LISTA MĂSURILOR propuse de guvern pentru desfăşurarea în siguranţă a alegerilor locale

Guvernul Orban a înaintat marţi către preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, Marcel Ciolacu şi Robert Cazanciuc, un plan de măsuri care să asigure buna desfăşurare a începutului anului şcolar şi a alegerilor locale, programate pe 27 septembrie.

RomaniaTV.net
12 aug. 2020, 14:16
LISTA MĂSURILOR propuse de guvern pentru desfăşurarea în siguranţă a alegerilor locale

Potrivit planului plan de măsuri, reguli și recomandări avute în vedere de Ministerul de Interne pentru organizarea evenimentelor electorale în condiții de siguranță în contextul epidemiei de COVID-19, obiectivul primordial al Guvernului în perioada desfășurării campaniei electorale este asigurarea exercitării drepturilor democratice de a alege și a fi ales, în condițiile protejarii sănătății individuale a cetățenilor prin evitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19, prin prevenirea transmiterii infecției cu noul coronavirus în familiile și către apropiații cetățenilor participanți la procesul de vot și ai organizatorilor.

Planul prevede, printre altele, ca prezența la mitingurile electorale organizate în aer liber să fie de maximum 50 de participanți, iar pentru evenimentele organizate în spații închise de maximum 20 de persoane.

Prezentăm în continuare conţinutul integral al planului de măsuri ce privesc desfăşurarea alegerilor locale: 

„Guvernul României, consecvent măsurilor enunţate anterior, a proiectat procesul electoral pe baza recomandărilor specialiştilor din domeniul sănătăţii, vizând următoarele obiective:

– Protejarea sănătăţii individuale a cetăţenilor, cât şi a sănătăţii publice prin evitarea îmbolnăvirilor de COVID-19;
– Limitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul cetăţenilor care îşi exercită dreptul de vot, apropiaţilor şi familiilor acestora şi a organizatorilor;
– Limitarea îmbolnăvirilor cu forme severe ale COVID-19;
– Asigurarea exercitării drepturilor democratice de a alege şi a fi ales.

Măsurile propuse au în vedere evitarea aglomerării încăperilor unde se desfăşoară votarea şi unde nu se poate asigura distanţarea fizică şi evitarea/reducerea riscului de contact cu suprafeţe sau obiecte potenţial contaminate.

Măsurile propuse/recomandate de către INSP vizează:
– menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane şi asigurarea a minimum 4mp suprafaţă/persoană;
– asigurarea facilităţilor pentru spălatul sau dezinfecţia regulată a mâinilor şi a recipienţilor unde se vor arunca mănuşile şi măştile folosite
– asigurarea curăţeniei şi dezinfecţia riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;
– purtarea corectă a măştii;
– afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile;
– spălatul sau dezinfecţia frecventă a mâinilor. În cazul în care participanţii la procesul de vot utilizează mănuşile, acestea vor fi schimbate/dezinfectate după fiecare contact şi se va evita atingerea feţei cu mănuşi;
– organizatorii vor trebui să îşi dezinfecteze mâinile după fiecare contact cu persoanele care votează şi trebuie să îşi schimbe masca la cel mult 4 ore sau ori de câte ori este nevoie;
– plasarea de anunţuri privind regulile de acces în incintă;
– asigurarea traseelor de intrare/ieşire separate;
– organizarea accesului eşalonat, cu menţinerea distanţei fizice de min. 1,5 m între oricare două persoane;
– la intrarea şi ieşirea din camera de vot, fiecare votant îşi va dezinfecta mâinile;
– portul obligatoriu al măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul, pe toată durata prezenţei în spaţiile închise;
– în cazul în care se formează cozi la intrarea în spaţiile de votare, organizatorii vor asigura menţinerea distanţei minime obligatorii de 1,5 m şi/sau portul obligatoriu al măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul;
– marcarea locurilor de staţionare în incinte, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice;
– plasarea de dispensere cu soluţii dezinfectante pentru mâini la intrarea/ieşirea din încăperi/toaletă, precum şi în alte locuri accesibile;
– instalarea de panouri despărţitoare între membrii comisiilor de votare şi public;
– evitarea contactului direct la înmânarea actelor de identitate şi al buletinelor de vot;
– dezinfecţia regulată a suprafeţelor, inclusiv a celor din cabinele de vot;
– aerisirea regulată, la minim 4h a încăperilor.

Pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, aflate în categoria de risc înalt, s-au recomandat următoarele:

– asigurarea accesului prioritar al acestor persoane în secţiile de vot, prin crearea unor intervale orare dedicate;
– crearea condiţiilor de vot pentru persoane care nu se pot deplasa astfel încât votarea să se efectueze în condiţii sigure: organizatorii care însoţesc urna mobilă trebuie să poarte mască, mănuşi ce trebuie schimbate după fiecare vizită, se evită intrarea în domiciliul votantului sau, dacă acest lucru, este necesar se va păstra distanţa fizică de 1,5 m şi se va staţiona un timp limitat sub 15 minute;
– în cazul persoanelor internate, votul cu urna mobilă va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice (purtarea echipamentului de protecţie conform cu recomandările personalului medical al secţiei respective);
– evitarea prezenţei îndelungate a acestor categorii de persoane la instruiri, în calitate de membri ai comisiilor de vot, observatori etc..

