Rugăciunea soţiei înşelate. Rugăciune pentru soţul infidel

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE trebuie rostită cu credinţă, ori de câte ori femeia are dovada sau chiar suspiciunea că partenerul de viaţă nu îi este fidel. Rugăciunea soţiei înşelate se înalţă către Maica Domnului, cea mult iubitoare de oameni, care dă ajutor negreşit femeilor aflate în suferinţă.

RomaniaTV.net
24 mai 2020, 21:35
Rugăciunea soţiei înşelate. Rugăciune pentru soţul infidel

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE te ajută să-ţi aduci soţul pe calea cea dreaptă

Părintele Ilie Cleopa le sfătuia pe femeile care veneau la el şi se plângeau de infidelitatea soţilor să postească timp de 40 de zile şi să citească zilnic Acatistul Acoperământului Maicii Domnului şi Acatistul Sfântului Nicolae.

Pe lângă acestea, femeile ai căror soţi nu le sunt fideli este bine să citească şi RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE. Este arma cu ajutorul căreia o femeie îşsi poate aduce partenerul de viaţă pe calea cea dreaptă. 

Citeşte şi Rugaciune pentru sot. Cele mai puternice rugaciuni pe care le poate spune o femeie pentru barbatul ei

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE poate fi spusă nu doar de femeile căsătorite, ci şi de cele care nu şi-au oficializat relaţia. Este la fel de puternică în ambele cazuri atât timp cât este rostită cu credinţă.

RUGĂCIUNEA SOŢIEI ÎNŞELATE

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Mama a noastră, a tuturor femeilor necăjite, ajută-mă să-mi recuceresc bărbatul, să fim soți buni și iubitori toată viață! Dacă-i după voia Ta, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de persoană care ne poate dezmembra familia și ajută-ne, Doamne, să trăim pururea în legea Ta și ferește-te de tot răul. Cu umilință mă rog la Ține, Domnul și Stăpânul vieților noastre, să ne dai sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noștri! Ajută-ne să ne păstrăm familia unită și fericită! Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin”

RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL

Această RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL este o altă variantă a RUGĂCIUNII SOŢIEI ÎNŞELATE, diferenţa fiind că este înălţată către Fiul lui Dumnezeu, şi nu către Sfânta Sa Mamă. RUGĂCIUNEA PENTRU SOŢUL INFIDEL are douaă variante:

„Prea Sfinte Doamne Dumnezeule, Prea Sfinte Iisuse Hristoase, dă-ne sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noştri! Ajută-ne să ne păstrăm familia unită și fericită! Așa să ne ajute Dumnezeu Atotputernic. Amin.”

Citeşte şi Rugaciune de multumire. Cele mai puternice rugaciuni de multumire. Spune-le zilnic!

„Prea Sfinte Iisuse Hristoase, Domnul nostru, al tuturor, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de cea care îl vrea și ajută-l să rămână (să se reîntoarcă) la/ cu mine, soția lui! Cu umilință mă rog la Ține, Domnul și Stăpânul vieților noastre. Amin.”

RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL. Rugăciune puternică de împăcare

„Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.”

RUGĂCIUNE PENTRU SOŢUL INFIDEL. Rugăciune puternică de iubire

„O, preaslăviţilor Mucenici Gurie, Samona şi Aviv! La voi, ca la nişte grabnici ajutători şi calzi rugători, alergăm noi, nevrednicii şi neputincioşii, rugându-vă cu osârdie: nu ne treceţi cu vederea pe noi, cei căzuţi în multe fărădelegi, care păcătuim în toată ziua şi în tot ceasul: povăţuiţi-i la calea dreptăţii pe cei rătăciţi, tămăduiţi-i pe cei ce pătimesc şi pe cei întristaţi, păziţi-ne pe noi întru viaţă neprihănită şi cu întreagă înţelegere.

Citeşte şi Rugaciuni pentru sanatate. Cele mai puternice 8 rugaciuni pentru sanatatea ta si a familiei tale

Precum oarecând, aşa şi acum sunteţi acoperitori ai căsătoriilor, întărindu-le în dragoste şi în unire de cuget şi izbăvindu-le de toate răutăţile şi nevoile. Apăraţi-i, preaputernicilor Mărturisitori, pe toţi creştinii dreptslăvitori, de năpaste, de oamenii răi şi de cursele diavoleşti; feriţi-i pe ei de moartea năprasnică, rugându-vă Preabunului nostru Domn să ne adauge marile şi bogatele Sale mile nouă, smeriţilor Săi robi, că nu suntem vrednici să chemăm cu buze necurate numele cel de mare cuviinţă al Ziditorului nostru, dacă voi, Sfinţilor Mucenici, nu veţi mijloci pentru noi. Pentru aceasta, la voi alergăm şi mijlocirea voastră înaintea Domnului cerem.

Aşijderea, izbăviţi-ne de grindină, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de molimele cele aducătoare de moarte şi de toate bântuirile cele pierzătoare de suflet.

Aşa, pătimitorilor ai lui Hristos, rânduiţi-ne cu rugăciunile voastre toate cele bune şi de folos, ca întru bună cinstire săvârşind vieţuirea noastră vremelnică şi dobândind sfârşit neruşinat, să ne învrednicim, cu mijlocirea voastră, dimpreună cu toţi Sfinţii, a sta de-a dreapta Dreptului Judecător şi a-I slăvi pe El, pe Tatăl şi pe Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin.”


loading...