Evaluarea Națională 2021. Cum se calculează media de admitere la liceu

De astăzi a început înscrierea elevilor pentru Evaluare Naţională 2021. Pentru candidații din seria curentă, secretarii unităților de învățământ introduc datele personale ale elevilor în platforma dedicată Evaluării Naționale. Pentru candidații din anii precedenți înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia. După susţinerea examenului de Evaluare Naţională 2021, va urma admiterea la liceu, pentru care contează foarte mult rezultatul obţinut la examenul de evaluare.

07 iun. 2021, 14:24
Evaluarea Națională 2021. Cum se calculează media de admitere la liceu

Absolvenţii claselor a VIII-a se pregătesc de Evaluare Naţională 2021. De astăzi a început înscrierea pentru examenul capacitate.

Cum se face înscrierea candidaților pentru Evaluare Națională 2021

Pentru candidații din seria curentă, secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, introduc datele personale ale elevilor în platforma dedicată Evaluării Naționale. Asadar, nu se completează nicio cerere pentru candidații seriei curente.

Pentru candidații din anii precedenți înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Examenul începe marţi, 22 iunie, cu prima probă scrisă la Limba şi Literatura Română. În 24 iunie are loc proba la Matematică.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 29 iunie, zi în care se pot depune şi contestaţii. Rezultatele finale vor fi anunţate în 4 iulie.

Citeşte şi: Evaluarea Națională 2021. Ministerul Educaţiei a publicat un nou set de teste de antrenament la Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă

Calendar Evaluare Naţională 2021:

07 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională
Probele scrise:
22 iunie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă
25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Rezultatele și contestațiile:
29 iunie 2021 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) –30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) Depunerea contestațiilor
30 iunie – 4 iulie 2021 Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 

Cum se calculează media de admitere la liceu 2021

Media de admitere la liceu 2021 se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Media de admitere se calculează, chiar dacă elevul a obţinut medie generală la Evaluarea Națională 2021 sub 5.

Media de la Evaluare Națională 2021 se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a și media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

 


loading...