Reacţia SIE la scandalul declanşat de Traian Băsescu privind ofiţerul acoperit

SIE a reacţionat la declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu conform cărora premierul Victor Ponta a fost ofițer acoperit în perioada 1997 și 2001, transmiţând că Hotărârea de Guvern 223/2013 nu avea nevoie de avizul CSAT, contrar spuselor şefului statului. SIE nu a oferit însă detalii despre statutul lui Victor Ponta, precizând că nu este abilitat să răspundă unor întrebări în care este chestionat cu privire la identitatea ofițerilor acoperiți.

14 oct. 2014, 14:31
Reacţia SIE la scandalul declanşat de Traian Băsescu privind ofiţerul acoperit

„Faţă de situaţia în care este implicat un serviciu de informaţii, respectiv de a fi chestionat cu privire la identitatea ofiţerilor acoperiţi, în contextul dispoziţiilor legale ce-i guvernează activitatea, SIE nu este abilitată să răspundă unor întrebări de asemenea natură, chiar şi în condiţiile în care persoana la care se face referire nu ar fi avut nicio legătură cu instituţia„, se arată în comunicatul SIE.

În ceea ce priveşte Hotărârea de Guvern 223/2013, SIE precizează că actul normativ nu avea nevoie de avizul Consiliului Superior de Apărare a Țării, aşa cum a susţinut Traian Băsescu. Preşedintele afirmase că Hotărârea de Guvern, iniţiată de Teodor Meleşcanu şi semnată de premier, care extindea protecţia acordată ofiţerilor şi la cei care şi-au încetat raporturile cu Serviciul nu trecuse prin CSAT, aşa cum ar fi trebuit.

Victor Ponta cere poziţia SRI pe tema agentului acoperit: George Maior să prezinte un punct de vedere clar

Iată comunicatul integral al SIE:

„Având în vedere solicităƒrile multiple adresate Serviciului de Informaţii Externe, Biroul de presムeste împuternicit sムcomunice urmăƒtoarele:

Faţムde situaţia în care este implicat un serviciu de informaţii, respectiv de a fi chestionat cu privire la identitatea ofiţerilor acoperiţi, în contextul dispoziţiilor legale ce-i guverneazムactivitatea, SIE nu este abilitat sムrăƒspundムunor întrebăƒri de asemenea naturăƒ, chiar şŸi în condiţiile în care persoana la care se face referire nu ar fi avut nicio legăƒturムcu instituţia.

În privinţa întrebăƒrilor vizând elaborarea HG nr.223/2013:

La nivelul anului 2002, în aplicarea art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, Serviciul de Informaţii Externe, instituţie deţinăƒtoare de informaţii clasificate secret de stat, a întocmit şŸi supus aprobăƒrii Guvernului lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul săƒu de activitate.

Caracterul militar al HG nr. 1209/2002 a relevat în timp o serie de vulnerabilităƒţi în asigurarea protecţiei sediilor, categoriilor de activităƒţi şŸi a personalului instituţiei, generate de inopozabilitatea faţムde terţi a actului normativ, fapt care a permis ca unele cadre, sedii, structuri şŸi tipuri de activităƒţi ce se desfヺŸoarムîn/de căƒtre acestea sムfie deconspirate făƒrムca instituţiile abilitate, în speţムParchetul, sムaibムposibilitatea legalムde a întreprinde măƒsurile procedurale ce se impuneau la sesizarea SIE.

TEODOR MELEŞCANU: Băsescu, SINGURUL preşedinte care a cerut liste cu ofiţerii acoperiţi. A ÎNCĂLCAT legea

Actualizarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat a fost iniţiatムde căƒtre Serviciu, în baza aceluiaşŸi temei legal, respectiv art.22 din Legea nr. 182/2002 care prevede cム„€žListele cuprinzând informaţiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de autorităƒţile ori de instituţiile publice, se aproba şŸi se actualizeazムprin hotăƒrâre a Guvernului”.

