Cum se plătesc taxele şi impozitele locale în 2017. GHIDUL COMPLET al impozitelor pe casă, teren şi maşină, de plată în ianuarie

Publicat: Luni, 02 Ianuarie 2017 08:07 // Actualizat: Luni, 02 Ianuarie 2017 08:07 // Sursa: romaniatv.net

Primele zile lucrătoare ale anului 2017 vin şi cu cozi la ghişeele de taxe şi impozite locale ale primăriilor din România. De cele mai multe ori, contribuabilii conştiincioşi plătesc încă de pe 3 ianuarie taxele şi impozitele pentru a scăpa de grija a o parte din datoriile la stat şi pentru a primi reducerea de 10%. Românii trebuie să ştie că bonificaţia de zece procente la impozitele pe casă, teren şi maşină se acordă până pe data de 30 iunie 2017, contribuabilii având două termene de plată a taxelor locale, ulterior fiind percepute penalităţi. Pentru a evita cozile de la ghişeu, RomaniaTV.net a întocmit un ghid complet al modalităţilor de plată a taxelor şi impozitelor locale în 2017. 

Din primele zile ale lunii ianuarie şi până pe data de 30 iunie, Fiscul oferă o reducere de 10% românilor la plata integrală a taxelor locale, în categoria cărora intră în special impozitele pe casă, teren şi maşină pe tot anul. Aceste taxe locale trebuie achitate în două tranşe: prima jumătate se plăteşte până la data de 30 iunie, iar cea de-a doua până pe 30 septembrie.

CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE CASĂ ÎN 2017

Noul Cod Fiscal a adus modificări considerabile încă din 2016 în sistemul de impozitare a locuinţelor, astfel că, în prezent, acesta nu se mai calculează în funcţie de calitatea persoanei care deţine imobilul (persoană fizică ori juridică), ci în funcţie de destinaţia clădirii, respectiv rezidenţială (scop de locuinţă), nerezidenţială (folosită în scop economic: sedii de firme sau persoane fizice autorizate, spaţii comerciale, cabinete etc) sau mixtă (locuinţă + sediu social).

Prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 159/2016, autorităţile au decis că proprietarii de imobile folosite cu dublu scop, atât ca locuinţă, cât şi ca sediu social (indiferent dacă desfăşoară sau nu activitate economică la sediu), acolo unde suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi delimitate, vor datora un impozit similar celui aplicat locuinţelor, cu condiţia să nu îşi deducă cheltuielile cu utilităţile, adică acele cheltuieli comune aferente imobilului: energie electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare.

Însă, declaraţia de impunere privind destinaţia clădirii, pe baza căreia autorităţile au calculat impozitul datorat anul acesta, nu a fost modificată corespunzător, astfel că formularul model 2016 ITL - 001, aprobat prin intermediul unui act normativ apărut la finalul anului trecut şi pe care contribuabiliii au fost obligaţi să îl depună până la 31 mai nu cuprindea şi situaţia celor care nu au delimitată suprafaţa economică şi care nu deduc cheltuielile cu utilităţile. Concret, formularul intitulat „Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice" prevede (încă) la secţiunea a VII-a doar următoarele două ipoteze pentru proprietarii de clădiri mixte în care suprafeţele nu pot fi delimitate:

a) La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nicio activitate economică - în acest caz, proprietarul a trebuit să declare, pe propria răspundere, că la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, urmând ca impozitul datorat să fie unul rezidenţial şi

b) La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt în sarcina operatorului economic - în acest caz, impozitul s-a calculat ca şi cȃnd clădirea este utilizată ȋn scop nerezidenţial (cote cuprinse între 0,2% și 1,3%, în funcție de decizia consiliului local).

Totuşi, celor două posibilităţi de mai sus le-ar putea fi adăugată în curând şi o a treia (litera c), respectiv cazul proprietarilor de locuinţe mixte în care suprafeţele rezidenţiale nu se pot delimita de cele destinate activităţii economice, iar cheltuielile cu utilităţile nu cad în sarcina firmei (PFA-ului), potrivit unui proiect de act normativ lansat recent în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), document care, pentru a se aplica, are nevoie de aprobarea ministrului şi publicarea în Monitorul Oficial.

