PROIECT: Schimbări IMPORTANTE ale metodologiei de acordare a CONCEDIILOR MEDICALE şi a INDEMNIZAŢIEI

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a iniţiat un proiect de Ordin în ceea ce priveşte modificarea metodologiei acordării concediilor medicale şi a indemnizaţiilor.

20 ian. 2016, 07:00
PROIECT: Schimbări IMPORTANTE ale metodologiei de acordare a CONCEDIILOR MEDICALE şi a INDEMNIZAŢIEI

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a iniţiat un proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

Potrivit proiectului de ordin, la art. 18, alineatul (1), este menţionat faptul că „medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului„.

Mai mult, la art. 25, alineatul (2) se modifică: „În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriu de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire„.

Citeşte şi Cum se plăteşte contribuţia la sănătate de cei care obţin venituri din străinătate

Totodată, în art. 32, este menţionat faptul că persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, beneficiază de concediu medical. Certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.

Mai mult, la art. 38, alineatul (1), sunt specificate următoarele: „Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical, conform modelului prevăzut în Anexa 19 la norme„.

De asemenea, persoanele cu handicap asigurate vor beneficia, la cerere, de concediu pentru sarcină, după luna a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site-ul CNAS a proiectului.

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate poate fi consultat aici.

Citeşte şi CARDUL de SĂNĂTATE ar putea deveni OBLIGATORIU şi pentru URGENŢE. Ce pacienţi ar fi excepţia de la regulă