În elaborarea noii Liste cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe, au fost avute în vedere categoriile de informaţii secret de stat consacrate în legislaţia publicăƒ, în speţムde art. 17 din Legea nr. 182/2002, precum şŸi de Legea nr. 1/1998, astfel încât, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, proiectul sムnu prejudicieze securitatea naţionalムşŸi apăƒrarea ţăƒrii şŸi, în acelaşŸi timp, sムpermitムinstituirea unui cadru normativ adecvat pentru protecţia juridicムa activităƒţii Serviciului, în ansamblul ei.

De altfel, art.1 alin. (2) din HG nr.223/2013 prevede faptul cムinformaţiile din listムse detaliazムpe domenii concrete de activitate, prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe, asigurându-se astfel protecţia impusムde lege în privinţa activităƒţii SIE dar şŸi operativitate în adaptarea conţinutului acestora la schimbăƒrile ce se vor produce în aceste domenii.

Documentul, elaborat la nivelul departamentului juridic, cu aportul de specialitate al tuturor structurilor instituţ›iei, a fost semnat de conducerea SIE şŸi, ulterior avizăƒrii, potrivit legii, a fost înaintat Guvernului spre aprobare.

Proiectul a fost dezbăƒtut şŸi supus aprobăƒrii în şŸedinţa publicムa Executivului din data de 30.04.2013.

Proiectul de hotăƒrâre de guvern a respectat întocmai circuitul legal de avizare, fiind înaintat Guvernului spre adoptare dupムobţinerea tuturor avizelor, inclusiv avizul Consiliului Legislativ.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, acest tip de act normativ nu este condiţionat de un aviz CSAT, aşŸa cum, de altfel, nici HG nr. 1209/2002 NU a fost avizat de căƒtre CSAT.

De altfel, din datele pe care le deţ›inem, nicio hotăƒrâre a Guvernului având ca obiect de reglementare liste cuprinzând informaţ›iile secrete de stat ale celorlalte autorităţ›i şŸi instituţ›ii publice care gestioneazムasemenea informaţ›ii nu a fost supusムavizului CSAT.

În privinţa statutului personalului SIE, modificarea adusムde HG nr.223/2013 nu reprezintムo extindere ci o restrângere a categoriilor de personal protejate la nivel de secret de stat.

Astfel, faţムde prevederea iniţialムpotrivit căƒreia „€žInformaţiile, datele şŸi documentele secrete sunt cele care se referムla personalul Serviciului de Informaţii Externe”€, actuala formulăƒ, respectiv „€žInformaţiile, datele şŸi documentele secrete sunt cele care se referムla personalul din domeniul activităƒţii informative, chiar şŸi dupムîncetarea, în orice mod, a raporturilor de muncムsau serviciu” eliminムdin categoria personalului protejat la nivel secret de stat personalul din domeniul tehnic-administrativ, care nu este implicat în activitatea de informaţii.

Menţiunea potrivit căƒreia datele referitoare la personalul din domeniul activităƒţii informative sunt secrete chiar şŸi dupムîncetarea, în orice mod, a raporturilor de muncムsau serviciu „a fost inseratムîn aplicarea prevederilor art.12 alin  (2) din HG nr. 585/2002, care dispun cムpentru informaţiile clasificate SECRET termenul de clasificare este de 30 ani. Documentele privind un cadru SIE nu se declasificムodatムcu trecerea sa în rezervăƒ, acestea menţinându-şŸi caracterul SECRET pânムla epuizarea termenului prevăƒzut de lege. Astfel, aceastムprecizare nu aduce nimic nou ci reprezintムo explicitare a unor prevederi legale, care se regăƒsesc, de altfel, şŸi în art.18 din Legea nr. 1/1998 şŸi art. 36 din Legea nr.182/2002.