Mai precis, este vorba despre Proiectul de Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, de către organele fiscale locale şi pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării şi regionale şi administraţiei publice nr. 2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal.

Concret, potrivit documentului citat, punctul VII din formularul model 2016 ITL - 001 se va completa cu lit. c), respectiv: "La adresa poștală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfășoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt în sarcina operatorului economic", caz în care impozitul datorat va fi cel aferent clădirilor rezidențiale.

De altfel, au anunţat că autorităţile pregătesc un nou formular, complet, în care să se regăsească toate cele trei ipoteze posibile, oferind atunci contribuabililor aflaţi într-un astfel de caz şi soluţia pentru a plăti impozit ca pentru locuinţe.

"Întrucât în formularul tipizat model 2016 ITL-001 nu este alocat un spațiu special pentru acest caz, până la modificarea acestuia, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri contribuabilii au posibilitatea să consemneze olograf, în spațiul de la punctul VII litera a), faptul că la adresa clădirii cu destinație mixtă se desfășoară activități economice, iar cheltuielile cu utilitățile nu sunt în sarcina operatorului economic. În plus, se vor completa informațiile prevăzute la punctul IV din formular", scrie în răspunsul formulat de Biroul de presă al MFP. 

Important! Criteriul utilităţilor nu se aplică şi în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, acolo unde suprafeţele în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial se pot evidenţia distinct. În acest caz, conform prevederilor din Codul fiscal, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial cu impozitul aferent suprafeței folosite pentru desfăşurarea activităţii economice, scrie avocatnet.ro. 

CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE TEREN ÎN 2017

Noul Cod Fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, stabileşte la art. 465 că impozitul pe teren se calculează luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local şi este datorat, pentru întregul an fiscal, de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Astfel, în cazul unui teren amplasat în interiorul oraşului (intravilan), impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare dintr-un tabel reglementat de Codul fiscal. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, rangul localităţii este stabilit astfel:

rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
rangul III - oraşe;
rangul IV - sate reşedinţă de comună;
rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

În ceea ce priveşte terenul amplasat în extravilan, adică în afara oraşului, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la Fisc, înmulţită cu acelaşi coeficient de corecţie corespunzător, ca în cazul terenurilor intravilane.

Atenţie! În cazul dobândirii unui teren pe parcursul anului, noul proprietar are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere, alături de documentele justificative, la direcţiile de taxe şi impozite locale, în termen de 30 de zile de la achiziţie, obligaţie valabilă şi în cazul dobândirii unei case sau a unei maşini pe parcursul anului.

Codul fiscal stabileşte şi situaţiile în care anumite categorii de persoane nu datorează impozit pentru terenurile pe care le deţin. Concret, sunt scutiţi de la această plată, printre alţii, veteranii de război ce deţin în proprietate sau în coproprietate terenuri, dar şi văduvele de război, persoanele care au fost private de libertate sau cele cu handicap grav sau accentuat.

CUM SE PLĂTEŞTE IMPOZITUL PE MAŞINĂ ÎN 2017

Pe lângă impozitul pe clădiri şi cel pe teren, legislaţia în vigoare prevede şi plata unui impozit anual de către orice persoană care are în proprietate o maşină ce trebuie înmatriculată/înregistrată în România, cu excepţia cazurilor în care legea stipulează scutiri de la plata impozitului.

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe maşini este calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din Codul fiscal. 

Mai precis, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv - 72 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv - 144 lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 lei/200 cmc.

La fel ca în cazul impozitului pe teren, normele legale stabilesc anumite categorii de persoane care sunt scutite de această taxă. În acelaşi timp, persoanele domiciliate în anumite localităţi ale ţării plătesc doar jumătate din impozit.

Ce dobânzi plătesc românii dacă întârzie plata taxelor şi impozitelor locale

Dacă plata taxelor depășește termenul, suma creşte în fiecare zi cu 0,02%. De asemenea, în fiecare zi se aplică o dobândă penalizatoare de 0,04% din sumă, ceea ce urcă valoarea totală a penalizării zilnice la 0,06%. 

Potrivit Codului Fiscal, impozitele locale sunt datorate, pentru întregul an, de către persoana care avea în proprietate bunul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Astfel, cei ce cumpără pe parcursul anului 2017 locuinţe, terenuri sau mijloace de transport vor plăti impozitele aferente abia din 2018. 

