Schemă de ajutor pentru agricultori, se dau 100.000 de euro pe an

Schema se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2023 - 2027 şi se va aplica după autorizarea de către Comisia Europeană.

15 mai 2023, 20:03
Schemă de ajutor pentru agricultori, se dau 100.000 de euro pe an

Deputaţii au adoptat, luni, în plen, cu 244 de voturi ”pentru”, două ”împotrivă” şi o abţinere, un proiect de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru agricultori, mai exact producătorii agricoli de legume, fructe şi cartofi, pentru o perioadă de trei ani.

Schema propune acordarea de sprijin sub formă de grant, pe o perioadă de trei ani, în valoare de 100.000 euro anual, în cazul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice înregistrate fiscal, respectiv 300.000 euro anual în cazul cooperativelor pentru susţinerea activităţilor de sortare, ambalare, etichetare şi transport desfăşurate de producătorii agricoli de legume, fructe şi cartofi.

PNL are program de guvernare social-democrat: promite 45.000 de euro pentru construirea unei case, vouchere de 250 de lei şi neimpozitarea pensiilor mai mici de 3000 de lei
Schema se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2023 – 2027 şi se va aplica după autorizarea de către Comisia Europeană.

Proiectul defineşte spaţiile protejate ca fiind spaţiile special amenajate ce au ca scop protejarea culturilor de legume şi fructe prin diferite mecanisme şi construite din diferite materiale, precum: sere, solarii, tunele de protecţie.

Schema se acordă solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

* să fie persoană juridică, persoană fizică înscrisă în registrul agricol şi înregistrată fiscal conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativă agricolă înfiinţată, organizată şi care funcţionează potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, grup/organizaţie de producători, după caz;

* să deţină şi să exploateze, în nume propriu sau prin membrii cooperatori/asociaţi, suprafeţe cultivate cu legume, cartofi, fructe, plantaţii de pomi fructiferi, plantaţii de arbuşti şi/sau semiarbuşti fructiferi, plantaţii cu struguri de masă destinaţi consumului uman;

* să comercializeze legume, cartofi şi/sau fructe; în cazul spaţiilor protejate, suprafaţa minimă destinată cultivării să fie de 500 mp; să facă dovada prin documente justificative că a realizat activităţile prevăzute şi că valoarea producţiei comercializate anual pentru care se solicită ajutorul a fost de minimum 1.000 euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României la data comercializării;

* să nu se afle în lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat, fără a fi emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la această dată.

Ajutorul de stat instituit prin prezenta schemă se acordă pe o perioadă de 3 ani, pentru producţia autohtonă şi o singură dată pe an.

Valoarea ajutorului de stat reprezintă 20% din valoarea producţiei comercializate şi se acordă anual, dar nu poate depăşi 100.000 de euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României la data comercializării, în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate fiscal conform prevederilor OUG a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 300.000 de euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României la data comercializării, în cazul cooperativelor agricole înfiinţate, organizate şi care funcţionează potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi grupurilor/organizaţiilor de producători.

Fondurile necesare schemei instituite se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Cererea de plată pentru acordarea ajutorului de stat se depune la sediul instituţiilor cu atribuţii în domeniu, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin norme metodologice.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale notifică Schema Comisiei Europene.

În situaţia în care decizia Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător.

Avertisment dur, salariile şi pensiile ar putea fi îngheţate. Datoria României a crescut enorm
În termen de 30 de zile de la data primirii deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat, prevăzută la art. 13, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.