Rodica T N Sescu

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti