Rugăciune puternică în vreme de cutremur. Cum trebuie să te rogi Divinităţii ca să potolească stihiile naturii

Momentele în care ne confruntăm cu fenomene naturale majore sunt momente în care ne simţim copleşiţi şi lipsiţi de putere. În acele clipe, cei credincioşi imploră ajutorul divin.

15 feb. 2023, 12:24
Rugăciune puternică în vreme de cutremur. Cum trebuie să te rogi Divinităţii ca să potolească stihiile naturii

În contextul în care, pe 6 februarie, Turcia, a fost zguduită de două cutremure extrem de puternice, de 7,8, respectiv 7,5 grade, care au dus la decesul a peste 40.000 de oameni, întreaga planetă este speriată de posibilitatea repetării unor astfel de evenimente în alte părţi ale lumii. Preoţii ne recomandă ca, în astfel de perioade, să ne rugăm cu credinţa că Divinitatea ne va apăra de astfel de dezastre.

Nu puţini sunt aceia care asociază astfel de momente cu sfârşitul lumii. Aceștia sunt de părere că astfel se completează spusele Apocalipsei. Totuși, chiar și în astfel de vremuri, biserica ne învață să ne întoarcem cu faţa către Dumnezeu.

Rugăciunea pe care o redăm în cele ce urmează este considerată extrem de puternică pentru apărarea omenirii de stihiile naturii. Poate fi citită în orice moment al zilei.

Citeste si Schimbările miraculoase care au loc în corp atunci când rosteşti rugăciunea Tatăl Nostru. Neurochirurgul Vlad Ciurea: „Serotonina este dovada prezenţei lui Dumnezeu în corp”

Rugăciune puternică în vreme de cutremur

Tu ești Cel ce odinioară într-un nor gros, înconjurat de fulgere și tu­net, Te-ai arătat lui Moise pe mun­tele Sinai; Tu, în vremea lui Avraam și a lui Lot, ai trimis din cer ploaie de foc și pucioasă și pentru fărăde­legile lor nenumărate, cetățile So­doma și Gomora le-ai stricat. Mărtu­risesc dar atotputernicia Ta și, cu umilință plecându-mi genunchii, în­drăznesc a Te ruga: Îndură-Te de noi, păcătoșii și nevrednicii, și nu lăsa ca, pentru fărădelegile noastre cele mari, zidirea și făpturile Tale să fie înghițite de pieire! Toate vietățile așteaptă de la Tine să le dai hrană la bună vreme; dându-le Tu lor, vor a­du­na; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți; dar întorcându-Ți Tu fața, toate se vor tulbura și se vor sfârși și în țărâna lor se vor întoarce.

Așa Doamne, milostivește-Te spre noi și fă ca arătarea puterilor Tale ne­sfârșite să nu ne fie nouă spre osândă și pieire, ci spre îndreptare și zidire, ca să cunoaștem că Tu ești singur Dum­ne­zeu adevărat, mult-mi­­lostiv și mult-îndurat. Dă-ne așadar să păstrăm pu­rurea neschimbată această cunoaștere; întărește-ne vo­ința de a păzi în toată vremea po­run­­­­cile Tale. Toarnă, Bu­nule, în inimile noastre simțirea dumne­ze­ias­că a dra­­gostei frățești către toți se­menii noș­tri, pentru ca, iubindu-ne cu ade­­vărat unii pe alții, toți să Te mărtu­risim pe Tine, Dumnezeu cel întreit în fețe. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava: a Ta­tălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin.

Citeste si Cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să o spunem atunci când suntem bolnavi