Nevoia acestei precizăƒri explicite, care particularizeazムprevederile legale în materie, a fost generatムde situaţiile concrete cu care Serviciul s-a confruntat în ultimii 10 ani, când peste 70 de ofiţeri operativi au fost deconspiraţi, situaţie de naturムsムproducムprejudicii majore SIE, în condiţiile în care personalul este resursa cea mai importantムa Serviciului iar deconspirarea unui ofiţer atrage dupムsine deconspirarea acţiunilor SIE şŸi implicit, afectarea intereselor României sau ale partenerilor săƒi strategici.

Serviciul de Informaţii Externe doreşŸte sムprecizeze cムrespectarea legii naţionale reprezintムun principiu fundamental al acţiunii sale, fiind conşŸtient cムactivitatea unui serviciu de spionaj are ca elemente fundamentale nu doar un profil public discret dar, mai ales, ÎNCREDEREA între ofiţerii aflaţi în misiune şŸi CentralムşŸi invers, între Serviciu şŸi sursele sale de informare, între Serviciu şŸi beneficiarii săƒi legali şŸi, nu în ultimul rând, între Serviciu şŸi naţiune„.

Preşedintele Traian Băsescu a prezentat, luni, la Realitatea TV, în sprijinul afirmaţiei că Victor Ponta a fost ofiţer SIE, o Hotărâre de Guvern, iniţiată de Teodor Meleşcanu şi semnată de premier, care extindea protecţia acordată ofiţerilor şi la cei care şi-au încetat raporturile cu Serviciul.

El a spus că această Hotărâre nu a trecut prin CSAT, cum ar fi trebuit, menţionând că dacă ar fi trecut, el ar fi respins-o. Preşedintele a menţionat că nu crede că această Hotărâre a trecut prin Guvern, menţionând că Meleşcanu a iniţiat-o şi apoi a fost semnată de premierul Ponta.

Ponta, despre acuzaţia că ar fi fost ofiţer SIE: Sunt numai minciuni! Băsescu e în campanie

Şeful statului a precizat că Meleşcanu este prieten cu socrul premierului, Ilie Sârbu. El a spus că iniţial nu a remarcat Hotărârea, ci doar după ce senatorul Valer Marian l-a interpelat pe Victor Ponta dacă în perioada 1997-2001 a fost ofiţer acoperit al SIE.

Băsescu a declarat că Meleşcanu a iniţiat o HG prin care a modificat o lege din timpul Guvernului Adrian Năstase, prin care a declasificat activităţile SIE, încălcând, totodată, Legea de funcţionare a Serviciului, pentru a-l acoperi pe premierul Victor Ponta.

El a explicat că HG a Guvernului Năstase aproba lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al SIE, care avea o anexă secretă, care nu a fost publicată niciodată.

Această HG prevedea la secrete de stat personalul SIE, „nu şi agenţii”, a spus Băsescu.

Citeşte şi Ce riscă BĂSESCU după declaraţiile privind ofiţerul acoperit. Bolcaş: „Porţile PUŞCĂRIEI sunt larg deschise”

Prin HG 223 din aprilie 2013, s-a făcut o extindere, devenind secret de stat „personalul din domeniul activităţii informative chiar şi după încetarea în orice mod a raporturilor de muncă sau de serviciu”, a precizat Băsescu, adăugând că anexa nu a mai rămas secretă. În acest mod a fost încălcată Legea Serviciului, care prevede că „activitatea SIE are caracter de secret de stat”.

Întrebat cine a iniţiat HG, Traian Băsescu a răspuns că a fost vorba despre Teodor Meleşcanu şi că apoi a fost actul a fost semnat de Victor Ponta. „Eu nici nu cred că a fost o discuţie în Guvern (…) Dar această Hotărâre înainte să ajungă în Guvern trebuia să treacă prin CSAT, pentru că CSAT aprobă clasificarea documentelor serviciilor de informaţii (…) Dacă ar fi fost adusă n-ar fi trecut de mine niciodată, cu acea extindere, la punctul 4 în care şi cei care nu mai lucrează rămân ascunşi toată viaţa lor. Nu se poate aşa ceva”, a afirmat el.