Aceste recomandări şi întregul proces electoral este detaliat în conţinutul a trei acte normative adoptate de către Guvern:

1. HG nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 23 iulie 2020

2. HG nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 23 iulie 2020

3. HG nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 23 iulie 2020

Acţiuni privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile prefectului asigură buna organizare a procesului electoral, iar Ministerul Sănătăţii are rolul principal privind prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind alegerile locale, care revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, cu următoarea componenţă:

Preşedinte: ministrul afacerilor interne;

Membri:
– Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente;
– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
– secretar de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;
a) reprezentanţi, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:
– Secretariatului General al Guvernului;
– Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
– Ministerului Finanţelor Publice;
– Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
– Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
– Ministerului Sănătăţii;
– Institutului Naţional de Statistică;
– Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
– Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

b) reprezentanţi ai:
– Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
– Societăţii Române de Televiziune;
– Societăţii Române de Radiodifuziune.

c) reprezentanţi ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Interne.

Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale evaluează săptămânal stadiul realizării acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor locale din anul 2020 şi transmite Guvernului, dacă este cazul, propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.

Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor locale din anul 2020.

Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menţine şi asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură paza sediilor Autorităţii Electorale Permanente, precum şi ale Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Instituţiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) asigură transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;

b) asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;

c) asigură condiţiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Ministerul Sănătăţii distribuie, prin intermediul instituţiilor prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare.

Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfăşurării procesului electoral, predarea către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a măştilor de protecţie ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora.

Măştile de protecţie vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfăşurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator în conformitate cu normele emise de autorităţile medicale competente.

În zilele de 26 şi 27 septembrie 2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorii de calculator primesc şi utilizează, pe durata activităţilor desfăşurate în localul de vot, măşti de protecţie.

Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare şi operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măşti de protecţie şi 5 perechi de mănuşi.

Instituţiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, distribuirea a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de votare. Instituţiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală, municipală şi orăşenească, precum şi al birourilor electorale de circumscripţie a sectoarelor municipiului Bucureşti, propus de primari, vor face parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează:

a) cel puţin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripţie comunală;
b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie orăşenească şi municipală;
c) cel puţin patru informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie a sectorului municipiului Bucureşti.

Informaticienii asigură asistenţă tehnică pentru operaţiunile informatice curente ale birourilor electorale de circumscripţie, operează aplicaţiile informatice necesare centralizării electronice a datelor din procesele-verbale şi sprijină activitatea centrelor de intervenţie operativă.

Informaticienii vor fi desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie numai pe baza avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Informaticienii primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin.

Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, al birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, al biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi al birourilor electorale de circumscripţie de sector al municipiului Bucureşti asigură suport pentru relaţia cu publicul, relaţia cu mass-media, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, secretariatul şedinţelor, elaborarea şi redactarea actelor, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a operaţiunilor materiale de predare-primire şi arhivare a materialelor electorale.

Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură statisticienii necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, birourilor electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru operaţiunile tehnice de consemnare şi centralizare a rezultatelor alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii, în limita fondurilor alocate.

Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

Institutul Naţional de Statistică, prin direcţiile teritoriale de statistică, asigură tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) asigură dezvoltarea aplicaţiei informatice pentru verificarea dreptului la vot, precum şi a aplicaţiei informatice pentru centralizarea rezultatelor votării utilizate de Biroul Electoral Central, conform cerinţelor operaţionale furnizate cu 60 de zile înainte de data votării de către Autoritatea Electorală Permanentă;

b) asigură echipamente informatice şi de comunicaţii pentru implementarea şi funcţionarea sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum şi pentru asistenţa tehnică necesară acestora;

c) asigură serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;

d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, înregistrării video-audio a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum şi fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

e) asigură terminalele informatice necesare fotografierii proceselor-verbale şi centralizării rezultatelor votării la nivelul birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti;

f) asigură, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea operatorilor de calculator;

g) asigură împreună cu Institutul Naţional de Statistică instruirea informaticienilor;

h) asigură servicii de comunicaţii de voce şi terminalele telefonice mobile pentru centrele de suport.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea unor centre de intervenţie operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură funcţionarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia primarilor spaţii în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.

Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.

Ministerul Sănătăţii asigură materiale dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare şi coordonează prin direcţiile de sănătate publică, acţiunile de dezinfecţie a sediilor secţiilor de votare efectuate cu sprijinul instituţiilor prefectului şi al primarilor înaintea începerii activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi după finalizarea acesteia.

Se constituie comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale, fără personalitate juridică, cu componenţa următoare:

– Prefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
– Reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente;
– Un subprefect;
– Secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti;
– Directorul executiv al direcţiei regionale/judeţene de statistică;
– Directorul general al direcţiei regionale a finanţelor publice/şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
– Inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
– Inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv inspectorul-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti;
– Şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;
– Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;
– Inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti;
– Inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
– Directorul direcţiei de sănătate publică a judeţului, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
– Reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
– Reprezentanţii teritoriali ai societăţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;
– Corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

NOTĂ:
Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene şi ale Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.

Comisiile tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale din anul 2020.

Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul Biroului Electoral Central.

Autoritatea Electorală Permanentă asigură dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central, precum şi materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii acestuia.

Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură mijloacele de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central.

Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti asigură, sub coordonarea prefecţilor, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, respectiv sediul şi dotarea tehnico-materială ale biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, precum şi materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii acestora.

Primarii asigură, sub coordonarea prefecţilor, sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti.

Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:

a) întocmesc şi tipăresc listele electorale permanente;
b) întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare;
c) tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare şi ale extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
d) asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
e) asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secţiilor de votare, precum şi dotarea grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini;
f) asigură materiale de protecţie sanitară pentru desfăşurarea activităţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti;
g) informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
h) asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
i) asigură tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării;
j) acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor enunţate anterior;
k) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor enunţate anterior, precum şi protecţia fizică a acestora.

Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activităţile privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi activităţile de centralizare electronică a datelor consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării şi aduce la cunoştinţă publică, pe site-ul propriu şi al Biroului Electoral Central, datele şi informaţiile de interes public rezultate din acestea.

Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea şi/sau instruirea membrilor birourilor electorale, a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi a alegătorilor, prin realizarea, distribuirea şi/sau difuzarea de publicaţii, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audio-video.

Autoritatea Electorală Permanentă asigură instrumentele şi aplicaţiile tehnice necesare desfăşurării şedinţelor Biroului Electoral Central prin mijloace electronice.

Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziţia birourilor electorale de circumscripţie o aplicaţie informatică cu rol de suport pentru efectuarea calculelor necesare pentru repartizarea mandatelor.

Pe lângă Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează centre de suport pentru relaţia cu publicul şi cu birourile electorale ierarhic inferioare.

Cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020

Prin HG 578/2020 s-a aprobat bugetul şi structura cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020.

Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituţiilor prefectului sumele de bani necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020.

Categoriile de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale sunt următoarele:

a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale;
b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale, ale membrilor comisiilor tehnice judeţene, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar, ale operatorilor de calculator şi ale informaticienilor;
c) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale complementare, a tipizatelor listelor electorale suplimentare, a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară, precum şi a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
d) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
e) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
f) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
g) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
h) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
i) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
j) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;
k) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
l) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale şi a timbrelor autocolante;
n) cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
o) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, inclusiv a materialelor de protecţie sanitară, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central;
p) cheltuielile de informare a alegătorilor;
q) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
r) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
s) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a prefecţilor, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
ş) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;
t) cheltuielile pentru achiziţionarea materialelor de protecţie sanitară, a dezinfectanţilor şi a produselor de igienă ce vor fi utilizate în activitatea birourilor electorale;
ţ) cheltuielile pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor;
u) cheltuielile pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie va fi dimensionat în funcţie de bugetul alocat.

Fondul indemnizaţiilor stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni, fără a include informaticienii, nu poate depăşi:

a) 16.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală;
b) 25.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie orăşenească sau municipală;
c) 125.000 de lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, precum şi a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

Autoritatea Electorală Permanentă suportă următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central, precum şi pentru materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestuia;
b) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central;
c) cheltuieli pentru confecţionarea ştampilelor Biroului Electoral Central;
d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou;
e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;
f) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
g) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
h) cheltuieli de informare a alegătorilor;
i) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
k) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator, a mandatarilor financiari;
l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.

Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;
c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;
d) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”;
e) cheltuielile de întreţinere a mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente.

Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituţiilor prefectului, sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:

a) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ai comisiilor tehnice judeţene;
b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor şi ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie;
c) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
d) cheltuieli privind asigurarea condiţiilor logistice necesare pentru organizarea de instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale;
e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
f) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
g) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
h) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;
i) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral;
j) cheltuieli cu transportul şi distribuirea materialelor de protecţie sanitară prevăzute la art.6 alin.(1) din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.

În aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 135/2020, Ministerul Sănătăţii asigură igiena şi dezinfecţia localurilor de vot în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi materiale de protecţie sanitară membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanelor acreditate, delegaţilor acreditaţi, operatorilor de calculator, personalului de pază şi alegătorilor, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020.

Agenţia Naţională de Integritate suportă cheltuielile pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese depuse de către candidaţi.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii suportă cheltuielile pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale suportă următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
b) cheltuieli pentru achiziţionarea terminalelor utilizate de birourile electorale;
c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii necesare birourilor electorale, precum şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestora;
d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice destinate procesului electoral.

Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;
c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.

Municipiile, oraşele, comunele şi sectoarele municipiului Bucureşti suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare;
c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
e) cheltuielile pentru confecţionarea şi distribuţia ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală, precum şi pentru materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestora;
i) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;
j) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;
k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;
l) decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
m) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale;
n) cheltuielile pentru suportul necesar dezinfectării sediilor secţiilor de votare şi pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secţiilor de votate cu materiale de igienă personală;
o) indemnizaţiile personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună.

Judeţele şi municipiul Bucureşti suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a sediului biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, precum şi pentru materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestora.

Stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale din anul 2020

Biroul Electoral Central

În data de 30 iulie 2020, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a desemnat prin tragere la sorţi cei 7 judecători în Biroul Electoral Central.

Ulterior desemnării, cei 7 judecători au ales, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia, iar Biroul Electoral Central a fost completat cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu reprezentanţii partidelor politice, rezultând următoarea componenţă:

Judecători:
1. George Bogdan FLORESCU – Preşedinte
2. Valentin Horia ŞELARU – Locţiitor preşedinte
3. Andreia Liana CONSTANDA
4. Mirela VIŞAN
5. Iulia Manuela CÎRNU
6. Lavinia Valeria LEFTERACHE
7. Virginia FILIPESCU

Autoritatea Electorală Permanentă:
1. Constantin – Florin MITULEŢU – BUICĂ – Preşedinte
2. Marian MUHULEŢ – Vicepreşedinte
3. Zsombor VAJDA – Vicepreşedinte

Reprezentanţii partidelor politice:
1. Petruţa ULMEANU – PSD
2. Andreea – Mihaela MIU – PNL
3. Mihai Alexandru BADEA – USR
4. Dora-Emese SZILAGYI – UDMR
5. Valentin – Olivian TROFIN – Pro România
6. Eliza Ene CORBEANU – PMP
7. Daniela CĂLIN – ALDE
8. Ivan TRUŢER – Grupul minorităţilor naţionale

Biroul Electoral Central a adoptat Hotărârea nr. 1/01.08.2020 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la alegerile locale din anul 2020.

