Sărăcia populaţiei se simte în consumul energetic mai mic

În anul 2011, resursele de energie şi producţia de energie primară s-au păstrat la un nivel relativ constant faţă de anul 2010, creşterile înregistrate fiind de doar 0,5%, respectiv 0,1%. Importul de produse energetice a crescut cu 2,9%, iar consumul final energetic s-a păstrat la acelaşi nivel, în aceeaşi perioadă. Uşoarele creşteri din agricultură şi silvicultură (+10,7%) şi transporturi (+4,0%) au fost compensate de scăderile din sectorul terţiar şi de la populaţie.

RomaniaTV.net
01 nov. 2012, 15:02
Sărăcia populaţiei se simte în consumul energetic mai mic

Resursele de energie disponibile au totalizat, în anul 2011, 44,5 milioane tone echivalent petrol (TEP), în creştere cu 208 mii TEP (0,5%) faţă de anul precedent, în principal datorită creşterii importurilor cu 331 mii TEP (+2,9%), informează Institutul Naţional de Statistică.

Producţia de energie primară în anul 2011, de 27,5 milioane TEP, a avut o creştere uşoară (37 mii TEP, reprezentând 0,1%) faţă de anul 2010, şi a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 61,8% din acestea.

Scăderea producţiei de energie hidroelectrică a fost compensată de creşterea producţiei de cărbuni şi gaze naturale (758 mii TEP, respectiv 19 mii TEP).

Importul de energie a înregistrat o uşoară creştere, cu 2,9%, faţă de anul 2010 (331 mii TEP); deoarece importurile de gaze naturale deţin o pondere de doar 21,5% în totalul importurilor de produse energetice, creşterea acestora (+35,7% faţă de 2010) a fost compensată de scăderea importurilor de ţiţei (-6,4%) care au o pondere de 47,1% în totalul importurilor.

Consumul final energetic, în anul 2011, s-a păstrat la acelaşi nivel cu cel din anul 2010, uşoarele creşteri din agricultură şi silvicultură (+10,7%) şi transporturi (+4,0%) fiind compensate de scăderile din sectorul terţiar şi de la populaţie.

În cadrul industriei (inclusiv construcţii) s-au înregistrat creşteri în construcţii (+16,7%), industria chimică (+9,9%) şi industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor (+9,3%).

Exportul de energie, de 4163 mii TEP, a crescut faţă de anul 2010 cu 2,7%.

Consumul intern brut de energie pe locuitor, în anul 2011, a fost de 1669 kg echivalent petrol, cu 2,7% mai mare decât cel înregistrat în anul 2010.


loading...