Guvernul Ciucă vrea ca tinerii să facă din nou armata în România. Drepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar

Guvernul Ciucă vrea ca tinerii să facă din nou armata în România. Potrivit programului de guvernare, serviciul militar va fi efectuat pe bază de voluntariat, iar tinerii vor beneficia de o serie de drepturi şi de obligaţii.

29 nov. 2021, 19:32
Guvernul Ciucă vrea ca tinerii să facă din nou armata în România. Drepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar

Guvernul Ciucă vrea ca tinerii să facă din nou armata. Serviciul militar va fi efectuat pe bază de voluntariat și există intenția ca tinerii să fie retribuiți.

Guvernul Ciucă vrea ca tinerii să facă din nou armata

”Dezvoltarea rezervei operaţionale a Armatei Române, cu accent pe rezerva voluntară şi serviciul militar în termen voluntar, precum şi a unui sistem naţional de pregătire şi instruire, elaborarea unei noi strategii, care să conecteze sistemul de forţe active cu grupul de rezervişti şi să asigure mobilizarea şi regenerarea forţelor în parametri optimi de cantitate, calitate şi viteză, o condiţie esenţială pentru realizarea acestui obiectiv reprezentând-o revizuirea cadrului legislativ”, se arată în programul de guvernare.

Într-un proiect actual dezvoltat în cadrul Ministerului Apărării, cei care vor dori să servească în Armată, vor încheia cu Ministerul Apărării un contract pe o perioadă de 4 ani. Este vorba doar de primul contract, pentru că următoarele – în cazul în care rezerviştii vor dori să fie în continuare la dispoziţia Armatei – se vor semna pe o perioadă de maximum 3 ani.

Potrivit Adevărul, s-ar urma tipare pe care le execută ale țări membre ale NATO. De exemplu, s-ar putea face armată voluntară după modelul Danemarcei. Aici, anual aproape 7.000 de tineri merg voluntar la încorporare, iar alții 3.000 sunt trași la sorți. Ar putea fi preluat și modeul Bundeswehr, prevăzut în Germania, adică serviciul militar pe timp de 7 luni.

Citeşte şi MApN, anunţ despre recrutări. Ce trebuie să ştie tinerii din 28 de judeţe şi Bucureşti

Drepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar

Pe întreaga durată a contractului, voluntarii vor putea purta uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni. În perioadele când nu participă la astfel de activităţi, echipamentul militar se păstrează la unităţile în care sunt încadraţi.

De asemenea, pe timpul desfăşurării instruirii, rezerviştii voluntari sunt încazarmaţi obligatoriu. Excepţie fac doar cei care au domiciliul în localitatea de dislocare a unităţii militare unde sunt încadraţi sau în localităţi situate la distanţe mai mici de 50 de kilometri. În acest caz, se va face decontarea cheltuielilor de transport.

De asemenea, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, rezerviştii voluntari beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă.

Militarii voluntari nu pot fi concediați de la locul de muncă civil. Pe durata programului de instruire, voluntarii beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate (1.450 de lei), la care se adaugă solda gradului minim specifică fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte.

În perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni, rezerviştii primesc doar 10% din solde, care sunt supuse impozitului pe venit şi bază de calcul a contribuţiilor sociale.

În schimb, rezerviştii voluntari au obligaţia să-şi menţină condiţia fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni. Anual, se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică, pe baza baremelor stabilite pentru personalul militar în activitate.

Pe perioada concentrării sau mobilizării, raporturile de muncă sau de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi angajatori se suspendă. În această perioadă, rezerviştii nu pot fi concediaţi de la locurile de muncă decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice.

Probele pe care trebuie să le treacă voluntarii

Candidaţii trebuie să treacă mai întâi de procesul de selecţie, care se face la nivelul fiecărui judeţ sau sector. Candidaţii sunt supuşi la două tipuri de probe – psihologică şi fizică – ce se desfăşoară în aceeaşi zi.

La evaluarea psihologică se aplică metodologiile, criteriile şi procedurile profesionale de evaluare specifice, elaborate de Centrul de investigaţii socio-comportamentale din MApN.

Pentru evaluarea nivelului capacităţii motrice, candidaţii execută trei probe – flotări, abdomene şi alergare, iar pentru a fi declaraţi „admis”, trebuie să obţină baremul minim la fiecare dintre acestea.

Candidaţii declaraţi „admis” fac apoi examinarea medicală în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din reţeaua sanitară a MApN.

Candidaţii admişi care nu au îndeplinit serviciul militar activ semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Pe durata acestui program, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. La finalizarea cursului de formare, absolvenţii beneficiază de certificat de absolvire sau brevet de cadru militar rezervist aferent categoriei de personal pentru care s-a instruit.

Rezerviştii voluntari care au îndeplinit serviciul militar activ în calitate de militar profesionist şi au trecut în rezervă cu cel mult 3 ani înainte de data semnării contractului nu participă la cursul de specializare, dacă arma sau specializarea deţinute în calitate de militar profesionist corespund postului pe care este încadrat ca rezervist voluntar, potrivit alba24. 

Rezerviști voluntari MApN: Condiții de înscriere

Înscriere și începerea procesului de recrutare şi selecţie, cei interesați se vor prezenta la sediul CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN SAU DE SECTOR pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul.

Tabel cu datele de contact ale centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti

Personalul centrului militar vă va explica în detaliu ce drepturi și obligații aveți, vă va consilia și vă va ajuta să faceți opțiunile cele mai potrivite.

Vă puteți înscrie indiferent dacă aveți sau nu experiență militară anterioară (stagiu militar) sau dacă sunteți sau nu angajați în mediul civil.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu;

– să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Citeşte şi Parada militară de Ziua Naţională a României. Restricţii în trafic pentru repetiţii în mai multe zone din Bucureşti

Rezerviști voluntari MApN: acte necesare pentru înscriere

Pentru înscriere, candidaţii au nevoie de următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;

c) acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;

d) permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

e) livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Selecția constă în probe psihologice, fizice și examinare medicală.


loading...