Noile burse pentru studenți au fost aprobate: 1.200 și 1.500 de lei pentru performanță, 900 de lei bursele sociale și burse speciale de 1.500 de lei

Senatul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a adoptat un nou regulament pentru abordarea burselor studenților. Asta după ce la începutul lunii octombrie Ministerul Educației a aprobat noile criterii de acordare, iar începutul de an univesitar i-a surprins pe studenți fără burse în conturi.

28 nov. 2023, 17:20
Noile burse pentru studenți au fost aprobate: 1.200 și 1.500 de lei pentru performanță, 900 de lei bursele sociale și burse speciale de 1.500 de lei
Noi burse pentru studenți aprobate la ULBS

Noi burse aprobate la ULBS. Ordinul ministerului cu privire la burse prevede modificări fundamentale ale Regulamentului de acordare al burselor pentru studenți și a altor forme sociale. Documentul se referă inclusiv la cuantumurile burselor, acestea fiind majorate, scrie turnulsfatului.ro.

Înainte de adoptarea noului regulament, bursele erau acordate în mai multe categorii, incluzând burse de excelență, de performanță, de merit, sociale și speciale. Bursele de excelență se acordau pentru excelență științifică, sportivă sau cultural-artistică, cu un cuantum de 1.050 de lei, iar bursele de performanță valorau 800 de lei. Bursele sociale aveau un cuantum de 580 de leu și se acordau în funcție de situația materială a studentului. Până în acest an se acordau și burse de merit, în cuantum de 700 de lei.

Citește și: Întârzie bursele de excelență, însă cele de merit pentru elevii cu medii sub 5 au fost plătite. Sute de lei de la ministerul Educației pentru 8.500 de copii mediocri

Astfel, noul regulament aduce schimbări importante. O noutate este introducerea bursei de excelență olimpică/internațională, destinată studenților premiați la concursurile școlare internaționale. Totodată, cuantumul burselor de performanță a fost majorat la 1.200 și 1.500 de lei, pentru doferite categorii de realizări academice și extracurriculare.

Bursele sociale au fost majorate la 900 de lei, iar bursele sociale ocazionale, care sunt pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, de maternitate și în caz de deces al unui membru familiei studentului, vor fi de 1.000 de lei. Crește și cuantumul burselor speciale, în valoare de 1.500 de lei, care sunt acordate pentru performanțe culturale, artistice și implicare în activități de voluntariat.

Și bursele ULBS au fost încadrate într-o categorie importantă, care se acordă studenților din anul I pe locuri cu taxă, echivalente cu taxa de școlarizare pentru programul la care au fos admiși.

Citește și: Ministerul Educaţiei a ajuns la un consens privind creşterea salariilor personalului didactic din 2024. Urmează să fie calculat impactul bugetar

Senatul universității a aprobat și calendarul de acordare a burselor în cadrul ULBS. Astfel, până pe 29 noiembrie urmează să fie întocmite listele cu mediile studenților pentru anul universitar anterior.

Noile tipuri de burse prevăzute în noul regulamnt de acordare a burselor la ULBS

  • Burse de excelență olimpică I/internațională: studenții de la ciclul licență, anul I, care au obținut premiul I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale, recunoscute de Ministerul Educației. Bursa se păstrează pe toată durata studiilor universitare de licență, dacă media anului de studiu anterior acordării bursei este 10 (zece), cu excepția anului I de studii.Cuantumul minim se stabilește prin ordin al ministrului în fiecare an universitar.
  • Burse de performanță: 

-Burse de performanță I – pentru rezultate deosebite la învățătură – media minimă 8,5 (licență) sau 9,5 (masterat); cuantum – 1200 lei.

Există și bursa finanțată din fondurile IFR/ID și pentru studenții înmatriculați la programe de studii în regim cu taxă – jumătate din taxa de școlarizare.

-Burse de performanță II – pentru performanțe științifice, inovație și brevete, precum și pentru performanțe cultural-artistice; se poate acorda începând cu anul al doilea de studii; cuantum – 1500 lei.

  • Burse sociale: se acordă pe durata legală a programului de studii, până la vârsta de 35 de ani. Fondul e de minim 30% din fondul total alocat facultăților. Cuantum – 900 lei.
  • Burse sociale ocazionale: pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, de maternitate, în caz de deces al unui membru al familiei studentului. Cuantum – 1000 lei.
  • Burse speciale: studenților care au obținut performanțe cultural-artistice deosebite și care s-au implicat în activități extracurriculare și de voluntariat. Se poate acorda începând cu anul al doilea de studii. Cuantum – 1500 lei.
  • Burse de performanță sportivă: studenților care au obținut performanțe sportive deosebite. Bursele se acordă începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor sportive efectuate în anul universitar anterior și se acordă pe perioada anului universitar, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. Cuantum – 1500 lei.
  • Burse ULBS: se acordă studenților admiși în anul I, pe locuri cu taxă, sub formă de burse de școlarizare, pe perioada anului I de studiu. Aceste burse sunt acordate candidaților admiși pe locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere pentru programele de studii cu coeficient de cost 1 și care au achitat prima tranșă din taxa de școlarizare necesară confirmării locului. Repartizarea burselor de școlarizare pe programe de studii se va face de către rectoratul ULBS, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Cuantumul bursei de școlarizare este echivalent cu taxa de școlarizare aferentă programului de studii la care candidatul a fost admis. Acordarea bursei se va face în doua tranșe.