UNDE pot plăti bucureştenii taxele şi impozitele locale

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 2 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 3 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6 

Modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale în Sectorul 1 

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 are atributii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, pe raza administrativ - teritoriala a Sectorului 1, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt:
• informarea directa prin intermediul functionarilor publici care deservesc ghiseele pentru activitatea cu publicul, deschise la sediul institutiei noastre din str. Piata Amzei nr.13
• prin pagina de internet, adresa este http://www.impozitelocale1.ro

În urma înregistrarii institutiei în Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)*, Primaria Sectorului 1, prin Directia Generala de Impozite si Taxe Locale lanseaza o noua modalitate de plata online a impozitelor si taxelor. În acest scop, tuturor contribuabililor persoane fizice si persoane fizice autorizate, înregistrati în baza de date a primariei le-au fost atribuite credentiale (user si parola) cu care se vor putea autentifica în vederea efectuarii platilor pe site-ul www.ghiseul.ro.

Plicurile care contin numele de utilizator si parola se pot ridica personal, de la sediul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice, din Str. Piata Amzei nr. 13, începând cu 25 septembrie 2013, prezentând o copie a cartii de identitate a solicitantului.

Modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale în Sectorul 2

În conformitate cu hotărârea de Guvern nr. 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanţa nr. 24/2002 privind încasarea impozitelor şi taxelor locale prin mijloace electronice de plată, folosirea sistemului se poate face în baza unei parole de acces pe care o puteţi obţine personal după completarea, listarea şi depunerea formularului de înregistrare (pe care îl puteţi obţine accesând meniul Înregistrare din partea stangă-jos a acestei pagini) şi copie după C.I. / B.I. (persoane fizice) sau copie după Certificatul de înregistrare, copie C.I. / B.I. şi împuternicire în original (persoane juridice, persoane fizice autorizate), la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2: pentru persoane fizice la sediul din B-dul Garii Obor, nr. 10 (telefon 021.252.84.09), pentru persoane juridice la sediul din Str. Glinka Mihail Ivanovici nr. 7 (telefon 021.242.08.82).

În urma obţinerii parolei, aveţi acces la o serie de informaţii cu caracter personal: vizualizare patrimoniu, a plăţilor efectuate, a sumelor de plată, certificate fiscale online.

Persoanele care nu sunt înregistrate în baza de date ca plătitori de impozite / taxe nu pot beneficia de serviciile electronice oferite de D.V.B.L. , respectiv parola de acces și eliberare de certificate fiscale în format electronic.

Pentru obţinerea certificatelor fiscale on-line, autentificaţi-vă cu numele şi parola in fereastra "Autentificare" din stanga, apoi apăsaţi link-ul "Certificate" din meniul superior.
Conform Ordonanţei 92/2003 - Codul de procedură fiscală, Art.113, (3): "Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii in care se emite. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricarui solicitant."

Puteţi efectua plata impozitelor și taxelor: utilizând sistemul on-line de plată (completând toate informaţiile solicitate de bancă - pentru acest tip de tranzacţie contribuabilul nu datorează comision), prin Internet Banking sau prin Ordin de plată.

DESCARCĂ FORMULARE PERSOANE FIZICE

Modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale în Sectorul 3

Directia Generala Impozite si Taxe Locale - Sector 3 pune la dispozitia contribuabililor Sectorului 3 urmatoarea paleta de servicii menite sa limiteze timpul pe care trebuie sa-l acorde in vederea achitarii impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 3.

1. Plata cu numerar

Se poate efectua plata in numerar, apeland la una din casieriile situate in:

Sediul din Str. Sfanta Vineri nr. 32
Punct de lucru din Str. Campia Libertatii nr. 36
Punct de lucru din Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5

si/sau Oficiile Postale din Bucuresti; pentru aceasta va rugam consultati Lista Oficiilor Postale din Bucuresti care incaseza taxe si impozite pentru Directia Impozite si Taxe Locale Sector 3.

Oficiile CEC de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

2. Plata prin Card Bancar (POS) 

Se poate efectua plata prin card bancar , apeland la una din casieriile situate in:

Sediul din Str. Sfanta Vineri nr. 32

Punct de lucru din Str. Campia Libertatii nr. 36

Punct de lucru din Str. Lucretiu Patrscanu nr. 3-5. 

