PNL promite peste 3.000 de kilometri de autostradă în 10 ani. Planul ireal de ieşire din criză al României. Lista tuturor măsurilor

Planul de relansare economică de peste 100 de miliarde de euro prevede construirea în următorii 10 ani a peste 3.400 de kilometri de autostradă şi drumuri expres, precum şi a zeci de spitale moderne judeţene, sute orăşeneşti şi a peste o mie de unităţi medicale în mediul rural. De asemenea, Guvernul promite şi sute de grădinițe, școli, campusuri, dar și cămine universitare. Guvernul va prezenta miercuri planul de relansare a economiei, ce ar putea sta la baza campaniei electorale a PNL, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis.

RomaniaTV.net
01 iul. 2020, 06:46

Potrivit Hotnews, 80 la sută din fonduri ar urma să fie investiţi în infrastructura de transport, sănătate, educație și energie. De asemenea, planul de relansare prevede măsuri de sprijin pentru domeniile afectate de criza coronavirus, de la granturi pentru IMM-uri, digitalizare, susținerea angajaților și  ocuparea forței de muncă.

Planul de relansare economică al PNL. Se va mai construi un reactor până în 2030 şi 12 miliarde de euro vor fi investiţi în energie

Banii ar urma să vină atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene. De altfel, România are promiși de la UE 33 de miliarde de euro prin planul de relansare al Comisiei Europene, și aproate 80 de miliarde, prin alocările bugetare în perioada 2021-2027. Termenele prevăzute în megaplanul Guvernului se întind pe această perioadă, cu perspectivă până în 2030.

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții – 1,034 miliarde euro

Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi
Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19
Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri
Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor 1,13 miliarde euro

Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:
Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2:
Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional

Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor – 330 milioane euro

Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative
Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor
Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)
Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare – 368 milioane euro

Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole
Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații
Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural
Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat

Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România – 1,47 miliarde euro

Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield)
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională

Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții – 4,88 miliarde euro

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri
Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții

Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor – 1,16 miliarde euro

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)
Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț
Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje

Instrumente de creștere a capitalizării companiilor și de finanțare a investițiilor

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii ale companiilor românești – Bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea acestora pe o perioadă de timp.
Înființarea Fondului Român de Investiții (FRI) pentru finanțarea unor investiții în domenii de interes strategic – capitalizare inițială – 300 milioane euro
Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare (BND) ca instituție de credit pentru proiecte de investiții

Măsuri de sprijin pentru angajați și companii pentru reluarea activităților economice

Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic – 180 milioane euro/lună
Stimularea reluării activităților economice și a ocupării – 791 milioane euro
Sprijin pentru program flexibil de muncă
Granturi pentru formarea profesională a angajaților – 31,8 milioane euro

Alte măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă

Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate
Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.
Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului
Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru: Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării; Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni.
Locuri de muncă pentru tineri -Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.
Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă – Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

Măsuri de protecție socială – 355 milioane euro

Pachete alimentare și de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile: 1,18 mil. persoane; Buget alocat: 225 mil. euro.
Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Beneficiari: 250.000 persoane. Buget alocat: 100 mil. euro
Vouchere pentru elevi provin din familiile cu venituri mici, pentru achiziționarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Beneficiari: 400.000 copii. Buget alocat: 30 mil. euro.

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT (I) -53,3 miliarde euro

Rutier: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi și drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.
Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu rețelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.
Feroviar: Investiții în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 – 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro
Proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT (II) – 7,2 miliarde euro

Metrou: Dezvoltarea noilor magistrale și extinderea magistralelor existente
Finalizare lucrări M5, lansare M6 – tronsonul Gara de Nord – 1 Mai – Aeroport Otopeni, M4 – tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, extensie M2 Pipera – Petricani și Berceni – Linia de Centură Sud
Metrou Cluj Napoca – Magistrala: Gilău – Florești – Cluj-Napoca
Naval: Investiții totale de 4,3 mld. euro – Modernizarea și extinderea infrastructurii porturilor maritime și fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanța
Aerian: Investiții totale de 2,9 mld. euro – Extinderea și construirea de terminale pentru pasageri, cât și de zone cargo. Crearea de legături inter-modale între infrastructura aeriană, feroviară și rutieră

Infrastructură energetică -12,48 miliarde euro

Valoarea investițiilor programate în Sistemul Energetic Național pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 12,48 miliarde euro de la producția de energie la rețele inteligente de transport și distribuție gaze naturale si electricitate.

Infrastructură de sănătate – 5,35 miliarde euro

Construirea primelor 3 spitale regionale în perioada 2021 – 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro:
Programe de investiții locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei

Infrastructură pentru educație – 2,12 miliarde euro

Investiții în unități școlare programate în perioada 2021– 2027: 2.488 de unități școlare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare; 375 de unități școlare vor beneficia de investiții pentru conformarea grupurilor sanitare
Programul Reforma Educației Timpurii: Finanțarea construcției unui număr de 180 grădinițe cu program prelungit sau săptămânal
Construire/modernizare campusuri școlare/ cămine studențești/centre universitare: construirea de 4o de campusuri și 30 de cămine studențești

Investiții dezvoltare locală – 8,2 miliarde euro

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare:
Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale:
Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale
Strategie de renovare, termoficare și reabilitare energetică a clădirilor și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic
Locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale
Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural și sedii administrative

Infrastructura agricolă de irigații – 5 miliarde de euro

Reabilitarea infrastructurii de irigații
Construirea Canalului Siret-Bărăgan
Reabilitarea infrastructurii de desecare-drenaj
Amenajări de combatere a eroziunii solului

Investiții de mediu – alocare 2020 -688 milioane euro

Continuarea programelor Rabla și Rabla Plus.
Continuarea programului de dezvoltare a infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice
Continuarea programelor de dezvoltare a transportului „verde” prin finanțarea autobuzelor electrice/gnc în municipii și localități.
Lansarea programelor de creștere a eficienței energetice în clădiri publice și private în anul 2020
Implementarea programului de creștere a eficienței energetice în complexurile de producere a energiei
Demararea programului de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor

Infrastructură sportivă – 4,3 miliarde euro

Sport de performanță:
Construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 locuri
Construirea a 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei și 5 patinoare artificiale pentru competiții
Construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 locuri
Sport de masă:
Construirea a 250 săli de sport școlare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive
Construirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical

Planul de relansare economică! PNL promite 3 spitale noi până în 2027 şi o investiţie de aproape 5 miliarde de euro în sănătate!