SIMULARE ROMÂNĂ BACALAUREAT EDU.RO, clasa a XI-a. Vezi MODELE SUBIECTE pentru fiecare probă

SIMULARE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016 EDU.RO. Elevii din clasa a XI-a vor avea în săptămâna viitoare, 7-10 martie, simulare pentru examenul de bacalaureat. Luni, copiii vor da prima probă, limba şi literatura română. Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie.

02 mart. 2016, 11:41
SIMULARE ROMÂNĂ BACALAUREAT EDU.RO, clasa a XI-a. Vezi MODELE SUBIECTE pentru fiecare probă

SIMULARE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016, EDU.RO. Elevii de clasa a XI-a încep luni simulările pentru Bacalaureat. Astfel, conform calendarului de desfăşurare a acestei simulări, luni, 7 martie, este prevăzută proba scrisă la Limba şi literatura română. Marţi, 8 martie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă, iar miercuri, 9 martie, va avea loc proba obligatorie a profilului.

Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie.

Modele orientative de subiecte, prin aceasta înţelegând atât subiectele folosite la simulările din anii precedenţi, cât şi subiectele pe care absolvenţii claselor a XI-a le-au avut de rezolvat în cadrul examenelor propriu-zise, începând cu anul 2011, sunt disponibile mai jos:

  • Simulare BACALAUREAT CLASA A XI-A

Limba si literatura romana (Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică)

Limba si literatura romana (Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

Limba si literatura materna

Matematica

Istorie

SIMULARE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016, EDU.RO. CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

  • LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Conținuturile pentru simulare si competenţele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional, în vigoare. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

• reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală
• textul dramatic postbelic
• limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
• simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică
• interpretări și judecăți de valoare exprimate în critica și în istoria literară
• autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

  • MATEMATICĂ programa M mate-info

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_mate-info.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
– Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
– Studiul compatibilităţii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss
• capitolul Derivabilitate
• capitolul Reprezentarea grafică a funcțiilor

  • MATEMATICĂ programa M șt-nat

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_șt-nat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
– Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
– Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcții derivabile
• capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor

  • MATEMATICĂ programa M_tehnologic

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Sisteme de ecuații liniare
– Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
– Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
• capitolul Funcții derivabile
• capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor

  • MATEMATICĂ programa M_pedagogic

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național – 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ pedagogic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
• din capitolul Structuri algebrice
– Structuri algebrice: inel, corp

  • ISTORIE

POPOARE SI SPAŢII ISTORICE
Europa si lumea în secolul XX
Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română – cultură europeană; România si Europa în secolul al XX-lea

OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR
Economie si societate în lumea postbelică
Probleme de atins: Ocupaţii si statute profesionale; Viaţa privată si viaţa publică; Economie rurală – economie urbană în România.
Stiinţa si societatea
Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.

STATUL SI POLITICA
Statele în perioada contemporană
Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei si regimuri politice.

Conținuturile de mai sus fac parte din Programa școlară pentru istorie – clasa a XI-a, fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat național.

Competențele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat național, formate/dezvoltate până la data susținerii simulării.

SIMULARE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016, EDU.RO. Notele obţinute nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte consemnarea notei în catalog, elevul trebuie să solicite acest lucru profesorului. În urma analizării rezultatelor, inspectoratele şcolare judeţene vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

Vezi aici: Lista olimpiadelor recunoscute la examenul de BACALAUREAT


loading...