Facturi energie 2024. Se elimină „taxa pe soare”, veste bună pentru toţi românii, cu cât scad costurile de la 1 aprilie

Ministerul Energiei pune în dezbatere publică modificarea OUG 27/2022 privind plafonarea prețurilor la energie. Obiectivele sunt: preț corect pe facturile românilor, în contextul scăderii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, și crearea cadrului pentru trecerea etapizată la o piață mai competitivă. În plus, se propune eliminarea “taxei pe soare”, se arată într-un comunicat de presă,

31 mart. 2024, 10:15
Facturi energie 2024. Se elimină „taxa pe soare”, veste bună pentru toţi românii, cu cât scad costurile de la 1 aprilie

Facturi energie 2024. O serie de modificări vin pe fondul scăderii prețurilor la gaze și energie la nivelul Uniunii Europene. Astfel, deși Guvernul anunțase anterior că aceste prețuri rămân plafonate până la finele lui martie 2025, noua propunere vine cu ideea ajusgtării prelurilor de la 1 ianaurie anul acesta, în paralel cu o altă schemă de plafonare prelungită până pe 31 martie 2026.

Vestea excelentă așteptată de toți românii! De când scad facturile la gaze și energie electrică
Schimbările preconizate sunt următoarele:
-abrogarea prevederilor art. 21 alin. (3) privind taxa pe soare din cuprinsul Ordonanței nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a punctului de vedere exprimat de COM la solicitarea autorităților române conform căruia neincluderea prevederii în legislația națională nu afectează transpunerea Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizǎrii energiei din surse regenerabile.

-pentru claritate a fost introdusă obligația furnizorului de a defalca prețul final pe aceleași componente în oferta de furnizare, în contractul de furnizare și în prețul final facturat clientului final, în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică, potrivit cărora prețul practicat în cazul clienților finali de gaze naturale/energie electrică pe tranșă de consum este suma celor trei componente principale: componenta referitoare la energie și la furnizare, componenta referitoare la sistem/rețea (de transport și distribuție) și componenta care cuprinde impozitele, comisioanele, taxele și tarifele.

Pensii 2024. Cum afli în câteva minute vechimea ta în muncă
-luând în considerare evoluțiile costurilor pe care le înregistrază furnizorii de gaze naturale, este necesară actualizarea componentei de furnizare pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale și luarea în considerare a noii valori la stabilirea prețului final;

Facturi energie 2024. Reduceri de prețuri și reducerea plafonului prin care se plătește taxa de solidaritate

Se propune scăderea prețului gazelor naturale pe care producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligația să le livreze, începând cu data de 1 aprilie 2024, furnizorilor clienților casnici, furnizorilor producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică și operatorului de transport şi sistem/operatorilor concesionari de distribuţie titulari ai unei licenţe de operare – operatori de reţea de la 150 lei/MWh la 120 lei/MWh;