Mesajele cheie pentru conaționali și comunitatea internațională din discursul președintelui Kassym-Jomart Tokayev, susținut la Sesiunea specială a Camerei reprezentanților din Parlamentul Republicii Kazahstan

În data de 11 ianuarie, președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a ținut un discurs în cadrul unei sesiuni speciale a Camerei Reprezentanților (camera inferioară a Parlamentului Kazahstanului). Discursul președintelui a urmat unei izbucniri de violență fără precedent care a avut loc în Kazahstan săptămâna trecută.

12 ian. 2022, 17:05
Mesajele cheie pentru conaționali și comunitatea internațională din discursul președintelui Kassym-Jomart Tokayev, susținut la Sesiunea specială a Camerei reprezentanților din Parlamentul Republicii Kazahstan

Președintele Tokayev a confirmat că autorii violențelor au profitat de nemulțumirea populației față de creșterea prețului la gazul lichefiat. Inițial, în mai multe regiuni au avut loc mitinguri pașnice împotriva creșterii prețului la gaz. Apoi, protestele pașnice au fost deturnate de bandiți, jefuitori și teroriști înarmați, inclusiv militanți străini. Obiectivul principal al autorilor este clar – aceștia au urmărit distrugerea instituțiilor guvernamentale, subminarea ordinii constituționale și, în cele din urmă, preluarea puterii în Kazahstan.

Confruntându-se cu o agresiune armată fără precedent din partea teroriștilor, Kazahstanul a fost nevoit să solicite asistență din partea partenerilor săi din cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO / OTSC) și desfășurarea unui contingent internațional de menținere a păcii. Până în prezent, misiunea principală a forței de menținere a păcii din cadrul CSTO a fost îndeplinită cu succes. Retragerea treptată din Kazahstan a întregului contingent de menținere a păcii al CSTO va începe peste două zile și nu va dura mai mult de 10 zile în total.

Președintele a declarat că este foarte important să recunoaștem că, la momentul invitării contingentului CSTO în Kazahstan, țara era în pericol de a le ceda teroriștilor controlul asupra celui mai mare oraș al său, Almaty. Dacă am fi pierdut Almaty, am fi putut pierde apoi întreaga țară. Riscul era deosebit de ridicat, având în vedere că agenție-cheie de combatere a terorismului, Comitetul de Securitate Națională din Kazahstan, nu a reușit să identifice la timp o amenințare critică la adresa securității naționale.

În timpul sesiunii, președintele Tokayev l-a numit pe Alikhan Smailov, fost ministru de finanțe și viceprim-ministru, în funcția de prim-ministru al Kazahstanului. Camera inferioară l-a votat pe dl Smailov pentru noua funcție. Noului prim-ministru i s-au acordat trei săptămâni pentru a pregăti și a prezenta Planul De Acțiune al Guvernului pentru 2022.

Președintele Tokayev a prezentat o serie de inițiative menite să abordeze criza actuală și să sprijine bunăstarea pe termen lung a populației din Kazahstan.

Depășirea crizei

 • Almaty și alte regiuni care au suferit pagube vor fi restaurate și reconstruite cât mai curând posibil. Funcționarea normală a sistemului financiar, a sectorului transporturilor și a lanțurilor de aprovizionare cu alimente va fi restabilită în scurt timp. Președintele a subliniat că aceasta este obligația sa personală și responsabilitatea Guvernului.

 • În prezent, situația generală din Kazahstan este stabilă. Dar este esențial să se finalizeze cu succes operațiunea antiteroristă în curs de desfășurare, să se restabilească pe deplin legea și ordinea în țară.

 • Un grup special de investigație a fost instruit să aducă în fața justiției toți militanții și complicii lor implicați în infracțiunile împotriva civililor, să dezvăluie toate cauzele și detaliile tragediei.

 • Se va oferi ajutor familiilor polițiștilor, militarilor și civililor decedați. Guvernul va oferi acestor familii alocații pentru locuință și studii, precum și alte forme de sprijin.

 • Guvernul va oferi asistență financiară și alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi în perioada de criză. Întreprinderile sunt scutite temporar de plata dobânzilor la credite, de amenzi administrative și de penalități.

Sprijinirea publicului, a investitorilor locali și străini

 • Guvernul va lua toate măsurile posibile pentru a restabili încrederea în economia Kazahstanului a investitorilor și partenerilor comerciali interni și străini. Toate obligațiile și garanțiile Kazahstanului față de investitori vor fi urmate și îndeplinite cu strictețe. Va fi elaborat un nou Concept De Politică de Investiții pentru a spori atractivitatea investițiilor din Kazahstan, ținând seama în mod corespunzător de rolul tot mai important al cerințelor ESG, de tranziția energetică ecologică globală și de tranziția tehnologică.

