Noua lege a Educației. Modificări importante care vizează elevele gravide și elevii părinți

Proiectele de modificare a legilor educației se află zilele acestea în dezbatere în comisiile de specialitate din Parlament. Ministerul Educației a propus în premieră un amendament privind educația mamelor gravide și a elevilor părinți.

26 apr. 2023, 09:33
Noua lege a Educației. Modificări importante care vizează elevele gravide și elevii părinți

Ministerul Educației a prezentat articolul 74 din proiectul de modificare a legilor Educației privind educația mamelor gravide și a elevilor părinți, care a fost votat în unanimitate în Comisia pentru învățământ.

Articolul 74 prevede că elevele gravide și elevii părinți vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor și vor beneficia de facilități care vizează combaterea abandonului școlar. De asemenea, sunt prevăzute programe de prevenire a sarcinilor nedorite și a maternității timpurii în rândul elevilor, adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare al elevilor, scrie Edupedu.ro.

Citește și: Fără telefoane mobile la orele de curs. Se interzice si fumatul în școli și părăsirea incintei instituției de învățământ

„1. Statul român garantează accesul egal la educație pentru elevele gravide și pentru elevii care au devenit părinți, fără niciun fel de discriminare din partea membrilor comunității școlare. Unitățile de învățământ au obligația să ia măsuri adecvate pentru a proteja elevele gravide și elevii părinți de stigmatizare sau discriminare, inclusiv prin asigurarea unui mediu de învățare sigur și incluziv.

2. Elevele gravide și elevii părinți vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor, care să le permită să-și continue studiile, inclusiv prin oferirea, acolo unde este posibil, de posibilități de învățare online.

3. În vederea protejării dreptului la educație a elevelor gravide și a elevilor părinți, Ministerul Educației elaborează, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, o metodologie specifică privind școlarizarea elevelor gravide și a elevilor părinți, aprobată prin ordin al ministrului educației.

4. Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, autoritățile publice locale, cultele recunoscute de lege și organizațiile neguvernamentale promovează programe de prevenire a sarcinilor nedorite și a maternității timpurii în rândul elevilor. Programele vor fi adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare al elevilor.

Citește și: Anul şcolar s-ar putea încheia la sfârşitul lunii mai, din cauza grevei generale a profesorilor

5. Elevele gravide și elevii-părinți beneficiază cu prioritate de următoarele facilități care vizează combatere a abandonului școlar, în conformitate cu metodologia prevăzută la alineatul trei:

a) motivarea unui număr limitat de absențe,

b) transferul în cadrul unor grupe speciale cu program flexibil,

c) asistență medicală specifică în cabinetele de medicină școlară și în cabinete specializate,

d) activități de învățare remedială,

e) activități în cadrul Programului școala după școală și a Programului educațional A doua șansă. Metodologia de organizare a programului educațional prevăzută la articolul 20 alineatul doi va cuprinde, în mod obligatoriu, măsuri specifice care să faciliteze accesul la acesta.

f) consiliere școlară, inclusiv cu sprijinul unui mediator școlar și psihologică. Consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale, inclusiv cu sprijinul unui mediator școlar. h) prioritate la înscrierea copilului în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de nivel ante-preșcolar din apropierea unității de învățământ la care este înscris elevul părinte,

i) prioritate la accesarea serviciilor complementare de educație timpurie,

j) prin excepție de la articolul 33 alineatul 9, prioritate la transfer în cadrul unei unități de învățământ care are în structură nivelul antepreșcolar pentru înscrierea copilului,

k) posibilitatea de a amâna examenele în cazul în care acestea coincid cu perioada de naștere sau cu perioada de îngrijire a copilului.

6. Formarea de grupe speciale se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la alineatul trei și nu constituie segregare școlară.

7. Unitățile de învățământ preuniversitar care au înmatriculate eleve gravide sau elevi părinți beneficiază de sprijinul CJRAE / CMBRAE prin activități specifice.

8. Pe toată perioada școlarizării elevelor gravide sau a elevilor părinți, se desemnează un cadru didactic monitor care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al acestora, de a ține în permanență legătura cu unitatea de învățământ la care aceștia sunt înmatriculați și de a propune măsuri educaționale în interesul acestora.

9. Elevele gravide și elevii părinți beneficiază de rezervarea locului de școlarizare în cadrul unității de învățământ la care sunt școlarizate și au dreptul de a reveni în unitatea de învățământ oricând în timpul anului școlar.

10. În cazul în care elevele gravide sau elevii părinți întâmpină dificultăți financiare în a-și asigura necesarul de rechizite, haine sau alte resurse necesare pentru a participa la cursuri, aceștia vor fi sprijiniți financiar în conformitate cu metodologia prevăzută la alineatul trei.

11 DJIP/DMBIP monitorizează situația și progresul elevelor gravide și elevilor părinți în ceea ce privește continuarea studiilor.

12 Datele colectate de Direcțiile județene / Direcția Municipiului București sunt utilizate pentru a dezvolta și îmbunătăți politicile și programele educaționale care vizează elevele gravide și elevii părinți, astfel încât aceștia să poată să își continue studiile.

13. Monitorizarea integrată se realizează sub coordonarea managerului de caz din cadrul DGASPC, cu sprijinul direcțiilor județene sau a municipiului București, în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin comun al ministrului educației și ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.

14. Pe toată perioada școlarizării, elevele gravide și elevii părinți sau reprezentanții legali ai acestora beneficiază de consilier administrativă cu privire la drepturile educaționale pe care le au. Consilierea administrativă se realizează, din oficiu, obligatoriu, de către un inspector desemnat de către direcțiile județene de învățământ preuniversitar sau a municipiului București, în conformitate cu metodologia prevăzută la alineatul 3. Dosarul conținând documentele școlare și orice act necesar pentru revenirea cu prezență fizică în unitatea de învățământ de bază va fi întocmit instituțional de către inspectorul școlar desemnat, în baza cererii părintelui sau reprezentantului legal al elevei.

15. În unitățile administrativ-teritoriale cu un număr crescut de eleve gravide și elevi părinți, la nivelul unității de învățământ unice sau cu cele mai multe astfel de cazuri înregistrate se alocă suplimentar, în mod obligatoriu, un post de mediator școlar“, se arată în art. 74.