LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. Reacţia notarilor publici cu privire la onorariile percepute pentru autentificarea actelor

Uniunea Naţională a Notarilor Publici anunţă că se va întruni pe 26 mai 2016 pentru a analiza dacă se impune formularea unor propuneri ministrului Justiţiei, cu privire la reglementarea modului de calcul al onorariului pentru autentificarea actelor de dare în plată. 

18 mai 2016, 12:25
LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. Reacţia notarilor publici cu privire la onorariile percepute pentru autentificarea actelor

„Cu privire la onorariile ce urmează a fi stabilite de notarii publici, precizăm că Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici nu reglementează onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr.77/2016, motiv pentru care Consiliul Uniunii se va întruni joi, 26 mai 2016, pentru a se analiza dacă se impune formularea unor propuneri Ministrului Justiţiei, cu privire la reglementarea modului de calcul al onorariului pentru această categorie de acte”, se precizează într-un comunicat al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Luni, Ministerul de Finanţe a oferit clarificări privind problema impozitării imobilelor care fac obiectul dării în plată. Darea în plată a unui bun imobil este considerată, din punct de vedere fiscal, un transfer al dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și se impozitează în conformitate cu legile în vigoare, însă la valoarea debitului, nu la valoarea notarială a bunului.

LEGEA DĂRII ÎN PLATĂ. Ce paşi trebuie să urmezi pentru a scăpa de credit

Darea în plată a unui bun imobil este considerată, din punct de vedere fiscal, un transfer al dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și se impozitează în conformitate cu prevederile art.111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, la valoarea declarată în actul de dare în plată.

Impozitul este datorat de către debitor și se plătește conform prevederilor Codului fiscal. Nici Legea nr.77/2016, privind darea în plată, nici Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal NU cuprind excepții de la plata impozitului pe venitul din transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal în cazul stingerii unor debite prin darea în plată

Concret, în cazul unui imobil dobândit în 2008 cu un debit pentru care se face darea în plată de 500.000 de lei (prin debit înțelegem datoriile din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare) și cu o valoarea minimă stabilită de Camerele notarilor publici, de 400.000 de lei, valoarea la care se calculează impozitul pe venit este cea a debitului, adică la 500.000 de lei.

Legea dării în plată. Cum se calculează IMPOZITUL pe darea în plată şi cine îl plăteşte. Cât CÂŞTIGĂ statul


loading...