistent social.

Românul care face o avere de pe urma bărbaților care vor să-și îndulcească iubitele. Produsele lui se vând și cu 300 de lei/bucata: „Vânzările cresc cu 35% în perioada 1 – 8 martie”

Ministerul Familiei propune şi extinderea valabilităţii atestatului de asistent maternal de la trei ani la o perioadă nedeterminată, cu avizare la fiecare doi ani, pe baza evaluării.

Pentru nerespectarea acestor prevederi vor fi aplicate amenzi între 2.500 şi 10.000 lei.