Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la Matematică Edu.ro

Evaluarea Naţională 2016, subiecte matematică. Elevii de clasa a VI-a vor susţine marţi proba la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale 2016.

23 mai 2016, 12:29
Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la Matematică Edu.ro

Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ Edu.ro. Evaluarea Națională la clasa a VI-a începe, luni, cu proba la MATEMATICĂ, potrivit calendarului şi metodologiei de organizare și desfășurare a acestor examene. Mai jos, după ora 15.00, subiecte la MATEMATICĂ – edu.ro. Evaluarea Naţională 2016pentru clasa a VI-a.

Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ. Edu.ro. Pentru elevii de clasa a II-a proba la Limba română scris va avea loc pe 6 iunie, pe 7 iunie (citit), Limba română pentru minoritățile naționale scris/citit — 7 iunie, Matematică — 8 iunie, Limba maternă — 9 iunie (scris) și 10 iunie (citit).

TESTELE de la proba de Matematică şi Ştiinţele naturii la Evaluare naţională 2016 pentru clasa a VI-a, publicate de Ministerul Educaţiei:

ENVI_2016_matematica_si_stiinte_Test_1_Caietul_elevului

ENVI_2016_matematica_si_stiinte_Test_2_Caietul_elevului

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare. Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ. Edu.ro.

„Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10 — 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test — învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare”, a precizat Ministerul Educaţiei. Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ. Edu.ro.

Metodologia prevede că sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Totuşi, acestea vor fi adaptate în prealabil în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ. Edu.ro. Ministerul Educaţiei a mai anunţat că durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a.

„Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ solicită comisiei județene/ a municipiului București nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de începerea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori”, prevede metodologia. Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ. Edu.ro.

Potrivit sursei citate, fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se vor înregistra în catalogul clasei și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/ reprezentanților legali ai elevului. Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a. Subiecte la MATEMATICĂ. Edu.ro.

AICI, după ora 15.00, subiecte la MATEMATICĂ – edu.ro. Evaluarea Naţională 2016 pentru clasa a VI-a.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și vor fi formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

„Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10 — 12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test — învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare”, precizează MENCȘ.

Potrivit metodologiei, sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a.

„Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respectivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ solicită comisiei județene/ a municipiului București nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de începerea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori”, prevede metodologia.

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se vor înregistra în catalogul clasei și vor fi valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților/ reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.


loading...