LISTĂ datornici ANAF 2023. Fiscul nu mai iartă pe nimeni! Încep controalele la persoanele fizice din România. Lista penalităţilor!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va notifica persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari, potrivit unui proiect de act normativ.

12 mart. 2023, 14:22
LISTĂ datornici ANAF 2023. Fiscul nu mai iartă pe nimeni! Încep controalele la persoanele fizice din România. Lista penalităţilor!
ANAF aruncă bomba despre firmele austriece din România!

ANAF anunţă controale la toată lumea, dar accesntul este pus pe marile averi. Persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deţine o avere, atât în România, cât şi în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, arată ANAF într-un proiect de ordin pus în dezbatere publică.

Echivalentul în lei al celor 25 de milioane de euro este calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Naţională a României, pe baza datelor deţinute/obţinute de ANAF, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Proiectul arată că estimarea averii se face pe baza datelor şi informaţiilor deţinute sau obţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la bunurile mobile şi imobile deţinute, prrecum şi activele financiare deţinute.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va notifica persoanele fizice cu privire la faptul că acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari, mai arată proiectul de act normativ.
S-a scumpit coșul de cumpărături pentru Paște. Cât costă un kilogram de carne de miel sau un cofrag de ouă
Grupul de persoane fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani.

Demersul definirii persoanelor cu avere mare face parte din procesul de creare a premiselor legislative şi organizatorice necesare implementării programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari şi a metodelor indirecte de control, ca o expresie normală de integrare a României în tendinţele globale de abordare a fiscalităţii, arată expunerea de motive.

În scopul asigurării conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice ANAF poate proceda la aplicarea unor tratamente fiscale alternative de creştere a conformării fiscale voluntare, pe baza riscurilor identificate, precum şi la selectarea, pe baza analizei de risc, a persoanelor fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în vederea efectuării de verificări ale situaţiei fiscale personale/verificări documentare, în condiţiile legii.

Tratamentele fiscale alternative constau în îndrumarea persoanelor fizice cu averi mari, în scopul facilitării conformării fiscale voluntare şi derularea unor programe de notificare a persoanelor fizice privind problemele de neconformare identificate.

Responsabilă cu aceste acţiuni este Direcţia generală control venituri persoane fizice.

Cât te costă dacă nu plătești la timp sau greșit impozitele către ANAF. Dobânzile și penalitățile pe care Fiscul le aplică în 2023
Dobanzi_2023

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus la dispoziția contribuabililor un ghid despre dobânzile și penalitățile pentru persoanele fizice și firmele care nu-și plătesc impozitele la timp sau nu declară corect.

Obligații de plată datorate pentru neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă a obligațiilor fiscal include date despre neachitarea la termenul de scadență și alte detalii

Dobânzi și penalități de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Nivelul dobânzii este de 0,02% – pentru fiecare zi de întârziere.
Borcanul cu bacşiş nu mai este legal – Şeful ANAF ameninţă cu controale
Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% – pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

Excepții

Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de:

 •  amenzi de orice fel
 • obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii
 • cheltuieli de executare silită
 • cheltuieli judiciare
 • sumele confiscate
 • sumele reprezentând echivalentul în lei al
 • bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul fapteiPenalitățile de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale pentru care se datorează penalitate de nedeclarare.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Se comunică prin decizie

Dobânzile și penalitățile de întârziere sunt obligații fiscale accesorii care se comunică contribuabililor de către organul fiscal prin Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere.

Excepție este cazul în care, prin titlu executoriu, sunt prevăzute, după caz, creanțe fiscale accesorii sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora. Se calculează de către organul de executare silită și se consemnează într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu care se comunică debitorului).

Diferențele de obligații fiscale, prin declarații rectificative/de impunere

În cazul diferențelor de obligații fiscale, stabilite prin declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații.
Listă datornici ANAF. Şeful Fiscului anunţă că încep executările silite
Aceste dispoziții sunt aplicabile și în situația în care debitorul a efectuat plata obligației fiscale, iar declarația de impunere a fost depusă ulterior efectuării plății.

Neachitarea impozitelor la termen

Pentru neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale reprezentând impozite pentru care perioada fiscală este anuală, se datorează dobânzi după cum urmează:

 • în anul fiscal de impunere, pentru obligațiile fiscale stabilite de organul fiscal sau de contribuabili, inclusiv cele reprezentând plăți anticipate, se calculează din ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sau, după caz, până în ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusive
 • pentru sumele neachitate în anul de impunere, se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor până la data stingerii acestora, inclusive
 • în cazul în care obligația fiscală stabilită prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală, după caz, este mai mică decât cea stabilită prin deciziile de plăți anticipate sau declarațiile depuse în cursul anului de impunere, dobânzile se recalculează, începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală sau declarația de impunere anuală; apoi se face regularizarea dobânzilor în mod corespunzător
 • pentru diferențele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală sau declarației de impunere anuală, dobânzile se datorează începând cu ziua următoare termenului de scadență prevăzut de lege. În cazul impozitului pe venit, această regulă se aplică numai dacă declarația de venit a fost depusă până la termenul prevăzut de lege. În situația în care declarația de venit nu a fost depusă până la termenul prevăzut de lege, dobânda se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere.

Penalitățile de nedeclarare

Penalitățile de nedeclarare se datorează pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Nivelul penalității de nedeclarare este de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscal principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

Vezi și ANAF anunță controale la persoane fizice. Cine este vizat de verificări de la Fisc: au fost vânzări și de 1 milion de lei pe lună

Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanței fiscale principale la care se aplică.

Organul fiscal nu stabilește penalitatea de nedeclarare dacă aceasta este mai mică de 50 lei.

Penalitatea de nedeclarare stabilită se reduce cu 75%, la cerere, dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată ori compensare sau sunt eșalonate la plată, în condițiile legii.

Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală constatate de organele judiciare.

În situația în care obligațiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecție fiscală ca urmare a nedepunerii declarației de impunere, se aplică numai penalitatea de nedeclarare, fără a se aplica sancțiunea contravențională pentru nedepunerea declarației.

Penalitatea de nedeclarare se aplică și pentru obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de verificare a situației fiscale personale și se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatea de nedeclarare constituie venit al bugetului de stat.

Aplicarea penalității de nedeclarare nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.

Vezi integral: Ghid ANAF dobanzi_2023