Guvernul discută în şedinţă reorganizarea unor ministere. Ordinea de zi a şedinţei de guvern

Guvernul a publicat ordinea de zi a şedinţei de vineri, care începe la ora 13.00. În afară de adoptarea bugetului, miniştrii vor discuta hotărâri privind fondurile europene şi pentru reorganizarea unor ministere.

RomaniaTV.net
27 ian. 2017, 06:15
Guvernul discută în şedinţă reorganizarea unor ministere. Ordinea de zi a şedinţei de guvern

Biroul de presă al guvernului a postat pe site ordinea de zi a şedinţei de vineri, care va începe la ora 13.00.

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECTUL LEGII  bugetului de stat pe anul 2017
2.    PROIECTUL LEGII  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
3.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
-Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019
 
II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
 
III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.595/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 
IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Calendarul de activităţi necesare operaţionalizării sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 de gestionare a fondurilor europene
2.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2017 şi 2018 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliul de administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat
 
V.     NOTE
1.    NOTĂ privind dezvoltarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, conform cap. politici agricole şi de dezvoltare rurală, pct.3, din Programul de Guvernare 2017-2020
2.    NOTĂ privind Programul de subvenţii pentru agricultură acordate în anul 2017 prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
3.    NOTĂ privind programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România
4.    NOTĂ privind acţiunea în anulare a Directivei (UE) 2016/2284
5.    NOTĂ privind necesitatea modificării Legii Apelor nr.107/1996
6.    NOTĂ privind elaborarea Master-planului pentru investiţii în turism
7.    NOTĂ privind pregătirea Planului Anual de Lucru al Guvernului
 
VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare


loading...