REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2015: Verifică la ce liceu a ajuns copilul tău. ADMITERE LICEU 2015

REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2015. Rezultate admitere liceu 2015. Marți, 14 iulie, are loc repartizarea computerizată în cadrul primei etape de admitere, iar pe 15 iulie vor fi afișate la licee listele cu candidații repartizați.

13 iul. 2015, 07:11
REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2015: Verifică la ce liceu a ajuns copilul tău. ADMITERE LICEU 2015

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2015.  Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a finalizat prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat (2015) 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a finalizat marţi, 14 iulie, prima etapă de admitere în unităţile de învăţământ liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a.

CUM S-A FACUT REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2015 PE FIECARE JUDET AICI

Din totalul celor 128.685 de elevi care au completat fişele de înscriere, în prima etapă au fost repartizaţi computerizat 124.805 elevi (98,5%). 1.880 de elevi urmează să fie repartizaţi în cea de-a doua etapă, în data de 23 iulie. Au fost completate 1.886.895 de opţiuni de înscriere, ceea ce reprezintă, în medie, 14 opţiuni pentru fiecare elev în parte.

REPARTIZARE COMPUTERIZATA LICEU 2015: Topul celor mai bune licee din România

În etapele premergătoare repartizării computerizate, 18.740 de elevi au fost admişi în învăţământul profesional, 11.674 de elevi au fost admişi la specializări din învăţământul liceal, filiera vocaţională, din care 360 în învăţământul militar, 1.815 elevi au intrat pe locurile rezervate candidaţilorromi, iar alţi 594 de elevi au fost admişi în învăţământul special.

Pe intervale de medii de admitere, situaţia se prezintă astfel: medii de 10 – 180, medii între 9 şi 10 – 28.979, medii între 8 şi 9 – 28.149, medii între 7 şi 8 – 25.119, medii între 6 şi 7 – 21.703, medii între 5 şi 6 – 13.857, medii mai mici de 5 – 8.698.

ADMITERE LICEU 2015. La ce licee s-a intrat cu cele mai mari medii

Specializările cu cele mai mari medii de admitere din ţară sunt Matematică – Informatică (bilingv limba engleză) şi Ştiinţele Naturii. Din această perspectivă, topul primelor specializări pe licee este următorul:

1.     Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, specializarea Matematică – Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie -10, ultima medie – 9,90

2.     Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, specializarea Ştiinţele Naturii: prima medie – 10, ultima medie – 9,88

3.     Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti, specializarea Matematică – Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie – 10, ultima medie – 9,87

4.     Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, specializarea Matematică – Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie – 10, ultima medie – 9,87

5.     Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, specializarea Matematică – Informatică, prima medie – 10, ultima medie – 9,80

6.     Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, specializarea Matematică – Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie – 9,97, ultima medie – 9,80.

Din totalul candidaţilor cu medii de admitere sub 5 (8.698), care au completat fişele de înscriere, au fost repartizaţi 8.174, urmând ca restul de 524 să fie repartizaţi în etapa a doua. Menţionăm că media de admitere a elevilor este media ponderată între media de la Evaluarea Naţională (care are pondere de 75%) şi media celor patru ani de gimnaziu ( care are pondere de 25%). Elevii care au obţinut medii sub 5 la Evaluarea Naţională sau a căror medie de admitere este sub 5 participă şi ei la repartizarea computerizată. Reamintim că, potrivit Legii Educaţiei Naţionale, învăţământul obligatoriu este de 11 ani. Învăţământul obligatoriu presupune parcurgerea următoarelor cicluri: primar (clasa pregătitoare şi clasele I -IV), gimnazial (clasele V- VIII) şi liceal sau profesional (clasele IX – X).

Pentru ca toţi elevii nerepartizaţi în prima etapă să poată fi distribuiţi în data de 23 iulie, aceştia trebuie să completeze fişele cu opţiuni în perioada 15-20 iulie. Se recomandă acestor elevi să completeze un număr mare de opţiuni, care să le asigure repartizarea în a doua etapă. Menţionăm că numărul de locuri libere este suficient pentru admiterea tuturor candidaţilor nerepartizaţi în prima etapă.

REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATA CONSTANŢA: 9.47, ultima medie la Colegiul „Mircea”

Elevii şi părinţii pot obţine informaţii referitoare la rezultatele primei etape de admitere computerizată în licee pe site-ul admitere.edu.ro, unde datele au fost publicate începând cu ora 12.00.

Ataşat, vă transmitem un dosar de presă ce conţine date statistice detaliate despre prima etapă a admiterii în învăţământul liceal de stat.

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2015. Rezultate admitere liceu 2015. Inspectoratele județene vor face publice listele candidaților admiși la liceele vocaționale în data de 15 iunie. Informațiile vor fi disponibile și în cadrul portalului ce ține de Ministerul educației, edu.ro.

Miercuri se vor afișa în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și listele cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal.

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2015

Cea de a doua etapă de repartizare computerizată va avea loc pe 23 iulie, iar cea de a treia în zilele de 3 și 4 septembrie.

În perioada 9 — 11 iulie au avut loc înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, iar în 6 — 8 iulie repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.

Procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională 2015, după rezolvarea contestațiilor, a fost de 79,36%.

La Evaluarea Națională, din 163.407 candidați înscriși s-au prezentat 158.568, prezența fiind de 97%. Din cei 158.568 de candidați prezenți, 125.782 candidați (79,3%) au obținut medii mai mari sau egale cu 5 și 32.786 candidați (20,7%) au obținut medii mai mici ca 5.

În mediul urban, au obținut medii peste cinci — 88,25%, iar în mediul rural, 68,68%.

Admiterea la liceul se desfășoară în trei etape, în perioada 3-15 iulie, 15-30 iulie și 1 august-4 septembrie. Va mai exista și o repartizare pentru admiterea pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă în perioada 21-24 iulie.

REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2015. Rezultate admitere liceu 2015 – calendarul complet al admiterii la liceu 2015

14 iulie 2015: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

15 iulie 2015: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15 iulie 2015: Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

16 iulie -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2015. Rezultate admitere liceu 2015 – etapa a doua

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

15 iulie 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-17 iulie 2015: Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

18 iulie 2015: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

15 – 20 iulie 2015: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

20 iulie 2015: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

15-21 iulie 2015: Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015:  Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

23 iulie 2015:  epartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

23 iulie 2015:  Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

23 -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

24 iulie 2015: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2015: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

REPARTIZARE COMPUTERIZATA 2015. Rezultate admitere liceu 2015 – etapa a treia

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

1 august 2015: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

31 august 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie 2015: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie 2015: Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

După ce toţi elevii au fost introduşi în sistem, pentru fiecare judeţ, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Calculatorul parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Exemplu: Să presupunem că a ajuns la Poziţia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul primei opţiuni (175).

Acum merge în lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzător primei opţiuni a elevului Popescu A Ion şi care are N locuri (N este numărul locurilor repartizate unui liceu la o anumită specialitate aşa cum reiese din Broşura admiterii).

Dacă găseşte un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion şi trece mai departe la poziţia 4960.

Dacă nu există nicio poziţie liberă compară media ultimului înscris cu media lui Popescu A Ion.

Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului înscris pe listă departajarea se face conform Art.5
(citeşte mai jos la Cum se face departajarea.)

Dacă Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este şters ultimul înscris pe listă, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din listă intră din nou în procedeul de repartizare. Dacă NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la următoarea opţiune înscrisă în fişa de înscriere.

Dacă media lui Popescu A Ion este mai mică (mai mare nu are cum să fie) atunci Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul celei de-a doua opţiuni. 
De aici se repetă procedeul descris mai sus.

Dacă după parcurgerea tuturor opţiunilor din fişa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat în niciuna dintre liste, el este scos din sistem şi va participa la repartizare în cea de-a doua etapă. (Art.37)

Din acest motiv este foarte important ca opţiunile să fie nu numai suficiente, dar şi realiste.

