Salariile bugetarilor se majorează diferit de la 1 ianuarie. Ce bugetari primesc 20% în plus în 2024. Alte beneficii extrasalariale se îngheaţă sau se taie!

Guvernul va majora salariile tuturor bugetarilor de la 1 ianuarie 2024. Profesorii obţin cea mai mare majorare, dar în două tranşe. În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă.

07 dec. 2023, 12:07
Salariile bugetarilor se majorează diferit de la 1 ianuarie. Ce bugetari primesc 20% în plus în 2024. Alte beneficii extrasalariale se îngheaţă sau se taie!

Guvernul intenționează să majoreze salariile angajaților la stat, inclusiv demnitari, de la 1 ianuarie 2024, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

Conform proiectului:

1.  Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

2. Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

3. Cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar precum și ale personalului nedidactic se majorează în anul 2024 după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2024 cu un procent de 13% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;

b) începând cu data de 1 august 2024 cu un procent de 7% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023;

Salarii profesori 2024. Vacanţa de iarnă s-ar putea prelungi cu o grevă, dascălii pierd 27% din majorarea promisă de la 1 ianuarie

Guvernul va stopa acordarea în sistemul bugetar a unor beneficii salariale, și va îngheța anumite indemnizații pentru anul viitor, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă.

În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii.

În anul 2024, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune nu finanțează din fondurile alocate de la bugetul de stat acordarea pentru angajații proprii de bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, respectiv nu plătesc premii sau ore suplimentare din aceste fonduri.

În anul 2024 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

În anul 2024, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2023.

În anul 2024, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

În anul 2024, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă/serviciu ori la trecerea în rezervă. Prevederile nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

În anul 2024, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023.

Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul din luna decembrie 2023, de 6.240 lei.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care majorează salariile angajaţilor din Casele de Asigurări de Sănătate

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, mai multe decrete, între altele, promulgând legea care majorează salariile angajaţilor din Casele de Asigurări de Sănătate.

”Blocul Naţional Sindical informează că astăzi, 07 decembrie 2023, preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii (PL-x 172/20.03.2023)”, anunţă, joi, BNS, într-un comunicat de presă.

Sindicaliştii precizează că angajaţii din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate şi Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor avea salariile majorate conform legii.

Românii au făcut credit pentru porcul de Crăciun. Procentul de îndatorare, dublu faţă de 2022

Sindicaliştii precizează că, în aceste condiţii, nu se pune problema unor noi proteste. ”Vă reamintim că proiectul de lege a fost adoptat în urma protestului generalizat demarat la începutul lunii noiembrie a acestui an de Federaţia Caselor de Asigurări de Sănătate din România, afiliată la Blocul Naţional Sindical”, au mai transmis sindicaliştii.