EDU.RO Definitivat 2014 Subiecte bareme si REZULTATE DEFINITIVAT 2014 Edu.ro UPDATE

EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO. EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, s-a desfăşurat luni, 14 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti), informează Ministerul Educației într-un comunicat.

14 iul. 2014, 08:42

EDU.RO UPDATE: Cei care au susţinut examen la specializarea Limba română şi Psihopedagogie au avut de rezolvat subiecte ce s-au referit la tratarea unei poezii din Eminescu, predicatul – definiţie şi context, prezentarea unei lecţii de clasa a V-a, inclusiv cu plan de lecţie. La pedagogie, au avut de prezentat învăţarea.

VEZI AICI SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ

VEZI AICI SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

VEZI AICI SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE LA PEDAGOGIE

VEZI AICI SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE LA CHIMIE

VEZI AICI SUBIECTELE şi BAREMUL DE CORECTARE LA FIZICĂ

Vezi pe EDU.RO SUBIECTELE şi BAREMELE DE CORECTARE la TOATE MATERIILE

EDU.RO. Subiectele de examen, traducerea acestora şi baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplină în parte, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei, la ora 15.00, pe site-ul http://subiecte2014.edu.ro.Atât programele de examen pentru toate disciplinele, cât şi modelele de subiecte şi baremele pentru toate disciplinele de examen pentru care au optat candidaţii au fost postate pe pagina http://definitivat.edu.ro şi au fost utilizate în activităţile de pregătire a debutanţilor, desfăşurate de Casele Corpului Didactic.

Dintre cei 10.764 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.917 candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie. Acestea sunt: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar.

EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO. În sesiunea 2014, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 136 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţul Cluj şi în municipiul Bucureşti durata probei scrise se va prelungi cu 2 ore pentru 4 candidaţi cu nevoi speciale.

EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO.   Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO.  Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 19 iulie. Perioada 19-23 iulie este desemnată pentru înregistrarea și soluționarea contestațiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 24 iulie.

EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO.  Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru.

EDU.RO Definitivat 2014. Aproape 10.000 de candidaţi examenul de DEFINITIVAT 2014 EDU.RO.  Comisiile constituite în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ sunt compuse din cadre didactice universitare, având cel puţin titlul ştiinţific de doctor şi din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, având cel puţin gradul didactic II. Preşedinţii comisiilor sunt cadre didactice universitare. Coordonarea metodologică a examenului national revine Ministerului Educaţiei Naţionale, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.


loading...