3. Plata cu ordin de plata

(se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis)
Persoanele fizice pot achita cu ordin de plata, specificand beneficiarul - " SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", codul fiscal al beneficiarului – " 4420465", prin BNSMB – TREZORERIA SECTOR 3 si codul de cont corespunzator platii dorite (vezi "Lista conturi IBAN Persoane Fizice").

Totodata, la detalii plata se va completa ROL si/sau CNP si ce reprezinta plata (impozit cladiri, auto sau altele). Pentru aceasta va rugam accesati Lista conturi IBAN Persoane Fizice

4. Plata prin Ghiseul.ro (Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar)

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale locale datorate si prin site-ul www.ghiseul.ro operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale, dupa obtinerea credentialului de la oricare din sediile primariei. Modalitatea de obtinere a credentialului este larg detaliata aici.

Modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale în Sectorul 4

Puteti achita impozitele si taxele locale la D.G.I.T.L. sector 4 si de pe www.ghiseul.ro, la sectiunea am parola, sectiune la care trebuie sa cunoasteti suma pe care o aveti de plata, precum si ceea ce reprezinta. Totodata, platile facute prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro, vor fi vizibile la D.G.I.T.L. sector 4, abia dupa un termen de 4 – 5 zile, termen care depinde de viteza de procesare a platii, precum si de virarea banilor catre trezoreria sector 4.

Daca doriti operarea platilor rapid si sigur ori daca doriti sa puteti vizualiza ceea ce aveti de plata si/sau sa platiti in acelasi timp, o puteti face rapid si eficient direct de pe site-ul www.dgitl4.ro, de la sectiunea Plata on-line.link.Aici puteti gasi toate detaliile despre proprietatile/mijloacele de transport detinute precum si amenzile pe care le aveti de plata (mai putin taxele pentru parcare), dar si toate platile efectuate. Platile efectuate prin intermediul modulului de pe site-ul www.dgitl4.ro apar instantaneu in baza de date a D.G.I.T.L. sector 4 si implicit la operatorii institutiei, indiferent de locatie. Autoritatile recomanda sa folositi site-ul www.ghiseul.ro pentru plata taxei pentru parcarea de resedinta.

La plata impozitelor si taxelor locale, pentru evitarea oricaror erori, autoritatile solicita sa prezentati in vederea verificarii corectitudinii CNP/CIF-ului, orice document oficial.

Modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale în Sectorul 5

Sediile Direcției Impozite și Taxe Locale
Str. Sebastian NR. 23 (SEDIUL CENTRAL)
Str. Uranus NR.98 BL.U8
Piața Națiunilor Unite NR. 3-5. 

Pentru plata taxelor si impozitelor locale, contribuabilii persoane fizice au mai multe variante:

Ordin de plată la bancă
Numerar la orice unitate CEC din Municipiul București 
Numerar la orice Oficiu Postal din Municipiul București 
Plata cu cardul în sediile D.I.T.L Sector 5 
Plata la benzinăriile OMV si PETROM din toată tara (Westaco);
Mandat Postal la orice Oficiu Postal din Romania;
Ghiseul.ro.

Programul de lucru cu publicul pentru toate sediile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5 este următorul:

Luni 08:30 - 16:30
Marţi 08:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 18:30
Joi 08:30 - 16:30
Vineri 08:30 - 16:30
Sâmbătă Închis
Duminică Închis

Detalii suplimentare despre plata taxelor şi impozitelor locale sunt disponibile aici. 

Modalităţi de plată a taxelor şi impozitelor locale în Sectorul 6

Persoanele fizice pot achita toate obligaţiile fiscale locale datorate şi prin site-ul www.ghiseul.ro operat de catre Centrul National pentru Managementul Societăţii Internaţionale, după obţinerea credenţialului de la unul din sediile primăriei. Pentru obţinerea credentialelor trebuie sa completati si sa depuneti o cerere la unul din sedii. Pentru descarcare cereri apasati aici.

