Ministrul Educației, noi detalii despre admiterea elevilor care vor să intre la liceu: Dacă nu reușesc să obțină un loc, vor da Evaluarea Națională

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a venit cu noi detalii referitoare la modalitatea de evaluare a absolvenților de gimnaziu care vor să intre la liceu.

29 iul. 2022, 08:37
Ministrul Educației, noi detalii despre admiterea elevilor care vor să intre la liceu: Dacă nu reușesc să obțină un loc, vor da Evaluarea Națională

Absolvenții de gimnaziu vor da admitere la liceul la care își doresc să studieze, iar care nu reușesc să obțină un loc vor da examenul de Evaluare Națională, a precizat ministrul Educației.

Introducerea acestui examen de amitere la liceu face parte din reglementările ce privesc noua lege a educației. Conform ministrului Educației, toți elevii vor da admitere la liceele la care își doresc să studieze. Acesta afirmă că noua reglementare reprezintă o șansă în plus pentru a intra la liceul dorit.

„A fost o cerere repetată de mulți ani a colegilor care au demonstrat că pot să facă performanță, care solicită să selecteze printr-un concurs propriu, elevii. Trebuie să îmbinăm excelența și echitatea. Excelența poate fi făcută în aceste colegii naționale”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, în exclusivitate pentru Antena 3.

Sorin Cîmpeanu, clarificări privind portofoliul educațional: „Consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară”

Mai mult, ministrul Educației a prezentat, săptămâna trecută, detalii și cu privire la apariția portofoliului educațional. Orientarea profesională și portofoliul elevului vor fi obligatorii la finalul clasei a VIII-a. Școala le va emite. Portofoliul va cuprinde notele din catalogul electronic, recomandări de profil și evaluări, diplome și certificate și alte înscrisuri dobândite în diferite contexte în procesul de învățare. Portofoliul educațional se va utiliza încă de la grupa mijlocie de la grădiniță și va fi obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar.

„Despre îngrijorările cu privire la structura, importanța și necesitatea portofoliului educațional

1. Portofoliul personal educațional poate fi realizat și pe suport digital în cadrul sistemului integrat de management al școlarității și va fi administrat de Ministerul Educației, așa cum este prevăzut la art. 61 alin ( din proiectul Legii învățământului preuniversitar: Formatul portofoliului personal educațional, modalitatea și ritmicitatea înscrierii datelor în cuprinsul acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului educației.

2. Ministerul Educaţiei coordonează și în prezent funcţionarea optimă a Sistemului Integrat de Management al Școlarității, cu stricta respectare a normelor legale pentru protecția datelor cu caracter personal. Elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor controlează caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu.

3. Portofoliul personal educațional este elementul central al evaluării învățării și permite monitorizarea evoluției elevului prin înregistrarea în cuprinsul acestuia:

4. Portofoliul educațional va sta la baza planurilor de învățare individualizate la nivelul fiecărui elev.

5. Portofoliul personal educațional se utilizează începând cu grupa mijlocie din grădiniță şi este obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar cu un rol esențial în orientarea școlară.

6. La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte. Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului și părinților/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării sunt consultate și cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea celor mai potrivite opțiuni pentru profilul fiecărui elev și se include în portofoliul personal educațional.

7. După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul educațional va fi menținut activ și poate fi completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții.

8. Portofoliul educațional va reprezenta un instument util și în procedura de evaluare a cadrelor didactice. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor/reprezentantului legal şi sunt trecute în portofoliul personal educaţional al elevului, fiind un criteriu important în evaluarea activității profesionale a cadrului didactic.

9. Portofoliul personal educațional este obligatoriu, începând cu generația de preșcolari care încep grupa mare, clasa pregătitoare și clasa I în anul școlar 2023 – 2024.

10. Portofoliul educațional va avea un rol esențial în reglarea curriculumului prin faptul ca acesta conține evaluările de profil ale elevilor, acest aspect generând o adaptare continuă a școlii la nevoile elevului”, a explicat Sorin Cîmpeanu.