CIFRELE DE ŞCOLARIZARE pentru 2013-2014. Scade numărul de locuri la gimnaziu şi liceu

Ministerul Educaţiei a publicat proiectul de Hotărâre de Guvern privind cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar şi universitar 2013-2014. Potrivit proiectului, scade, în concordanţă cu evoluţia demografică a populaţiei, cu 50.000 numărul de locuri la învăţământul gimnazial şi cu 10.000 numărul de locuri la liceu, clasa a IX-a.

04 apr. 2013, 11:30
CIFRELE DE ŞCOLARIZARE pentru 2013-2014. Scade numărul de locuri la gimnaziu şi liceu

Cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014:

Învăţământ preşcolar – Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe de stat: 665.000 (identic cu anul trecut)
Învăţământ primar – Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul primar: 925.000 (identic cu anul trecut)
Învăţământ gimnazial – Numărul elevilor în clasele V-VIII: 850.000 (faţă de 900.000 anul trecut)
Învăţământ liceal:

 • numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – zi: 200.000 (faţă de 210.000 anul trecut)
 • numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă, seral şi cu frecvenţă redusă: 17.000
 • numărul locurilor în clasa a XII-a, învăţământ seral: 15.000

Învăţământ profesional:

 • numărul locurilor pentru învăţământul profesional, cu frecvenţă – zi: 21.000 (faţă de 20.000 anul trecut)
 • numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică din cadrul învăţământului profesional: 5.000

Învăţământ postliceal – Numărul locurilor în anul I: 22.649 (faţă de 18.187 anul trecut). Dintre care pentru învăţământ cu frecvenţă – zi /seral: 21.000, învăţământ special cu frecvenţă – zi: 200, învăţământ militar (M.A.I. şi M.Ap.N): 1.249, învăţămant pentru Ministerul Justiţiei: 200.

În plus, în anul şcolar 2013-2014, Ministerul propune menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul anului precedent pentru nivelul de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial-seral, frecvenţă redusă şi programul „A doua şansă” pentru locurile din învăţământul liceal seral/frecvență redusă- clasa a IX-a, pentru locurile din învăţământul special, pentru locurile din clasele cu program de artă, sportiv și pentru locurile din cluburile sportive școlare, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern.

VEZI AICI PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PRIVIND CIFRELE DE ŞCOLARIZARE 2013-2014

De asemenea, document prevede că majorarea cifrei de școlarizare pentru creșterea gradului de cuprindere a elevilor să se facă în felul următor:

 • la învățământul profesional, învăţământ de masă, cu 1.000 de locuri
 • la învățământul postliceal cu 4.000 de locuri
 • la învățământul liceal special, clasa a XII-a învățământ de zi, seral sau frecvență redusă, cu 50 de locuri.

În acest fel se asigură școlarizarea în proporție de 100% a copiilor/elevilor în învățământul general obligatoriu.

Ministerul Educaţiei mai propune ca scăderea cifrei de şcolarizare, în concordanţă cu evoluţia demografică a populaţiei de vârstă şcolară, să se facă în felul următor:

 • învăţământul gimnazial – învăţământ de zi cu 50.000 de locuri
 • învăţământul liceal, clasa a IX-a – învăţământ de zi cu 10.000 de locuri
 • învăţământul liceal, clasa a XI/XII-a cu 10.000 de locuri
 • învăţământul profesional – stagiile de pregătire practică, cu 5.000 de locuri

Pentru anul universitar 2013-2014, Ministerul Educaţiei propune o cifră de şcolarizare acoperită de un număr de 62.400 granturi de studiu pentru licenţă şi care se va repartiza prin ordin al ministrului Educaţiei, se mai arată în proiectul de Hotărâre publicat de Ministerul. Granturile de studii se acordă pe toată perioada ciclului de studii.

Pentru cifra de şcolarizare din învăţământul universitar de master se alocă 35.600 granturi de studiu care se vor aloca în condiţiile respectării capacităţii de şcolarizare, prin ordin al Ministrului Educaţiei.

Pentru ciclul universitar de doctorat, cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2013-2014, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă este de 3.000 granturi de studiu, care se vor aloca pe baza de competiţie.

Cifra de şcolarizare propusă de către instituţiile de învăţământ superior militar pentru anul universitar 2013-2014 sunt cele din tabelul de mai jos:

 • Academia Tehnică Militară din Bucureşti: 160-licenţă, 56-masterat, 4-doctorat
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucuresti: 49-masterat
 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti: 55-licenţă, 70-masterat
 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti: 425-licenţă, 110-masterat
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov: 45-licenţă
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa: 30-licenţă
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu: 207-licenţă, 6-masterat
 • Institutul Medico-Militar 82-licenţă.

Pentru anul şcolar 2013-2014, proiectul de Hotărâre înaintat Guvernului României nu generează cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor didactice la nivel naţional. Cifrele propuse au caracter maximal, nu pot fi depășite.


loading...