Comisia Tehnică Centrală
Responsabilităţile instituţiilor administraţiei publice centrale au fost nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, stabilindu-se totodată ca, pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare, să fie constituită Comisia Tehnică Centrală, din reprezentanţi ai ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

În acest sens, ministrul afacerilor interne, în calitate de preşedinte, a emis Ordinul nr. 115/2020 privind constituirea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020.

Ministerul Afacerilor Interne

Având în vedere sarcinile care revin în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, au fost întreprinse o serie de activităţi, respectiv:

– Au fost instituite măsuri specifice de protecţie la sediul Biroului Electoral Central şi la sediul Autorităţii Electorale Permanente începând cu data de 29 iulie 2020, prin punerea în aplicare a prevederilor Dispoziţiei secretarului de stat nr. I/1466/29.07.2020;

– A fost asigurat, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, personalul tehnic auxiliar necesar desfăşurării activităţii Biroului Electoral Central;

– Au fost asigurate mijloacele de transport necesare desfăşurării activităţii Biroului Electoral Central;

– Au fost asigurate ştampilele Biroului Electoral Central.

Corespunzător prevederilor art. 9 alin. (1) al Hotărârii Guvernului nr. 577/2020, a fost efectuată instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020.

A fost elaborat şi se află în proces de consultare intrainstituţională Planul general de măsuri privind aplicarea măsurilor din competenţa structurilor Ministerului Afacerilor Interne, premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27.09.2020.

Autoritatea Electorală Permanentă – Suport organizatoric electoral

Potrivit dispoziţiilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, începând cu data de 30 iulie 2020, Autoritatea Electorală Permanentă a asigurat sediul, dotarea tehnică şi materială necesară bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central (Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, Bucureşti).

În data de 31 iulie 2020, Preşedintele AEP a desemnat angajaţii Autorităţii Electorale Permanente care îşi vor desfăşura activitatea în aparatul tehnic de lucru al Biroului Electoral Central constituit la alegerile locale din anul 2020.

De asemenea, au fost desemnaţi şi comunicaţi instituţiilor prefectului reprezentanţii teritoriali în comisiile tehnice judeţene şi a municipiului Bucureşti constituite potrivit dispoziţiilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020.

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat materiale suport de instruire:

– Instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020;
– Instruirea primarilor şi secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

Domeniul legislativ
A fost adoptată Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din data de 30.07.2020 a fost publicată Rectificarea la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020.

Au fost transmise Serviciului de Telecomunicaţii Speciale cerinţele operaţionale pentru aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului la vot şi aplicaţia informatică pentru centralizarea rezultatelor votării ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central.

Coordonarea activităţii în teritoriu
Având în vedere aprobarea comunicării, prin intermediul Registrului electoral, a unui mesaj de avertizare a primarilor referitor la necesitatea colectării unor date şi informaţii în vederea identificării de către autorităţile sanitare responsabile a unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV2, precum şi pentru actualizarea delimitărilor secţiilor de votare, modificarea sediilor acestora, înfiinţarea/desfiinţarea secţiilor de votare, birourile judeţene ale AEP au transmis, prin intermediul aplicaţiei STS, către toţi primarii, secretarii şi persoanele autorizate să opereze în Registrul electoral, mesaje de atenţionare privind solicitarea AEP, termenul de răspuns şi modalitatea de comunicare.

De asemenea, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii AEP nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora, personalul filialelor şi al birourilor judeţene a acordat îndrumare electorală reprezentanţilor unităţilor administrativ – teritoriale pentru întocmirea documentaţiilor în vederea obţinerii avizului conform al AEP pentru modificarea sediilor unor secţii de votare sau a actualizării delimitării acestora.

S-a acordat îndrumare electorală reprezentanţilor autorităţilor publice locale cu privire la dispoziţiile legale referitoare la punerea la dispoziţia partidelor politice care participă la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Corpul experţilor electorali / Operatorii de calculator

În perioada de referinţă, s-a acordat sprijin şi îndrumare cetăţenilor care au solicitat informaţii cu privire la modalitatea de selectare/desemnare a operatorilor de calculator şi cu privire la modalitatea de selectare şi desemnare a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.

În urma comunicărilor primite din partea experţilor electorali înscrişi în evidenţele Autorităţii Electorale Permanente, personalul birourilor judeţene a actualizat datele personale ale experţilor electorali care au transmis solicitări de actualizare a informaţiilor personale.

S-au transmis solicitări către persoanele cu pregătire juridică, înscrise în Registrul electoral, de comunicare a adeverinţelor de vechime în specialitatea juridică în vederea tragerii la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie.

De asemenea, s-a acordat îndrumare persoanelor care au depus cerere de înscriere în Corpul experţilor electorali, precum şi pentru accesul pe platforma online şi susţinerea examenului.

Corpul experţilor electorali numără în prezent 63.204 persoane disponibile pentru a fi desemnate preşedinte/locţiitor al biroului electoral al secţiei de votare.

Baza de date a persoanelor care pot fi desemnate operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare conţine un număr de 45.135 persoane active.