 • Guvernul va depune un efort deosebit pentru a aborda problemele inegalității economice din Kazahstan. Acesta se va asigura că veniturile tuturor grupurilor de populație cresc în același ritm cu creșterea economiei naționale.

 • În termen de două luni, Guvernul și Camera Întreprinzătorilor vor elabora un program de creștere a veniturilor publicului larg și vor pregăti propuneri concrete pentru reducerea sărăciei în Kazahstan.

 • Guvernul va elabora cu promptitudine un nou Cod social. Guvernul trebuie să își adapteze politicile sociale la noua realitate, ținând cont de provocările pandemiei Covid și de toate celelalte probleme. Codul social ar trebui să devină un element-cheie al noului „contract social” din Kazahstan.

 • Se va depune un efort sistemic pentru a reduce inflația și a asigura stabilitatea monedei naționale. Coridorul de inflație vizat este de 3-4% până în 2025. Guvernul, împreună cu Banca Națională și Camera Întreprinzătorilor, va elabora un set de măsuri pentru a ține inflația la distanță. Acesta ar trebui să includă măsuri de reducere a dependenței de importuri, a intervențiilor excesive și a utilizării instrumentelor de politică monetară.

 • Va fi creat un fond special „Pentru poporul Kazahstanului” pentru a sprijini cetățenii kazahi în caz de nevoie. Fondul va fi pe deplin transparent și va răspunde în fața publicului. Finanțarea sa va proveni din surse publice și private.

Continuarea agendei de reformă

 • Crearea unei noi platforme economice este esențială. Scopul politicii economice a Guvernului este de a dezvolta o economie de piață cu drepturi depline, cu o orientare socială adecvată. Diversificarea economiei prin dezvoltarea industriei prelucrătoare și susținerea unei concurențe economice loiale reprezintă fundamentele acestei politici.

 • Guvernul va anunța măsuri pentru a eradica corupția, formalismul și birocrația din administrația publică. Președintele a anunțat că va emite un decret separat privind „debirocratizarea” aparatului guvernamental.

 • Kazahstanul va continua politica președintelui de modernizare politică rapidă. Președintele Tokayev a pus deja în aplicare patru pachete de reforme politice. Cel de-al cincilea pachet major de reforme politice va fi prezentat în septembrie, în timpul Discursului Președintelui privind starea națiunii.

 • Programul de transformare continuă politică și economică va merge mai departe. Guvernul va colabora cu comunitatea de experți și cu societatea civilă la întocmirea unui pachet de propuneri, care vor fi examinate în cadrul unei reuniuni a Consiliului național pentru încrederea publică din Kazahstan.

 • Președintele Tokayev a anunțat un moratoriu de cinci ani asupra creșterii salariilor înalților funcționari guvernamentali și ale primarilor regionali. În același timp, salariile angajaților de nivel inferior din sectorul public vor crește în continuare.

 • Guvernul va aborda problema disproporției în dezvoltarea economică a diferitelor regiuni din Kazahstan. Guvernul a primit indicații să pregătească un set de măsuri pentru a ridica nivelul regiunilor care sunt „rămase în urmă” din punct de vedere economic.

 • Guvernul va aloca burse de studii pentru tinerii care locuiesc în provinciile dens populate din Kazahstan. Președintele a dat indicații Guvernului să deschidă filiale în străinătate a cel puțin cinci mari universități străine până în 2025 și să dezvolte un program de atragere a celor mai buni profesori în provincii.

 • Fondul suveran de investiții Samruk-Kazyna, precum și Banca de Dezvoltare a Kazahstanului vor face obiectul unei revizuiri și al unor audituri detaliate pentru a se asigura că politicile lor sunt în beneficiul poporului din Kazahstan.

 • De asemenea, se vor efectua o revizuire și un audit complet pentru a combate corupția, pentru a asigura transparența și eficiența procedurilor vamale și de control la frontieră la unele dintre principalele facilități de la frontiera Kazahstanului.

 • Pentru a consolida siguranța națională și pentru a contracara eficient toate tipurile de amenințări, întregul sistem de securitate națională va fi reorganizat, inclusiv Forțele armate, agențiile de aplicare a legii, agențiile de securitate națională și serviciile de informații. Frontierele de stat vor fi consolidate, circulația armelor de foc în țară va fi strict monitorizată. Întregul sistem de securitate națională ar trebui să funcționeze cu un singur scop – să asigure cea mai eficientă protecție a cetățenilor, a sistemului constituțional și a suveranității naționale a Kazahstanului împotriva amenințărilor de orice natură și amploare.