REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2020 UMF IAŞI. Cu ce medii s-a intrat la Medicină şi Farmacie. Cum se calculează media

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați la concursul de admitere și în ordinea opțiunilor pentru programele de studii, în limita numărului de locuri pentru fiecare program de studiu.

RomaniaTV.net
26 iul. 2020, 08:15

REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2020 UMF IAŞI. Rezultatele provizorii și finale ale concursului de admitere sunt aduse la cunoștința publicului prin afișarea imediată pe site-ul Universității, specificându-se ora și data.
Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste (alfabetice și cu ierarhizarea candidaților):

  • Liste provizorii – generate înainte de depunerea contestațiilor și
  • Liste finale – generate după soluționarea contestațiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.

REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2020 UMF IAŞI.

Calculul mediei finale în vederea clasificării se va efectua astfel:  

  • 90% nota la testul grilă,
  • 10% media la examenul de bacalaureat.

Pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de Bacalaureat, în loc de media la examenul de bacalaureat se va lua în considerare media aritmetică a anilor de liceu, calculată pe baza notelor din foile matricole. Media minimă de admitere este 5 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidații care au obținut minim nota 5 (cinci) la proba scrisă, această probă fiind eliminatorie.

CUM SE FAC CONTESTŢIIL. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun on-line prin completarea ANEXEI nr. 4.

Termenul limită de depunere a contestațiilor se afișează odată cu rezultatele provizorii ale concursului de admitere. Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

ADMITERE MEDICINA 2020, număr record de candidaţi la UMF Carol Davila. GRILE şi REZULTATE ADMITERE MEDICINA 2020


loading...
Partenerii noștri