Administrarea Registrului secţiilor de votare din ţară

Autoritatea Electorală Permanentă a acordat 34 de avize conforme pentru modificarea sediilor/delimitărilor secţiilor de votare, respectiv înfiinţarea unei secţii de votare.

Registrul secţiilor de votare cuprinde în prezent un număr de 18.753 secţii de votare.

În ceea ce priveşte solicitarea comunicată prin intermediul Registrului electoral către toţi primarii să colecteze date şi informaţii de la nivelul secţiilor de votare, necesare în vederea identificării de către autorităţile sanitare responsabile a unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV2 cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, au fost comunicate datele de la 324 unităţi administrativ – teritoriale.

Coordonarea sistemului informaţional electoral naţional

S-au derulat următoarele activităţi specifice:

– Pregătirea site-ului BEC în vederea publicării acestuia;

– Suport tehnic permanent asigurat utilizatorilor Registrului electoral;

– Suport tehnic asigurat candidaţilor şi utilizatorilor AEP în aplicaţia de examinare online a persoanelor care doresc să devină experţi electorali;

– Stabilirea unui calendar de importuri privind actualizarea datelor din Registrul electoral;

– Configurarea reţelei BEC (respectiv instalarea şi configurarea ftp intern BEC, configurare adrese e-mail, instalare şi configurare tablete folosite în cadrul şedinţelor BEC);

– Lucrări de mentenanţă.

În domeniul comunicării şi relaţiilor publice s-au realizat următoarele:

– a fost organizată o dezbatere publică în sistem de videoconferinţă pe tema finanţării campaniei electorale aferente alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, la care au fost prezenţi peste 20 de reprezentanţi ai partidelor politice;

– au fost emise comunicate de presă pe următoarele teme:
* elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020;
* demersurile AEP legate de evaluarea secţiilor de votare de la alegerile locale şi măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS – COV2;
* dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema finanţării campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.

Măsuri avute în vedere de Ministerul de Interne

Plan de măsuri, reguli şi recomandări pentru organizarea evenimentelor electorale (campanie electorală) în condiţii de siguranţă în contextul epidemiei de COVID 19

1. Obiectivul primordial al Guvernului în perioada desfăşurării campaniei electorale este asigurarea exercitării drepturilor democratice de a alege şi a fi ales, în condiţiile protejarii sănătăţii individuale a cetăţenilor prin evitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19, prin prevenirea transmiterii infecţiei cu noul coronavirus în familiile şi către apropiaţii cetăţenilor participanţi la procesul de vot şi ai organizatorilor.

2. Precauţii universal valabile, obligatoriu de respectat in perioada campaniei electorale:
Decizia organizării evenimentelor electorale va ţine cont de contextul epidemiologic al localităţii şi al regiunii unde acesta se organizează, de contextul epidemiologic al localităţilor şi regiunilor din care provin participanţii. Pentru prevenirea contagiunii cu noul coronavirus, se vor elabora acte normative şi recomandări de protejare a sănătăţii publice, ce vor consta în obligativitatea respectării urmatoarelor măsuri:

– menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4mp /persoană;

– asigurarea facilităţilor la locul de desfăşurare al evenimentului electoral pentru spălarea sau dezinfecţia regulată a mâinilor;

– spălatul sau dezinfecţia frecventă a mâinilor este preferabilă purtării mănuşilor. În cazul în care participanţii la activităţile electorale utilizează mănuşile, acestea vor fi schimbate după fiecare contact şi se va evita atingerea feţei cu mănuşi;

– asigurarea curăţeniei şi dezinfecţia riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;

– portul măştii pe toată perioada desfăşurării evenimentului electoral;

– afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile.

Direcţiile de sănătate publică vor realiza evaluările de risc şi vor aviza fiecare eveniment în parte, asigurând şi consultanţă pentru organizatorii evenimentelor.

Evenimente electorale cu prezenţa fizică a participanţilor

Pentru evitarea riscului reprezentat de transmiterea virusului SARS CoV-2 între persoane prin intermediul particulelor respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomeraţiei şi a contactelor interumane, regulile de urmat la aceste evenimente electorale vor fi:

– limitarea numărului maxim de participanţi la 50 în cazul evenimentelor în aer liber şi 20 în cazul evenimentelor organizate în spaţiu închis, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

– se vor plasa la loc vizibil indicatoare cu regulile de acces şi cele de protecţie universal valabile: portul obligatoriu al măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul, menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între oricare două persoane, limitarea formării de grupuri mai mari de 6 persoane; igiena respiraţiei şi luarea măsurilor de protecţie în cazul tusei/strănutului;

– în sarcina organizatorilor evenimentelor electorale va cădea stabilirea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice ce vor facilita menţinerea distanţei fizice între participanţi;

– limitarea duratei evenimentului la maximum 2 ore;

– limitarea/eliminarea distribuirii din mână în mână de pliante, broşuri, alte materiale publicitare;

– distribuirea materialelor promoţionale se va face de către persoane care vor purta mănuşi pe care le vor schimba regulat sau se vor crea standuri de autoservire cu pliante şi alte materiale promoţionale;

– asigurarea unui număr suficient de recipiente de colectare /coşuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măştilor de protecţie şi a mănuşilor;

– evitarea contactelor interumane apropiate la o distanţă mai mică de 1,5 m pentru un timp mai lung de 15 min. Organizatorii vor desemna persoane ce se vor îngriji de respectarea acestor reguli;

– scena/spaţiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între cei ce vor urca pe scenă şi o suprafaţă de 4 metri pătraţi de persoană;

– vorbitorii se vor plasa la o distanţă de cel puţin 3 metri faţă de public, dacă scena este la acelaşi nivel şi la o distanţă de minimum 4 metri, dacă scena este plasată mai sus faţă de public;

– dezinfecţia riguroasă a echipamentelor utilizate în campanie: microfoane, staţii de amplificare, camera video, aparate de fotografiat;

– asigurarea unui număr rezonabil de toalete, acolo unde este posibil. În cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă şi săpun în proximitatea acestora;

– curăţenia şi dezinfecţia riguroasă a suprafeţelor şi aerisirea temeinică a încăperilor înainte şi după eveniment.

