Guvernul a decis. Prefecţii şi subprefecţii pot deveni demnitari: Este un proiect care a fost asumat!

Guvernul a aprobat, prin Ordonanță de Urgență, ca prefecții și subprefecții să poată fi membri în partide. Anunţul a fost făcut de premierul Florin Cîţu

27 ian. 2021, 15:09
Guvernul a decis. Prefecţii şi subprefecţii pot deveni demnitari: Este un proiect care a fost asumat!

Guvernul a modificat astfel prevederea care a fost considerată inutilă şi chiar ipocrită de reprezentanţii tuturor partidelor, în condiţiile în care, în realitate, prefecții erau oricum numiți politic și înlocuiți de fiecare dată când se schimba guvernul.

„A fost aprobată OUG prin care prefecţii devin demnitari. Este un proiect care a fost asumat de coaliţie de guvernare prin programul de guvernare, iar astăzi am aprobat această OUG.”

Potrivit proiectului de OUG pe care guvernul o va avea pe masă miercuri, poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român şi are domiciliul în ţară;

b) se bucură de exerciţiul drepturilor electorale;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

e) nu se regăseşte în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției;

f) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

g) a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcţie de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii.

Această ultima condiție se consideră îndeplinită în situaţia în care persoana care poate fi numită în funcţia de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari public, relatează Stirpesurse.

De asemenea, se instituie o excepție de la această regulă: poate fi numită în funcţia de prefect, respectiv de subprefect, o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiţia ca în termen de maximum 2 ani de la data emiterii actului de numire în funcţie să absolve un astfel de program, precum şi o persoană care a ocupat cel puţin un mandat întreg funcţia de senator sau deputat.

Guvernul are pe agendă OUG pentru modificarea Codului Administrativ

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/OUG-2.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-13.pdf

2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-14.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-15.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HGANEXA-1.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-16.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-17.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bătarci, județul Satu-Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/HG-18.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene -2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-12.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Notificarea reprezentanților Asociației Municipiilor din România (AMR), Asociația Orașelor din România (AOR) şi Asociația Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației naționale a României la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-13.pdf

Citeşte şi: Preşedintele Iohannis, întâlnire cu liderii coaliţiei guvernamentale pe tema bugetului


loading...