DEFINITIVAT 2018: Subiecte grele la 98 de discipline, emoţii pentru 8900 de profesori

Proba scrisă a examenului de definitivat are loc miercuri, la 98 de discipline; s-au înscris peste 8.900 de candidaţi

18 iul. 2018, 04:04
DEFINITIVAT 2018: Subiecte grele la 98 de discipline, emoţii pentru 8900 de profesori

Proba scrisă a examenului de definitivat are loc, miercuri, de la ora 10.00, în 42 de centre din întreaga ţară. Peste 8.900 de candidaţi s-au înscris şi vor susţine examenul la un număr de 98 de discipline. Primele rezultate vor fi anunţate în data de 24 iulie.

Potrivit MEN, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. Examenul va începe la ora 10.00.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale la solicitarea candidaţilor, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) şi la avizierele centrelor de examen.

MEN anunţă că, dintre cei 9.475 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar pentru susţinerea examenului de definitivat, au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi.

Aceştia au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obţinute la cele 2 inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

„Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidaţi înscrişi”, a precizat MEN.

În funcţie de opţiunile manifestate, s-a înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru învăţământ preşcolar în limba română (2.253), învăţământ primar în limba română (1.534), educaţie fizică şi sport (887), limba şi literatura română (525) şi limba şi literatura engleză (511).

Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie, iar contestaţiile se vor depune la centrele de examen, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 2018.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional.


loading...