Evenimente electorale stradale

La acest tip de acţiuni de campanie măsurile de protecţie sanitară care se impun sunt:
– numărul maxim de persoane prezente simultan în interiorul cortului electoral va fi de maximum 3;
– portul măştii este obligatoriu pe toată durata prezenţei în spaţiul închis;
– organizatorii vor plasa dispensere cu soluţii dezinfectante pentru mâini sau alcool;
– curăţenia şi dezinfecţia riguroasa a suprafeţelor;
– evitarea contactului mediat cu materiale promoţionale (broşuri, pliante), pixuri, etc. Se vor oferi aceste materiale prin rugarea votanţilor să se servească singuri din zona de prezentare (sistemul de autoservire cu pliante/alte material publicitare). Acolo unde acest lucru nu este posibil, reprezentanţii partidelor politice vor purta mănuşi pe care le vor schimba/dezinfecta după fiecare contact;
– reducerea timpului de staţionare în interiorul cortului la maximum 15 min;
– menţinerea distanţiei fizice la minimum 1,5 m între oricare două persoane;
– plasarea de afişe conţinând regulile de protecţie individuală;
– refuzul accesului în interiorul cortului pentru persoanele care prezintă semne vizibile ale infecţiei respiratorii.

Evenimente electorale din uşă în uşă
La acest tip de acţiuni de campanie măsurile de protecţie sanitară care se impun sunt:
– numărul maxim de agenţi electorali care pot participa la acţiuni de tipul door-to-door este de 2;
– portul obligatoriu al măştii pe toată durata prezenţei în spaţiu închis;
– agenţii electorali nu vor pătrunde în interiorul locuinţelor vizitate;
– evitarea contactului imediat cu materiale promoţionale (broşuri, pliante), pixuri. Acestea vor fi oferite prin plasarea pe clanţa uşii (hanger), în cutia poştală etc. Acolo unde acest lucru nu este posibil, agenţii electorali vor purta mănuşi pe care le vor schimba/dezinfecta după fiecare contact;
– limitarea timpului de staţionare la maximum 15 min;
– menţinerea distanţei fizice la minimum 1,5 m între oricare două persoane;
– agenţii electorali vor renunţa la efectuarea acţiunii în cazul în care constată existenţa simptomelor respiratorii la o persoană vizitată.

Instruirea participanţilor, militanţilor, membrilor comisiilor electorale, observatorilor etc.

Recomandări:
– instruirea se va face pe cât posibil la distanţă, online;
– nr. maxim de persoane participante la întrunire va fi de 20 cu menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane şi min. 4 mp/persoană;
– portul obligatoriu al măştii pe toată durata prezenţei în spaţii închise;
– accesul în săli va fi eşalonat cu menţinerea distanţei fizice;
– participanţii vor fi instruiţi să nu se prezinte dacă au semne şi simptome de infecţie respiratorie acută sau semne sugestive pentru infecţia SARS COV 2 şi nu li se va permite accesul în săli în cazul în care se constată aceste simptome;
– plasarea de dispensere de soluţii dezinfectante pentru mâini la intrare şi alte locuri accesibile;
– aerisirea încăperilor înainte şi după terminarea instruirii;
– curăţenia şi dezinfecţia riguroasă a suprafeţelor;
– instruirea specifică privind regulile de acces în spaţiile de votare, regulile de protecţie universal valabile şi necesitatea respectării acestora.

Plan de măsuri pentru campanie şi ziua votului (schiţă)
1. Elaborare reguli pentru derularea campaniei electorale, diferenţiate pe tip de acţiuni:
– Plan de măsuri pentru acţiunile electorale stradale;
– Plan de măsuri pentru evenimente electorale;
– Plan de măsuri pentru acţiuni din uşă în uşă (door-to-door).

2. Elaborare reguli şi recomandări pentru ziua votului:
– Plan de măsuri de prevenţie generală pentru desfăşurarea procesului electoral;
– Ghidul preşedintelui de secţie;
– Ghid pentru forţele de ordine.

3. Elaborarea procedurii pentru a asigura exercitarea dreptului la vot al persoanelor izolate/carantinate:
– Ghid pentru reprezentanţii în secţile de votare ce se deplasează cu urna mobilă;

4. Elaborare proceduri pe niveluri de risc, în funcţie de numărul de îmbolnăviri în circumscripţia electorală respectivă şi în funcţie de rata îmbolnăvirilor şi intensitatea transmiterii comunitare în localitatea respectivă (ghid pentru prefecturi, pentru aplicarea graduală şi proporţională a măsurilor de prevenţie în funcţie de situaţia epidemiologică din localităţi).

