Proiect de hotărâre. Noi reguli privind concediul de odihnă al bugetarilor. Vezi AICI modificările

Un proiect de Hotărâre de Guvern privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică şi din unităţile bugetare a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Muncii. Prevederile proiectului vizează modul de acordare a concediilor de odihnă anuale şi stabilirea duratei concediului anual suplimentar. Potrivit proiectului de act normativ, durata concediului de odihnă anual nu este diminuată de concediul medical.

15 sept. 2015, 07:22
Proiect de hotărâre. Noi reguli privind concediul de odihnă al bugetarilor. Vezi AICI modificările

Concediul de odihnă anual

Conform proiectului de hotărâre, se stabileşte faptul că salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare, care deţin calitatea de funcţionari publici sau personal contractual, după caz, vor avea dreptul în fiecare an calendaristic, la concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 21 – 25 de zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă.

Pentru o vechime în muncă de până la 10 ani, durata concediului va fi de 21 de zile lucrătoare. Pentru o vechime în muncă de peste 10 ani, durata concediului de odihnă va fi de 25 de zile lucrătoare.

Mai mult, pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului anual este de 25 de zile lucrătoare, iar la stabilirea duratei concediului se ia în considerare vârsta pe care aceştia au avut-o la data de 1 ianuarie din anul calendaristic respectiv.

Personalul din activitatea de cercetare ştiinţifică atestat, încadrat în unităţile bugetare, are dreptul la concediu anual plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă. Pentru vechime în muncă de până la 10 ani, durata concediului va fi de 25 de zile lucrătoare. Pentru vechime în muncă de peste 10 ani, durata concediului va fi de 30 de zile lucrătoare.

Concediul de odihnă anual suplimentar

Pe lângă zilele de concediu de odihnă anual, salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 şi 10 zile lucrătoare.

Salariaţii nevăzători vor avea şi ei dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă anual suplimentar cu o durată de 10 zile lucrătoare.

Cinci zile lucrătoare vor fi date drept concediu de odihnă suplimentar şi salariaţilor încadraţi în grade de handicap, precum şi salariaţilor încadraţi în grade de invaliditate.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani vor beneficia şi ei de un concediu de odihnă anual suplimentar de 3 zile lucrătoare.

Toate concediile de odihnă anuale neefectuate, cuvenite salariaţilor cărora le-a încetat contractul de munca, se compensează în bani.

Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite

În afara concediului de odihnă anual, salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: căsătoria salariatului – 5 zile; naşterea sau căsătoria unui copil a salariatului – 3 zile; decesul soției/soţului sau al unei rude de până la gradul III a salariatului – 3 zile.

Concediul fără plată

Salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare au dreptul la concedii fără plată, a căror durata însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea anumitor probleme personale printre care: susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de licență/diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior; susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate, exercitarea de activități în domeniul didactic/al formării profesionale.

Instituţiile care nu iau măsurile necesare pentru ca salariaţii să efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihnă anuale la care angajaţii au dreptul vor fi sancţionate cu amendă de la 10.000 de lei la 30.000 de lei.

CITEŞTE AICI PROIECTUL INTEGRAL