Rugăciune către Sfântul Ciprian pentru dezlegare de farmece şi blesteme

Sfântul Ciprian, ale cărei moaște se află în București, la Biserica Stavropoleos, este prăznuit pe 2 octombrie. Moaştele sale sunt făcătoare de mari minuni, la fel şi rugăciunea Sfântului Ciprian. Rugăciunea are puterea de a dezlega farmecele şi blestemele.

RomaniaTV.net
10 iul. 2020, 07:30
Rugăciune către Sfântul Ciprian pentru dezlegare de farmece şi blesteme

Rugăciunea poate fi citită de orice credincios, în orice zi, deşi există credinţa că ar fi mai puternică în ziua praznicului Sfântului Ciprian, pe 2 octombrie. Ideal ar fi să o citeşti în faţa unei icoane a Sfântului Ciprian şi să ai alături o lumânare aprinsă. Dacă nu ai o icoană a Sfântului, poţi rosti rugăciunea pentru dezlegare de farmece şi blesteme în faţa unei icoane a Mântuitorului sau a Maicii Sale.

Iată, mai jos, cea mai puternică rugăciune pentru dezlegare de farmece şi blesteme, potrivit doxologia.ro.

Rugăciune către Sfântul Ciprian pentru dezlegare de farmece şi blesteme

Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești. Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție. Tu Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiata, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău. Depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi. Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor. Femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui. Acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate. Dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești.

Și dezleagă pe robul Tău (se rostește numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei. Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui. Și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare. Sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție. Sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte. Sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om. De animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna. În ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Citeşte şi Rugăciunea soţiei înşelate. Rugăciune pentru soţul infidel

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavolești. Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază. De toată boală și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputință, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptățea, trufia. Și de toate rătăcirile și greșalele, știute și neștiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Cine a fost Sfântul Ciprian

Sfântul Ciprian a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284-305) şi s-a ocupat cu vrăjitoria, fiind, iniţial, slujitor al zeului păgân Apolo din Antiohia Siriei, potrivit crestinortodox.ro.

Din relatarea vieții sale, aflăm că un tânăr pagan, Aglaid, s-a îndrăgostit de Iustina și dorind să o ia de soție, cere ajutorul vrăjitorului Ciprian pentru că a fost respins de fecioară. Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care să aprindă în ea poftă trupească pentru Aglaid. Dar vrăjile lui Ciprian au rămas fără efect, căci ea le alunga cu rugăciune, post și semnul sfintei cruci.

În urma acestor zadarnice eforturi, Ciprian a recunoscut puterea credinţei și a decis să se boteze. El a fost hirotonit preot, iar mai târziu episcop în Cartagina. Sfântul Ciprian a murit că martir pe 2 octombrie 304 împreună cu Sfânta Iustina.


loading...
Partenerii noștri