Pensii 2023. Condiţia obligatorie pentru a încasa indemnizaţie de 50% în plus la pensie. Ce categorii de angajaţi sunt vizate

În urma deciziei adoptată de CCR, acum și jurnaliștii și militarii pensionați pot primi indemnizația de 50% din pensie. Condiția este ca aceștia să fie membri au uniunilor de creatori.

29 aug. 2023, 12:36
Pensii 2023. Condiţia obligatorie pentru a încasa indemnizaţie de 50% în plus la pensie. Ce categorii de angajaţi sunt vizate

Pensii 2023. Vești bune pentru acești pensionari. Românii vor primi o indemnizație de 50% din pensie, potrivit CCR. Legea arată că beneficiul este acordat pensionarilor care sunt membri ai uniunilor de creatori legal.

CCR a admis, prin Decizia 561/2022, publicată miercuri în Monitorul Oficial, o excepție de neconstituționalitate ridicată în 2018, și a stabilit că sintagma «sistemului public de pensii» din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art. 1 alin. (1) din aceeași lege este neconstituțională.

Legea arată că românii din domeniile creației muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice și al artelor plastice, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal, recunoscuți ca persoane juridice de utilitate publică, pot beneficia de indemnizația lunară. Anterior, legea arăta că doar pensionarii din sistemul public de pensii au dreptul la acest beneficiu.

Înainte de oficializarea, în data de 8 februarie, a deciziei CCR, Legea 8/2006 stabilea acest drept doar pentru pensionarii sistemului public de pensii. În 2016, prin Legea 83, Legea 8/2006 a fost completată, astfel încât jurnaliştii şi militarii pensionaţi, care sunt membri ai uniunilor de creatori, au primit dreptul de a beneficia de indemnizaţia specială. Odată cu apariția Deciziei CCR 561/2022 în Monitor (8 februarie), dispozițiile declarate neconstituționale se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 25 martie 2023, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea lor.

În urma deciziei adoptată de CCR, acum și jurnaliștii și militarii pensionați pot primi indemnizația de 50% din pensie. Condiția este ca aceștia să fie membri au uniunilor de creatori. Indemnizația lunară reprezintă 50% din valoarea pensiei. Legea limitează valoarea la două salarii de bază minime brute pe țară.

Efectele legale ale aspectelor din Legea nr. 8/2006, considerate neconstituționale, vor expira în 45 de zile de la publicarea deciziei. Luând în considerare că salariul minim brut în prezent este de 1.250 de lei, suma maximă a indemnizației speciale poate atinge valoarea de 2.500 de lei brut.

CCR își motivează decizia prin faptul că legiuitorul a urmărit, prin inițierea Legii nr. 8/2006, “instituirea unui beneficiu pentru membrii pensionari ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, având în vedere atât importanța socială a activității de creație, cât și necesitatea creării unor condiții de viață mai bune pentru creatorii de valori spirituale aflați, în majoritatea lor, într-o situație materială precară”.

Cu toate că inițial proiectul de act normativ lua în calcul toți membrii uniunilor amintite având calitatea de pensionari, ulterior, în procesul de legiferare, sfera de aplicare a Legii nr. 8/2006 a fost restrânsă doar la persoanele care au dobândit dreptul la pensie în sistemul public de pensii.

Acum, după ce anumite aspecte conținute de Legea 8/2006 au fost declarate neconstituționale, ele își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei CCR, adică din 25 martie, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. În toată această perioadă, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

Pensii 2023. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a avut recent o întâlnire cu conducerea Casei Naționale de Pensii Publice și cu directorii caselor teritoriale de pensii pentru a vorbi despre sprijinul de care au nevoie acestea. ,,Casele teritoriale de pensii gestionează circa 10.000.000 de beneficiari. Vom face in perioada următoare o evaluare a necesarului de resurse, inclusiv cea umana, deoarece îmi doresc îmbunătățirea activității Casei Nationale de Pensii Publice, la fel ca și a celorlalte instituții ale Ministerului Muncii. Acest lucru este cu atât mai important cu cat pensiile reprezintă un punct esențial in Planul National de Redresare si Reziliența (PNRR) si lucram la o reforma a sistemului de pensii pentru a putea atrage fondurile europene pe care Romania le merita”, a declarat ministrul Muncii.

Pensii 2023. Un milion de români ar putea pierde definitiv pensia. Ce propune noua lege prin indemnizația socială

Pensii 2023. Peste un milion de români ar putea rămâne fără pensie. Noua lege a pensiilor, aflată în faza de proiect, oferă alternativa indemnizației sociale pentru cei care nu au stagiul complet de cotizare.

