Majorarea salariilor a fost aprobată. Medicii şi profesorii sunt avantajaţi de noua lege. Ce se întâmplă cu sporurile

De majorarea veniturilor salariale vor beneficia mai multe categorii, printre care se numără, profesorii și medicii.

RomaniaTV.net
27 mart. 2019, 10:28
Majorarea salariilor a fost aprobată. Medicii şi profesorii sunt avantajaţi de noua lege. Ce se întâmplă cu sporurile

Veşti bune pentru unii bugetari. Un act normativ care a fost deja adoptat de Camera Deputaților prevede că se majorează veniturile salariale cu 20% pentru inspectorii şcolari generali adjuncți, inspectorii şcolari de specialitate şi inspectorii şcolari. Personalul didactic din învățământul special şi special integrat, precum şi din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. Pentru personalul didactic de predare din învățământ, sporul va fi de 10%, pentru suprasolicitare neuropsihică.

Salarii mai mari pentru o categorie de bugetari. Spor de 10% de luna viitoare

În ceea ce privește personalul de cercetare din unitățile clinice și medicale, în documet se spune că: „începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor de la nr. crt. 1 – 13 ale lit. a.1, pct. 2, capitolul I, anexa nr. II la Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unităţi clinice stabilit de lege pentru anul 2022. „

Totodată, prevederea stipulează că: „în situaţia în care, în urma promovării în funcţie, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradaţie, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradaţie, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradaţie.”

Alți bugetari care vor beneficia de majorări salariale sunt cei din Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii. Aceștia vor beneficia de majorarea salariului de bază cu 25%.

De majorări se va bucura și personalul de specialitate criminalistică din INEC – persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcţii de execuţie beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%.


loading...