Guvernul Orban renunţă la unele OUG adoptate înainte de demitere. Orban: "Tema e mult prea delicată"

Publicat: Miercuri, 12 Februarie 2020 20:17 // Actualizat: Joi, 13 Februarie 2020 11:39 // Sursa: romaniatv.net

Guvernul Orban s-a reunit joi în prima şedinţă după a fost demis prin moţiune de cenzură. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâri de guvern care vizează domenii precum apărarea, sistemul judiciar şi administraţia publică. La începutul şedinţei, premierul i-a spus ministrului Fondurillor Europene Marcel Boloş, că Executivul a decis să nu publice OUG înaintate de acesta în ultima şedinţă înaintea demiterii Cabinetului. "Tema este mult prea delicată, deja pârâcioşii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbţie au început să trimită tot felul de pâre", a explicat premierul Orban.

Guvernul Orban renuntă la trei ordonante de urgentă dintre cele 25 adoptate cu o noapte înainte de demitere. Asta în urma scandalului iscat de actele normative care nu aveau avize legale.

"Domnul ministru Boloş, am luat decizia de a nu publica ordonanţele de urgenţă pe care le-aţi înaintat în şedinţa de guvern. Tema este mult prea delicată, deja pârâcioşii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbţie deja au început să trimită tot felul de pâre, tema e mult prea delicată fiind vorba de fonduri europene nu avem voie să fragilizăm sub nicio formă procedurile pe care le-am gândit şi planul de măsuri astfel încât ele să fie obiectul unor acte normative care să fie discutabile şi contestabile. Din acest motiv vă solicit pe fiecare dintre măsuri să pregătiţi soluţii de reglementare, acolo unde este nevoie de de lege pregătiţi proiect de lege şi înaintăm proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare, iar acolo unde nu este nevoie de lege ştiu foarte bine că lansarea programului de extindere a distribuţiei de gaze, cel puţin pe exerciţiul financiar actual se poate realiza şi din acte normative care să nu aibă forţa unei legi, prin acţiuni sau ordine de ministru şi peste tot unde puteţi reglementa prin HG sau prin ordin de ministru să procedaţi în consecinţă, iar pentru ceea ce necesită reglementări cu caracter de lege pregătiţi un proiect de lege pe care să-l înaintăm în Parlament", i-a spus premierul ministrului Fondurilor Europene.

În ultima şedinţă înaintea demiterii, Guvernul Orban a adoptat mai multe ordonanţe referitoare la fondurile europene - OUG privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, OUG privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale şi de investiţii, la nivel regional, OUG privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative, OUG privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027 - precum şi o OUG privind instituirea Programului naţional de introducere a gazelor naturale în localităţile încălzite cu combustibil solid.

Iată ce proiecte vor fi dezbătute în şedinţa de guvern de joi, 13 februarie 2020. 

I.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-8.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-9.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NFHGANEXA.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Timiş, Sibiu, Constanţa, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Mureş, Dâmboviţa, Sălaj, Alba, Cluj şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-18.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventor a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-10.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-11.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-12.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-13.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi din Portul Comercial Galaţi, ca urmare a dublei înregistrări
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-14.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul public al municipiului Făgăraş, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-15.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil situat în judeţul Timiş, aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNFANEXA.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structure din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXE-4.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-16.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor poziţii din anexele nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-17.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa ne.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXA-1.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bilbor, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNF-2.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-19.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Mociu, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-21.pdf
 

II.  MEMORANDUMURI
1.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării doamnei Daniela NICOLESCU - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii CONVERSMIN S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-3.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Niculae HAVRILEŢ - secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al Societăţii OMV Petrom SA
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-4.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gheorghe-Adrian
MIUŢESCU-preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii ROMAERO S.A.

Citeşte şi Ministrul Sănătăţii, în contradicţie cu propriul Guvern: "Colaborez foarte bine cu Raed Arafat". Cât de pregătiţi suntem de un cutremur

loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
        Citeste mai mult despre:   
guvernul orban sedinta de guvern sedinta de guvern 13 februarie
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.8074
RON
26 Feb
noapte 7 °
zi 12 °
Ultimele joburi adaugate
24 H