De asemenea, mai sunt şi alte modalităţi de plată.

loading...
62 Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
10 mar 20:03
Răspunde | Votează email 0 email
HELEN WILSON
Salut,
Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; ([email protected])
02 oct 16:13
Răspunde | Votează email 0 email
[email protected]
Oferta de împrumuturi bănești între persoane fizice [email protected]
WhatsApp: 0033 605 5488 96
oferim împrumut de bani simplu, rapid și fiabil de la 1.000.00 Euro / $ la 1.000.000.00 Euro / $ pentru persoane serioase și oneste care au nevoie de bani cu o rată a dobânzii de 3% l an. Pentru mai multe informații, vă rugăm să mă contactați numai prin e-mail: [email protected]
30 aug 16:40
Răspunde | Votează email 0 email
fabrice
Buna ziua, eu sunt un acționar și pentru a ajuta pe cei care sunt respinse de bănci, am face un împrumut între di3.000 individuale a1.000.000 € € în cazul în care aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați-mă ca să pot spune dacă pot să-l ajute sau nu. .. mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți liderii voștri.
Email: [email protected]
30 aug 16:39
Răspunde | Votează email 0 email
gabriella
1017/5000
Iată soluția pentru toate proiectele dvs.

Suntem o organizație creștină și să aducă credit de ajutor și donații financiare pentru toate persoanele care suferă sau se confruntă cu dificultăți financiare, construcții, utilizarea, diverse proiecte. Contactați-ne pentru a beneficia de: [email protected]
29 aug 14:09
Răspunde | Votează email 0 email
wilson
Aveți nevoie de ajutor financiar - Împrumut de bani pe credit.

Împrumuturile de credit sunt disponibile de la 2.000 € la 2.000.000 € pentru fiecare persoană aflată în dificultate și în măsură să plătească cu dobândă.

Email: [email protected]
29 aug 14:07
Răspunde | Votează email 0 email
gabriella
Iată soluția pentru toate proiectele dvs.

Suntem o organizație creștină și aducem ajutoare de credit și donații financiare tuturor celor care suferă sau întâmpină dificultăți financiare, construcții, locuri de muncă, diverse proiecte. Contactați-ne pentru a beneficia de: [email protected]
14 aug 15:03
Răspunde | Votează email 0 email
LUCY GARY
Buna!
  Ai nevoie de un împrumut? Sunt un creditor înregistrat și de încredere, dau împrumut oamenilor cu dificultăți financiare, oameni care încearcă să plătească facturile școlare, cei care încearcă să cumpere o mașină sau să-și înființeze propria afacere, contractori și agenții guvernamentale. Pentru mai multe informații sau formular de cerere de împrumut Contactați-ne prin e-mail: [email protected]
Managementul. whatsapp: +254753990568
Contactați acum creditul Speedy!
14 aug 10:37
Răspunde | Votează email 0 email
Weadom Global
Dacă aveți nevoie de un împrumut pentru afaceri sau pentru a vă rezolva facturile, vă oferim tot felul de împrumut la rata de dicționar de 2%. suntem aici pentru a vă ajuta în rezolvarea problemelor dvs. financiare. pentru mai multe informații și pentru modul de solicitare a unui împrumut, Contact Email: [email protected]

Mulțumiri
Weadom
Email de contact: [email protected]
14 aug 10:37
Răspunde | Votează email 0 email
weadom
Dacă aveți nevoie de un împrumut pentru afaceri sau pentru a vă rezolva facturile, vă oferim tot felul de împrumut la rata de dicționar de 2%. suntem aici pentru a vă ajuta în rezolvarea problemelor dvs. financiare. pentru mai multe informații și pentru modul de solicitare a unui împrumut, Contact Email: [email protected]

Mulțumiri
Weadom
Email de contact: [email protected]
04 iul 08:57
Răspunde | Votează email 0 email
Potter Wayne
UNITED FINANCIO COMPANIA Societatea este limitată la capitalul social. Oferim împrumuturi și servicii financiare de orice fel. Împrumuturile noastre variază de la împrumut de la companie la împrumut personal sau pe termen scurt sau lung, cu rate ale dobânzii mai favorabile (2%). Procesul nostru de împrumut este foarte rapid și sigur, cu garanție. Pentru mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să vizitați e-mailul nostru; [email protected]
Afişează următoarele 10 comentarii
Afişează toate comentariile
1
EUR
4.7786
RON
16 Dec
noapte 1 °
zi 13 °
Ultimele joburi adaugate
24 H