CSM anunţă care sunt cauzele care se judecă în perioada Stării de Urgenţă

Secţia pentru judecători a CSM a adoptat marţi, 24 martie, o hotărâre pentru asigurarea unei practici unitare în instanţe pe perioada stării de urgenţă. Astfel, s-a stabilit lista proceselor care vor fi judecate pe perioada în care este în vigoare decretul privind instituirea stării de urgenţă, anunţă Stiripesurse.ro.

RomaniaTV.net
24 mart. 2020, 18:00
CSM anunţă care sunt cauzele care se judecă în perioada Stării de Urgenţă

„În aplicarea prevederilor art. 3 şi art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a dispozițiilor art. 42 alin. (1) din Anexa nr.1 la Decret,

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 257/17.03.2020,

Analizând hotărârile adoptate de colegiile de conducere ale curţilor de apel în aplicarea art. 42 alin. (1) şi art. 43 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020,

Ţinând seama de necesitatea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă,

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1), art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – (1) Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora:

a) judecătoriile:

– ordin de protecție;

– tutelă/curatelă;

– internarea medicală nevoluntară;

– ordonanța președințială;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– încuviințare executare silită;

– măsuri asigurătorii;

– asigurare dovezi;

– incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită;

b) tribunalele:

– suspendarea executării hotărârii;

– suspendare executării provizorii;

– măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– suspendare executare silită;

– ordonanța președințială;

– asigurarea dovezilor;

– tutela/curatela;

– ordin de protecție;

– reținere navă;

– suspendare executare act administrativ;

– litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

– cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;

– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită;

c) curţile de apel:

– suspendarea executării hotărârii;

– suspendare executării provizorii;

– măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– ordonanța președințială;

– asigurarea dovezilor;

– suspendare executare act administrativ;

– litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

– litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;

– cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii.

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită.

(2) Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Art. 2 – (1) Pe durata stării de urgenţă instituite, în materie penală, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, şi următoarele cauze:

– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

– cauze în materia liberării condiționate;

– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;

– contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;

– contestaţii la executare;

– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

– cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

– cauze având ca obiect infracţiuni – inclusiv infracţiuni flagrante – care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

– căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

– cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

(2) Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata stării de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020.

(3) Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi colegiilor de conducere ale curţilor de apel.

Dată în Bucureşti, la 24 martie 2020.”, se arată în comunicatul de marţi al CSM.


loading...
Partenerii noștri