Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ ameninţă parlamentarii cu proteste

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ cere parlamentarilor implicare în soluţionarea problemelor sistemului de învăţământ, prin alocarea a cel puţin 6% din PIB şi modificarea Legii educaţiei naţionale, şi ameninţă cu proteste în cazul nerezolvării acestora.

30 sept. 2013, 13:59
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ ameninţă parlamentarii cu proteste

Colegiul naţional al liderilor FSLI, în numele celor 173.000 de membri de sindicat ale căror drepturi şi interese le reprezintă, solicită parlamentarilor să se implice în soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învăţământ şi salariaţii acestuia, respectiv alocarea, începând cu 2014, a minimum 6% din PIB pentru educaţie şi creşterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învăţământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public şi modificarea Legii educaţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte statutul personalului didactic.

Principalele modificări care se impun, în opinia sindicaliştilor, sunt: reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ şi gradul didactic I, decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, introducerea prevederilor privind stimularea achiziţionării de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic, reintroducerea sporului de doctorat, posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puţin trei ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei, acordarea gradaţiei de merit şi pentru personalul didactic auxiliar, precum şi introducerea posibilităţii dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanţare de la bugetul de stat.

Sindicaliştii cer ca aceste modificări să se facă până în 30 noiembrie 2013.

Ei mai solicită adoptarea unei legi de salarizare, prin care lefurile profesorilor debutanţi să fie mărite cu 50 la sută, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcţiei didactice şi cel minim să fie de 2 la 1.

„Aceasta este singura soluţie pentru ca meseria de dascăl să devină motivantă şi tinerii performanţi să fie atraşi către cariera didactică. De asemenea, se impune majorarea salariilor personalului nedidactic, având în vedere faptul că actualele venituri ale acestei categorii de salariaţi, le permit un trai sub limita de subzistenţă”, se arată într-un comunicat remis MEDIAFAX de FSLI.

Sindicaliştii solicită ca toate aceste probleme să fie rezolvate înainte de adoptarea Legii Bugetului de stat pentru 2014.

O altă solicitare a lor, care ar trebui rezolvată până în 30 aprilie 2014, vizează depolitizarea învăţământului, în sensul că, la dobândirea funcţiei de director al unităţii de învăţământ, rolul determinant să revină colectivului unităţii, şi nu factorilor politici.

Reprezentanţii FSLI mai cer regândirea programelor şcolare şi a sistemului de evaluare a elevilor, pentru a se pune accent pe latura formativă, şi nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoştinţele dobândite, pentru a face faţă cerinţelor în schimbare şi competiţiei de pe piaţa forţei de muncă.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că subfinanţarea cronică a educaţiei, a cercetării şi a sănătăţii, dar şi salariile umilitoare din aceste sectoare de activitate sunt un atentat la siguranţa naţională, în condiţiile în care de aceste domenii fundamentale depinde poziţia pe care România o va ocupa în viitor într-o lume tot mai globalizată, aflată într-o permanentă schimbare! Parlamentul României, conform prerogativelor legale, are competenţa să dea soluţii pentru salvarea învăţământului românesc! Iar acest lucru depinde de voinţa pe care o aveţi, de a vă implica în rezolvarea acestor situaţii grave”, se arată în apelul transmis parlamentarilor.

Sindicaliştii avertizează că, în situaţia în care Guvernul nu îşi va manifesta expres intenţia de a soluţiona aceste probleme, vor demara procedurile necesare pentru declanşarea acţiunilor de protest.