Românii ar putea beneficia de un cont bancar gratuit, fără comisioane, pentru pensie, salariu sau plăți online

Fiecare cetățean ar putea avea garantat un cont bancar gratuit, unde să i se poată face plățile de natură salarială sau a beneficiilor sociale.

26 oct. 2022, 14:03
Românii ar putea beneficia de un cont bancar gratuit, fără comisioane, pentru pensie, salariu sau plăți online

Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind incluziunea financiară, prin crearea unui cont bancar gratuit pentru fiecare cetățean, a fost prezentat miercuri de parlamentarii Radu Oprea (PSD) și George Țuță (PNL).

Se preconizează că, prin modificarea și completarea Legii nr. 258/2017, Legii nr. 70/2015 și a Ordonanței de Urgență nr. 146/2002, gradul de incluziune financiară al cetățenilor se va ridica. Incluziunea financiară contribuie la creșterea nivelului de trai, la o mai mare mobilitate socială și la un sistem mai rezilient la șocul economic.

Crearea unui astfel de cont bancar de bază pentru fiecare român va îmbunătăți relația acestuia cu statul, deoarece transferurile vor fi optimizate, printre acestea aflându-se și: primirea indemnizațiilor sociale, plata taxelor și a impozitelor, arată expunerea de motive. Acțiunile de deschidere, administrare, retragere, interogarea soldului, plățile online și închiderea contului de bază, folosit în relația cetățeanului cu statul, vor fi lipsite de comisioane, în limita veniturilor de natură salarială plătite de angajator, a pensiilor, indemnizațiilor și alocațiilor de asistență socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti.

În vederea optimizării relației dintre cetățeni și stat, plata salariilor și prestațiilor sociale vor fi efectuate prin mijloace de plată fără numerar (în contul de bază), cu excepția consumatorilor vulnerabili care pot solicita plata în numerar.

Prin aceste modificări, gradul de colectare la bugetul statului va crește, iar tentația corupției în rândul funcționarilor se va diminua.

Citește și: George Tuță: Se află în debutul procedurii legislative proiectul acordării fiecărui român a unui cont bancar gratuit pentru servicii de bază

Băncile nu pot refuza deschiderea unui cont bancar de bază

Instituțiile de credit nu vor putea refuza o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, decât în cazul în care deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului. Această prevedere se face în sprijinul consumatorilor, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de un cont de bază în România. În scopul creșterii eficacității drepturilor și obligațiilor consumatorilor de servicii financiare, proiectul propune ca autoritatea competentă pentru realizarea obiectivelor Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază să fie Banca Națională a României, în condițiile în care BNR este autoritatea competentă în cea mai mare parte a serviciilor financiare și este cea care colaborează direct cu Autoritatea Bancară Europeană.

Prin această lege se creează cadrul legal pentru efectuarea plăților prin intermediul automatelor ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote și monede.

În vederea stimulării autorităților publice de a utiliza sisteme moderne de plată au fost făcute modificări ale Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel încât inclusiv Trezoreria statului să facă tranziția către utilizarea sistemelor moderne de plată.

A fost asigurată o perioadă rezonabilă de tranziție, astfel încât să se poată operaționaliza sistemele moderne de plată, începând cu data de 1 ianuarie 2026, instituțiile publice au obligația să asigure încasările în numerar doar prin unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A., prin Compania Națională „Poșta Română” – S.A, prin intermediul altor instituții de credit și prin servicii automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote și monede, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni.

Citește și: Românii nu mai fac față sărăciei. Indicele ROBOR a atins un nou record. De 12 ani și 8 luni nu s-a mai întâmplat asta