Exemplu: Dacă toate opţiunile lui Popescu A Ion sunt făcute pentru licee şi profile cu media în anul anterior mai mare decât 8, 76, indiferent de numărul opţiunilor există riscul de a rămâne nerepartizat din vina personală. De aceea se recomandă ca în partea de final a opţiunilor să existe şi licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, până aproape la media 7 (s-au văzut situaţii în care diferenţele la media de admitere de la un an la altul, la acelaşi liceu şi aceeaşi specialitate să fie mai mari de 1 punct).

În Broşura admiterii, alături de codul liceului şi specialităţii, există şi media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justă orientare la completarea fişei de admitere.

Găseşti mediile de anul trecut şi pe acest site. În plus, AdmitereLiceu îţi oferă şi multe alte informaţii despre liceele din toată ţara.

Cum se face departajarea

Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzătoare unuia dintre codurile înscrise în fişa de opţiuni, atunci departajarea se face pe baza Art.5. din metodologia admiterii:

(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

  1. media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  2. media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
  3. nota obţinută la proba de limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale;
  4. nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
  5. nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinuta conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învaţamânt cu predare în limba minorităţilor naţionale.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Profilul tehnologic

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face în urmatorii ani de studiu.

Admiterea fără repartizare computerizată

Cei care susţin probe de aptitudini, se înscriu la învăţământul special sau pe locurile rezervate romilor nu mai participă la repartizarea computerizată.

Admiterea lor se face mai devreme decât repartizarea computerizată, aşa cum reiese din calendarul admiterii.

Candidaţii din aceste categorii care nu sunt declaraţi admişi vor intra în repartizarea computerizată.

Candidaţii pe locurile rezervate romilor trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art.53, alin.(2), lit.a) – b) din metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.

Repartizarea se face pe baza Capitolului 8 din metodologie.

Înscrierea la liceu

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

  1. cererea de înscriere;
  2. cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  3. adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fisa medicală.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

DESCARCĂ DE AICI BROŞURA DESPRE ADMITEREA LA LICEU ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ: Ce se va întâmpla în anii următori

Ministrul Sorin Cîmpeanu a spus că o nouă lege a educaţiei va fi rezultatul dezbaterilor largi şi a consultărilor cu sindicatele, asociaţiile de elevi, cele trei asociaţii de studenţi, organizaţiile neguvernamentale, reprezentanţii sistemului socio-economic şi experţii din educaţie.

Dezbaterile, care vor fi coordonate de Ministerul Educaţiei, vor dura până la sfârşitul anului, dar în cazul în care nu se vor încheia cu o variantă de proiect, pot continua şi în 2016, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a ţinut să precizeze că noua Lege a educaţiei nu va fi promovată prin asumarea răspunderii Guvernului, ci cu aprobarea Parlamentului.

Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, în viitorul proiect de lege, clasa pregătitoare ar trebui să rămână parte a învăţământului primar, şi nu să revină la grădiniţă, iar evaluările ar trebui să cuprindă şi una la clasa a X-a.

„Astfel, în opinia mea, am putea avea evaluare la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a şi a X-a, apoi bacalaureatul. Evaluările la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a trebuie să se facă în conformitate cu programele şcolare. Consider binevenită o evaluare la clasa a X-a, în scopul unei pregătiri optime, după modelul de altădată al examenului de treptă”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA PE JUDEŢE, pe site-urile inspectoratelor

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Alba

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Arad

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Argeş

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Bacău

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Bihor 

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Bistriţa-Năsăud

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Botoşani

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Braşov

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Brăila

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Bucureşti

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Buzău

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Caraş Severin

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Călăraşi

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Cluj

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Constanţa

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Covasna

EDU.RO EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Dâmboviţa

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Dolj

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Galaţi

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Giurgiu

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Gorj

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Harghita

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Hunedoara

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Ialomiţa

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Iaşi

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Ilfov

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Maramureş

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Mehedinţi

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Mureş

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Neamţ

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Olt 

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Prahova

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Satu Mare

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Sălaj

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Sibiu

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Suceava

REPARTIZARE COMPUTERIZATA  Teleorman

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Timiş 

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Tulcea 

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Vaslui

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Vâlcea

EDU.RO REPARTIZARE COMPUTERIZATA Vrancea