România Educată 2023: Costul standard per elev va fi îngheţat. Federaţia Părinţilor protestează, profesorii ameninţă cu greva generală

Costul standard per elev, pentru banii profesorilor și utilități, urmează să fie înghețat, susține Federația Părinților. Reprezentanții părinților cer Guvernului să ia măsuri.

24 apr. 2023, 09:59
România Educată 2023: Costul standard per elev va fi îngheţat. Federaţia Părinţilor protestează, profesorii ameninţă cu greva generală

România Educată 2023: Federația Națională a Părinților solicită Guvernului să ia în considerare instituirea unor soluţii legislative derogatorii pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru capitolul bunuri și servicii, conform finanțării de bază stabilite prin Hotărârea nr. 48/2023, se arată într-un comunicat primit de Edupedu.ro. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, achizițiile de mobilă vor fi interzise. Unele măsuri de economisire vizează stoparea angajărilor la stat, precum și înghețarea salariilor.

Greva anunțată de profesori ar putea da peste cap anul școlar. Unii elevi s-ar putea trezi fără medii încheiate înainte de Bacalaureat și Evaluarea Națională

Reprezentanții părinților semnalează faptul că, potrivit proiectului de ordonanță, „conducătorii instituțiilor publice au obligația de a dispune măsurile necesare, astfel încât cheltuielile cu bunurile și serviciile efectuate în anul 2023 să nu depășească prevederile bugetare aferente anului 2022.”

„Atragem atenţia că o astfel de decizie, cu impact asupra sistemului de învăţământ preuniversitar, anulează creșterea valorii costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru anul 2023 și, implicit, a cheltuielilor cu bunuri și servicii”, se arată în comunicat.

România Educată 2023: Sâmbătă, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spriru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” scriau, într-un comunicat, că acest an școlar ar putea să se încheie luna viitoare, ca urmare prevederilor proiectului de ordonanță de urgență.

Profesorii cu vechime mai mare de 15 ani vor avea norma didactică redusă

România Educată 2023: Redăm comunicatul integral al Federației Naționale a Părinților:
„În atenția Guvernului României,

Ne exprimăm profunda îngrijorare faţă de intenţia Executivului, exprimată prin proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform căruia conducătorii instituțiilor publice au obligația de a dispune măsurile necesare, astfel încât cheltuielile cu bunurile și serviciile efectuate în anul 2023 să nu depășească prevederile bugetare aferente anului 2022.

Atragem atenţia că o astfel de decizie, cu impact asupra sistemului de învăţământ preuniversitar, anulează creșterea valorii costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru anul 2023 și, implicit, a cheltuielilor cu bunuri și servicii, hotărâre adoptată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar şi transpusă în Hotărârea nr. 48/2023, pentru modificarea H.G. nr. 72/2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază.

Totodată, chiar dacă este cunoscut faptul că în majoritatea unităţilor de învăţământ mobilierul şcolar este achiziţionat de părinţi, prin dispozitivul proiectului de act normativ, conducătorilor instituțiilor publice li se se interzice achiziţionarea de mobilier în anul 2023.

Avem certitudinea că la fundamentarea şi elaborarea proiectului de ordonanţă s-a urmărit, exclusiv, producerea efectului bugetar al reglementării, fără a se porni de la dezideratele sociale prezente, fără a fi luat în considerare interesul beneficiarilor primari ai învăţământului preuniversitar – antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi fără a se ţine cont de “trista” realitate din şcoli.

Anularea creșterii valorii costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev și, implicit, a cheltuielilor cu bunuri și servicii, va avea consecinţe negative, generând probleme suplimentare managementului unităţilor de învăţământ, care deja se confruntă cu dificultăți legate de resurse și finanțare necesare asigurării condițiilor optime pentru buna desfăşurare a actului educaţional.

În acest sens, solicităm Guvernului României să analizeze şi să ia în considerare instituirea unor soluţii legislative derogatorii pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru capitolul bunuri și servicii, conform finanțării de bază stabilite prin Hotărârea nr. 48/2023.

Această măsură este necesară în vederea reducerii presiunii financiare asupra unităților şcolare, contribuind la menținerea unui nivel adecvat de educație pentru copiii noștri.

În calitate de Federație a părinților, suntem îngrijorați de această situație și solicităm Guvernului României să acționeze rapid și decisiv pentru a se asigura că elevii beneficiază de un sistem educațional eficient și de calitate.

Având certitudinea că soluțiile de avarie nu ajută, pe termen scurt, nici elevii și, pe termen mediu și lung, nici societatea, ne exprimăm speranţa că Executivul va acorda importanța cuvenită prezentului demers și așteptăm o soluție adecvată.”