Pensionarii care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor avea veniturile recalculate, iar după această analiză, ei ar putea rămâne doar cu o indemnizație socială în loc de pensie.

Decizia de a alege între cele două opțiuni depinde de fiecare pensionar în parte, dar este important de menționat că indemnizația socială poate fi mai mare decât pensia actuală, în special pentru cei care au contribuit la asigurările sociale sub 15 ani.

Potrivit Ministerului Muncii, pensionarii care se află deja în plată și au un stagiu de cotizare sub 15 ani pot opta între pensie și indemnizația socială minimă, în termen de trei luni de la aplicarea legii. Pentru a alege indemnizația socială minimă, trebuie să depui o cerere prin poștă folosind un formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice.

Această schimbare legislativă vine ca urmare a unei recalculări iminente a pensiilor în România. Dacă suma rezultată după recalculare este mai mică decât indemnizația socială minimă, pensionarii pot opta pentru aceasta din urmă. Este important ca aceștia să fie conștienți de posibilitatea de a face o cerere în acest sens în maxim trei luni de la aplicarea legii.
Pensii 2023. Anunţ de ultimă oră pentru 5 milioane de români. Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor de la 1 septembrie 2023
Pensii 2023. Mulți pensionari se confruntă cu o sumă de bani modică după vârsta pensionării, ceea ce poate duce la dificultăți financiare și la o calitate a vieții precară. Această problemă este rezultatul multor aspecte, precum perioada efectivă de cotizare, vârsta la care s-au pensionat sau circumstanțe neprevăzute, cum ar fi o boală.

Pensii 2023. O alternativă pentru acești pensionari ar putea fi indemnizația socială minimă. Aceasta poate fi o opțiune mai avantajoasă decât pensia actuală, în special pentru cei cu un stagiu de cotizare sub 15 ani. Introducerea acestei opțiuni prin lege vine în sprijinul celor care se confruntă cu dificultăți financiare și oferă o alternativă pentru asigurarea unui venit lunar adecvat.

Este important ca pensionarii să fie la curent cu schimbările legislative și să fie informați cu privire la opțiunile pe care le au. Depunerea unei cereri pentru indemnizația socială minimă poate fi un pas important pentru a asigura un venit lunar mai bun.

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Mecanismul actual de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu încă un an, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică la Ministerul Muncii.
EXCLUSIV Pensii 2023. Anunţ pentru toţi pensionarii, ce majorare îi aşteaptă de la 1 ianuarie 2024. Este mai mică decât anunţurile iniţiale!

Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibilă până în 31 decembrie 2024. Mecanismul asigură acoperirea unor perioade de vechime celor care, din diverse motive, nu au contribuit la sistemul public de pensii. În lipsa acestei prelungiri, mecanismul mai era disponibil doar în această lună. Așadar, Guvernul urmează să prelungească termenul mecanismului actual.

Astfel potrivit proiectului, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetățenie, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii:

  • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
  •  nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
  • nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
  • contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

Astfel, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatele (11 ) şi (12 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” Art. 29 – (11 ) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condițiilor de muncă.” (12 ) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise avize la care face referire alin. (11 ) constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 30 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 30 – (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale de muncă în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin Hotărâre a Guvernului sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă, potrivit legii.”

3. După articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651 cu următorul cuprins:

Art. 1651 – Adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se autentifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

Art. II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II – (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”

2. La articolul V, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. V – (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024. (3) În situaţia în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.”

3. Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, se modifică şi se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență”, se arată în documentul publicat de Ministerul Muncii care poate fi citit integral AICI.

În prezent, peste un milion de români primesc pensia minim garantată, de 640 de lei pe lună.

Excepție de la această regulă fac pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă şi au realizat stagiul minim cuprins între 10 şi 15 ani, conform legislaţiei în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie.

Potrivit noii formule de calcul, un pensionar cu o vechime de minim 15 ani în muncă primeşte 45% din salariul minim brut și 1% din salariul minim brut pentru fiecare an în plus.

Astfel că persoana care a cotizat 13 ani primea o pensie de 1.032 lei în 2021, la o cotizație timp de 19 ani – 1.176 lei, iar la 35 de ani vechime – 1.560 lei.

Pensii 2023. Cum aleg pensionarii între pensia minimă şi indemnizație
– „Opţiunea se va face prin Poştă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Naţională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghişee”, se arată într-un comunicat al ministerului

– Pensionarii în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă suma rezultată este sub indemnizaţia socială minimă, ei pot opta pentru aceasta din urmă

– Pensionarii care nu optează în termenul de trei luni rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivităţii, explică ministerul.