Profesorii, obligați să declare că nu fac meditaţii contra cost cu elevii de la clasele unde predau. Măsura intră în vigoare de la 1 februarie. Ce sancțiuni riscă

Profesorii vor fi nevoiţi să declare în fiecare an, în scris, pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru falsul în declaraţii, că nu fac meditaţii contra cost cu elevii de la clasele unde predau.

31 ian. 2024, 15:54
Profesorii, obligați să declare că nu fac meditaţii contra cost cu elevii de la clasele unde predau. Măsura intră în vigoare de la 1 februarie. Ce sancțiuni riscă

Deşi noua lege a Educaţiei interzice profesorilor să facă pregătire în particular, contra cost, cu elevii de la clasele în care predau, aceştia vor fi obligaţi să depună anual declaraţiile de interese.

De la 1 februarie intră în vigoare Ordinul nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare. Mai exact este vorba despre declarațiile pe care profesorii trebuie să le depună și din care trebuie să rezulte că nu fac meditații contra cost cu elevii de la clasele unde predau.

 

Ce sancţiuni riscă profesorii care fac meditaţii pe bani cu elevii de la clasă

Conform legii învățământului preuniversitar, „activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă constituie abatere disciplinară și se pot aplica mai multe sancțiuni, de la avertisment scris până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”.

De asemenea, profesorii declară în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru falsul în declarații, care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, că nu fac meditații contra cost cu elevii de clasă, potrivit ordinului nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024.

Citeşte şi: Burse elevi 2024. Ce se întâmplă cu bursele de merit, numărul lor scade la jumătate doar dacă se schimbă legea educaţiei

 

Sancțiunile pentru profesorii care dau meditații pe bani elevilor de la clasă:

a) avertisment scris;

b) reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, conform art. 209, alin. (1).

Conform alin (2), „pentru celelalte abateri se poate aplica sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) ori una sau mai multe cumulate dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1)“, aici intra și acordarea meditațiilor contra cost pentru elevii de la clasa, unde sancțiunile pot fi „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă ori una sau mai multe cumulate“ dintre sancțiunile de mai sus.

Potrivit legii, cercetarea disciplinară a personalului didactic auxiliar se realizează conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Capitolul II Răspunderea disciplinară, cu modificările și completările ulterioare.

Preşedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi, Laviniu Adrian Lăcustă, consideră această declaraţie de interese drept abuzivă, subliniind că legea deja interzice meditaţiile la clasă şi că introducerea declaraţiei presupune o lipsă de încredere în profesori.

„Această declaraţie este, din punctul nostru de vedere, una abuzivă, care pleacă de la nişte premise false. Sunt persoane care consideră că este o nedreptate, un abuz care pleacă de la prezumţia de rea-credinţă a cadrelor didactice şi nu de la prezumţia de bună-credinţă sau de nevinovăţie, aşa cum ar fi normal”, a declarat Laviniu Lăcustă, pentru ziaruldeiasi.ro.

Citește și: Ce sancţiuni riscă profesorii care fac meditaţii pe bani cu elevii de la clasă. Pot ajunge la închisoare!