5. Rolul DSP, ISU, Poliţie, Jandarmerie, Birou electoral, Prefecturi.

Plan de măsuri pentru organizarea procesului de vot în condiţii de siguranţă şi prevenirea infectării votanţilor şi membrilor comisiilor din secţile de votare cu SARS-CoV2

Obiectivele urmărite în elaborarea acestui plan au în vedere protejarea sănătăţii individuale a cetăţenilor, cât şi a sănătăţii publice prin evitarea îmbolnăvirilor de COVID-19, evitarea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus la cetăţenii cu drept de vot ce participa la procesul electoral, evitarea transmiterii infecţiei cu noul coronavirus la apropiaţii şi familile acestora, prevenirea infecţiei cu SARS-Cov 2 la organizatorii procesului electoral, la membrii comisiilor din secţiile de votare şi a forţelor de ordine ce asigură buna desfăşurare a votului. Astfel, Guvernul va asigura exercitarea drepturilor democratice de a alege şi a fi ales, în condiţiile adoptării unor măsuri de prevenţie eficientă, ce urmăresc prevenirea infectărilor şi desfăşurarea în condiţii optime a procesului electoral.

Măsurile ce se vor adopta prin acte normative au ca scop principal evitarea aglomerării încăperilor şi aerisirea corespunzătoare a acestora, acolo unde se desfăşoară votarea şi unde nu se poate asigura distanţarea fizică precum şi evitarea/reducerea riscului de contact al mâinilor cu suprafeţe sau obiecte potenţial contaminate. Astfel, se vor adopta următoarele reguli de bază pentru prevenirea contaminării şi limitarea riscului de îmbolnăvire:

Precauţii universal valabile

– menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane/ minimum 4mp suprafaţă/persoană;
– asigurarea facilităţilor pentru spălatul sau dezinfecţia regulată a mâinilor cu alcool 70% sau dezinfectant pentru mâini;
– asigurarea şi montarea recipientelor unde se vor arunca mănuşile şi măştile folosite;
– asigurarea curăţeniei, aerisirea frecventă şi dezinfecţia riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;
– purtarea corectă a măştii;
– afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile;
– afişarea la loc vizibil a regulilor sanitare, marcarea distanţei de 1,5 m între persoane ce intră să-şi exercite votul cu banda adezivă pe podea;
– spălatul sau dezinfecţia frecventă a mâinilor (preferabilă portului de mănuşi). În cazul în care participanţii la procesul de vot utilizează mănuşile, acestea vor fi schimbate frecvent, iar cei ce poartă mănuşi vor fi instruiţi să evite atingerea feţei cu acestea;
– organizatorii vor trebui să îşi dezinfecteze mâinile după fiecare contact cu persoanele care votează şi trebuie să îşi schimbe masca la cel mult 4 ore sau ori de câte ori este nevoie.

Măsuri organizatorice
– plasarea de anunţuri şi indicatoare privind regulile de acces şi de prevenţie în exercitarea dreptului de vot în incintă;
– asigurarea traseelor de intrare/ieşire separate şi marcarea corespunzătoare cu indicatoare;
– marcarea locurilor de staţionare în incinte, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între persoane;
– plasarea de dispensere sau flacoane cu soluţii dezinfectante pentru mâini, marcate corespunzător, la intrarea şi ieşirea din încăperi şi din toalete, precum şi pentru alte locuri accesibile;
– organizarea accesului eşalonat, cu menţinerea distanţei fizice de min 1,5 m între oricare două persoane;
– limitarea prezenţei persoanelor în spaţii închise: chiar în secţiile de votare cu volum mare, se va restrânge prezenţa simultană a mai mult de 20 de persoane, inclusiv reprezentanţii din secţie şi forţele de ordine;
– la intrarea şi iesirea din cabina de vot, fiecare votant îşi va dezinfecta mâinile, recipientul cu dezinfectant sau alcool va fi aşezat la loc vizibil şi votanţilor li se va atrage atenţia asupra respectării acestei reguli, pentru evitarea contaminării reprezentanţilor din secţia de votare;
– portul măştii va fi obligatoriu, atât de către votanţi, cât şi de către organizatori, masca va trebui să fie astfel poziţionată încât să acopere atât gura cât şi nasul, pe toată durata prezenţei în secţia de votare;
– în cazul în care se formează cozi la intrarea în spaţiile de votare, organizatorii vor asigura menţinerea distanţei minime obligatorii de 1,5 metri şi portul obligatoriu pentru toate persoanele a măştii care să acopere atât gura, cât şi nasul.

Măsuri suplimentare
– Măsurarea temperaturii votanţilor cu termometru non-contact şi triajul observaţional la intrare. Cei febrili vor fi conduşi la o cabină de vot separată, deservită de un reprezentant al comisiei de vot echipat corespunzător, cu mănuşi, mască, vizieră; se va practica dezinfecţia obligatorie a mâinilor reprezentantului comisiei după vot;

– Din 2 în 2 ore, se vor lua 10 minute pauză pentru aerisirea încăperii şi dezinfecţia suprafeţelor: birou, cabine de vot, holuri şi toalete; În seara dinaintea votului, înainte de sigilarea secţiei, dezinfecţia se va face atât cu dezinfectant de suprafeţe, cât şi prin nebulizare; dezinfecţia terminală se va efectua după încheierea procesului electoral şi numărarea voturilor;

– instalarea de panouri despărţitoare între membrii comisiilor de votare şi public, din folie transparentă, sau ecran de plexiglas, model ghişeu; membrii comisiei de votare vor fi aşezaţi la 1,5 m unul de altul;

– evitarea contactului direct la înmânarea actelor de identitate şi a buletinelor de vot; votanţii vor aşeza pe biroul comisiei buletinul, se vor nota datele de către un reprezentant al comisiei de votare, votantul se va servi singur cu buletinele de vot şi cu ştampila pe care o va dezinfecta la ieşire din cabina de votare. Nu se vor mai aplica colante pe cărţile de identitate, prevenirea votului dublu se va verifica electronic, prin intermediul tabletei furnizate de STS;

– cabinele de vot vor fi despărţite prin pereţi rigizi, ermetici, fie din plexiglas fie din material lemnos; se permite perdea doar la uşa de acces.

Reducerea riscului de infecţie pentru persoanele aflate la risc înalt (persoanele în vârstă de peste 65 ani, persoane cu afecţiuni preexistente – comorbidităţi)

Pentru categoriile vulnerabile de alegători, persoane în vârstă şi persoane cu afecţiuni cronice, măsurile ce se vor aplica vor consta în:
– asigurarea accesului prioritar al acestor persoane în secţiile de vot, prin crearea unor intervale orare dedicate;
– crearea condiţiilor de vot pentru persoane care nu se pot deplasa, astfel încât votarea să se efectueze în condiţii sigure: organizatorii care însoţesc urna mobilă trebuie să poarte mască, mănuşi ce trebuie schimbate după fiecare vizită, evită intrarea în domiciliul votantului sau dacă acest lucru este necesar va păstra distanţa fizică de 1,5 m şi va staţiona un timp limitat sub 15 minute;
– în cazul persoanelor internate votul cu urna mobilă va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice (purtarea echipamentului de protecţie conform cu recomandările personalului medical al secţiei respective). Buletinele de vot vor fi colectate în ambalaje ce asigură securitate biologică şi vor fi numărate separat, de personal echipat şi instruit corespunzător;
– evitarea prezenţei îndelungate a acestor categorii de persoane la instruiri, în calitate de membri ai comisiilor de votare, observatori etc.

Concluzii
Epidemia de SARS-CoV-2 are un impact socio-economic negativ major la nivel global. România nu face excepţie de la această situaţie nedorită. Cu toate acestea, măsurile adoptate de Guvernul României, ca răspuns la situaţia de criză creată, au reuşit să limiteze amploarea efectelor negative, vizibile în ţările din Uniunea Europeană şi din lume. Amintim faptul că România a reuşit limitarea extinderii infectării cu SARS-CoV-2 în perioada de debut a pandemiei, în condiţiile în care a avut un aflux masiv de persoane venite din zone cu risc de infectare ridicat – Italia, Spania, Marea Britanie etc. De asemenea, în ciuda măsurilor de izolare şi limitare a contactelor sociale impuse de criza sanitară, prin măsurile de stimulare economică şi fiscală adoptate de Guvern România a înregistrat una dintre cele mai mici rate de scădere economică din UE evitând, aşa cum datele preliminare o arată, intrarea în recesiunea tehnică. Rata şomajului nu a înregistrat creşterile abrupte din alte ţări, cu consecinţe dramatice pe termen scurt, mediu şi lung.

Prin aplicarea unui mod rapid, flexibil şi pragmatic de adoptare a deciziilor (consultarea cu experţii din domeniu sanitar, consultarea/implicarea partenerilor sociali, preluarea şi adaptarea soluţiilor propuse de factorii interesaţi), Guvernul a reuşit să prevină răspândirea virusului Covid-19, iar activităţile economico-sociale au fost reluate în mod etapizat.

În ceea ce priveşte deschiderea noului an şcolar, s-au elaborat scenarii aplicabile în funcţie de situaţia epidemiologică a momentului, descentralizarea fiind măsura firească unei societăţi democratice. Acţiunile realizate sau în curs de realizare vizează toate componentele unui proces educaţional adaptat contextului: prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor, infrastructura educaţională, logistica sanitară, resursele tehnologice şi cele suport pentru învăţarea online, formarea cadrelor didactice, adaptarea curriculei şi asigurarea reperelor metodologice pentru profesori.

Adoptarea celor trei hotărâri de guvern care privesc organizarea alegerilor locale, în conţinutul cărora se regăsesc măsuri de protecţie sanitară, în conformitate cu recomandările INSP, calendarul exact al alegerilor, responsabilităţile instituţionale şi resursele necesare, fac procesul electoral nu doar predictibil, ci şi sigur din perspectiva limitării răspândirii noului coronavirus. Măsurile realizate deja, prezentate anterior, reprezintă certitudinea faptului că procesul de organizare decurge firesc, în parametrii stabiliţi.

Prin măsurile sanitare, economice şi legislative luate până în prezent, Guvernul a reuşit să dea ÎNCREDERE românilor că se poate trece peste această criză. Astfel, au fost organizate în bune condiţii examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, Guvernul a sprijinit mediul economic să-şi relanseze activitatea, iar angajaţii au fost susţinuţi pentru a se întoarce la locul de muncă.

De asemenea, când au fost închise şcolile, Guvernul a acordat părinţilor un ajutor financiar pentru a putea sta acasă alături de copii. Responsabilitatea fiecăruia la locul de muncă sau pe stradă va aduce încrederea reciprocă şi vom putea stopa efectele acestei crize sanitare.

În ultimele luni, Guvernul a fost preocupat de atragerea cât mai multor fonduri pentru a pune în practică o serie de măsuri sanitare, sociale şi economice. Astfel, pe lângă resursele bugetare naţionale, s-a utilizat finanţarea din fonduri europene (chiar şi prin realocări între programe) şi din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană, destinate special atenuării efectelor generate de epidemia de Covid-19.”, se arată în documentul înaintat de Guvern.

Citeşte şi: Ponta: „Vor organiza alegerile aşa cum au organizat şi ţara în ultimele luni. Vor muri oameni, se vor îmbolnăvi”


loading...