Guvernul a adoptat Strategia „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”.Ce facilităţi primesc peste 750.000 de români

Guvernul a adoptat, miercuri, Strategia naţională ''O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi'' pentru perioada 2016-2020 şi Planul operaţional, care se adresează unui număr de peste 752 de mii de persoane cu dizabilităţi.

14 sept. 2016, 14:53
Guvernul a adoptat Strategia „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”.Ce facilităţi primesc peste 750.000 de români

„Guvernul va stimula participarea activă a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii prin creşterea accesibilităţii la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, a calităţii serviciilor sociale şi printr-o mai bună monitorizare a respectării drepturilor acestora, conform Strategiei naţionale pentru perioada 2016-2020 şi Planului operaţional privind implementarea acestei strategii, aprobate în şedinţa de miercuri a Executivului”, se arată într-un comunicat de presă remis presei. 

Potrivit sursei citate, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi va fi posibilă prin accesul la servicii integrate de sprijin (sociale, de sănătate, educaţionale) de calitate, dezvoltate la nivelul comunităţilor în care domiciliază. Reducerea situaţiilor de discriminare multiplă, a ponderii persoanelor cu dizabilitate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială se va putea realiza prin creşterea competenţelor acestora, a valorii adăugate a muncii lor, dar şi printr-o mobilizare a instituţiilor publice, sectorului privat şi neguvernamental în susţinerea procesului de implementare a strategiei.

Strategia se focalizează pe opt direcţii principale de acţiune, şi anume: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare profesională, protecţie socială, sănătate şi statistici şi colectarea datelor. Măsurile sunt structurate pe obiective specifice, cu termene concrete de realizare, între acestea numărându-se adaptarea serviciului de urgenţă pentru a putea fi accesat şi de persoanele cu dizabilităţi, stabilirea cadrului legislativ necesar şi a unor standarde minime şi instrucţiuni pentru accesul la sistemul public de transport, crearea de servicii de sprijin pentru asigurarea exercitării capacităţii juridice, realizarea de campanii de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor negative şi încurajarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa în comunitate, precum şi dezinstituţionalizarea în etape a persoanelor cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale de tip vechi, în paralel cu dezvoltarea de servicii specifice pentru această categorie de persoane.

Strategia şi Planul operaţional aferent vizează asigurarea unui cadru normativ în ceea ce priveşte promovarea principiilor şi obiectivelor Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru perioada 2016-2020.

Monitorizarea implementării Strategiei va fi realizată la nivel naţional de Agenţia naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), metodologia şi instrumentele de monitorizare urmând să fie aprobate prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la propunerea ANPD, în termen de 120 de zile de la aprobarea Strategiei. ANPD va elabora anual un raport privind stadiul implementării Strategiei, care va fi publicat în al doilea trimestru al anului următor pentru anul precedent, iar o primă etapă de evaluare este prevăzută pentru sfârşitul anului 2017.

Măsurile incluse în Strategie şi în Planul operaţional aferent se adresează unui număr de peste 752 de mii de persoane cu dizabilităţi, câte erau înregistrate în iunie 2015 conform datelor statistice oficiale comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV). Dintre acestea, 97,7% sunt în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent, iar 2,3% sunt asistate în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.

Resursele financiare necesare implementării Strategiei provin, în principal, din fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetele locale şi fonduri europene, scrie Mediafax. 


loading...
Partenerii noștri