Guvernul își ţine promisiunile faţă de transportatori şi fermieri. Ce acte normative au fost adoptate

Executivul condus de Marcel Ciolacu a adoptat o serie de acte normative care să elimine nemulţumirile pentru care fermierii şi transportatorii au ieşit în stradă.

23 ian. 2024, 18:41
Guvernul își ţine promisiunile faţă de transportatori şi fermieri. Ce acte normative au fost adoptate

Guvernul a adoptat acte normative care răspund solicitărilor transportatorilor în termenele asumate. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut, marţi, noi discuţii cu reprezentanţii transportatorilor, el afirmând că, în mai puţin de o săptămână, au fost făcuţi paşii necesari pentru implementarea măsurilor pentru acest domeniu.

Potrivit Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, marţi a avut loc, la sediul instituţiei, o nouă întâlnire între ministrul Sorin Grindeanu şi reprezentanţii Confederaţiilor patronale şi Federaţiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri.

Ministrul Sorin Grindeanu a apreciat deschiderea şi sprijinul manifestat de partenerii sociali în identificarea soluţiilor necesare la problemele existente în transportul rutier.
„Doar prin dialog constant putem să ajungem la rezolvările aşteptate de industrie. În mai puţin de o săptămână, am făcut paşii necesari pentru implementarea măsurilor pentru acest domeniu”, a susţinut el.

Ministrul a arătat că, în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, aspectele legate de reintroducerea toleranţelor la mase şi dimensiuni pentru depăşirile peste limitele maxime admise au fost soluţionate prin adoptarea Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, act normativ promovat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
În aceeaşi şedinţă de Guvern au fost adoptate actele normative promovate de MTI prin care s-au soluţionat şi celelalte cereri ale partenerilor sociali, respectiv:

1. Eliminarea diferenţierii între transportul rutier naţional şi transportul rutier internaţional în privinţa acordării despăgubirilor conform Convenţiei CMR, prevedere stabilită prin Ordonanţa pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier

2. Posibilitatea reducerii tarifelor Autorizaţiilor Speciale de Transport (AST) prin asigurarea competenţei Adunării Generale a Acţionarilor a CNAIR S.A. privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice, altele decât tariful de utilizare a reţelei de drumuri. Acest aspect a fost reglementat prin Hotărârea pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

3. Eliminarea obligativităţii deţinerii de către conducătorii auto a atestatului pentru transport agabaritic. Solicitarea partenerilor sociali a fost transpusă prin adoptarea actului normativ prin care este modificată OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

De asemenea, în ceea ce priveşte măsurile care nu necesită adoptarea prin acte normative, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a iniţiat, în vederea reducerii timpilor de aşteptare, implementarea separării fluxurilor UE şi non-UE în punctele de trecere a frontierei (care permit acest lucru) şi este în derulare identificarea soluţiilor tehnice aferente.

Totodată, arată ministerul, au fost realizate şi următoarele demersuri cerute de transportatori:

– corelarea periodicităţii examinării psihologice a personalului din transportul rutier cu termenele aplicate în cazul transportului feroviar. Măsura este realizată la nivelul MTI, prin aprobare ordin de ministru, mai este necesară şi aprobarea Ministerului Sănătăţii;

– corelarea Ordinului MTI 995/2011 (normele şi procedurile de control ale ISCTR) cu noile prevederi din HG 1317/2023. Măsura este în curs de implementarea prin elaborarea proiectului de act normativ de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului.

În această perioadă, s-au constituit grupurile de lucru pentru modificarea OG nr. 49/2022 privind transportul alternativ, dar şi pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea eliminării ”pirateriei” în transporturi. Tot în cadrul grupurilor de lucru s-a stabilit să fie discutate şi găsite soluţii pentru modificarea cadrului legislativ privind condiţiile de omologare, instalare şi montare a tahografelor inteligente generaţia 2.

Acte normative adoptate de Guvern care răspund solicitărilor fermierilor în termenele asumate:

1.​Echivalarea categoriei de permis categoria B cu TR și a celei B1 cu TR1, precum și înmatricularea utilajelor doar pe baza înregistrării la primărie, fără obligativitatea CIV și ITP.

Veşti bune pentru fermieri! Măsuri legislative pentru conducătorii de utilaje agricole

2.​Măsura compensării cu 100 euro/ha pentru culturile din toamna anului 2022

Marcel Ciolacu anunță lista măsurilor luate pentru fermieri și transportatori: Protestele lor au fost îndreptățite!

Grantul direct din cadrul prezentei scheme reprezintă o plată compensatorie pe suprafață care constă în echivalentul în lei a 100 euro / hectar, ce se acordă unei întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru suprafețe de teren arabil cultivate în toamna anului 2022, pentru un număr maxim de 162.640 beneficiari.

Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/ cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 1 august 2023, respectiv de 4,9334 lei/euro.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei sunt de 1.200.000.000 lei reprezentând echivalentul a 243.239.956 euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024. Plata sumelor reprezentând ajutorul de stat menționat de prezenta schemă se efectuează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Beneficiarii sunt întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, respectiv producători agricoli înregistrați în Registrul agricol și în Registrul unic de identificare,  care utilizează suprafețe de teren arabil, individual sau în forme de asociere în scopul obținerii producției de cereale și semințe oleaginoase.

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

a) depunerea unei cereri de plată în anul 2023, pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha, pentru  una sau mai multe dintre culturile prevăzute în anexa nr. 1 până la termenul limită de depunere din anul 2023

b) beneficiarii nu sunt în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Veşti bune pentru fermieri! Măsuri legislative pentru conducătorii de utilaje agricole

În Ședința de Guvern din 18 ianuarie 2024 a fost aprobată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la categoriile de permis de conducere disponibile în România pentru tractoare și vehicule agricole.

Prezentul act normativ vizează următoarele:

1. Echivalarea permisului categoria B cu permisul Tr1, categorie nou introdusă, care va permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteză maximă de 40 km/h pe drumurile publice.

Subvenții fermieri 2024. Plățile se fac până la 31 martie

2. Înscrierea echivalării categoriilor B și Tr cu categoria Tr1 în permisul de conducere pentru noile emisiuni, dar nu mai devreme de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, fără examinare de către autoritatea competentă.

Motivele care au stat la baza adoptării prezentei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

1. Planul Național Strategic pentru exercițiul financiar 2023-2027 prevede o creștere semnificativă a parcului de utilaje agricole, fapt ce generează o disproporționalitate între numărul de utilaje și personalul specializat.

Rabla la tractoare şi maşini agricole. Ministrul Mediului anunță un ajutor de 30.000 euro pentru fermieri în vederea achiziționării de tractoare şi maşini agricole

2. Absența legislației care să permită conducerea utilajelor agricole cu permise de conducere de categorie B duce la migrația forței de muncă către țările UE.

3. Neadoptarea rapidă a măsurilor legislative propuse ar afecta negativ execuția lucrărilor agricole la timp în perioadele optime.

Ordonanța de Urgență este esențială pentru a evita impactul negativ asupra sectorului agricol și a se asigura că România rămâne un sector proeminent în securitatea alimentară. În acest sens, este necesar să se acționeze cu celeritate pentru a soluționa această situație de urgență și a preveni consecințele negative asupra interesului public și a dezvoltării sustenabile a sectorului agricol.