STARE DE ALERTĂ prelungită din 16 august. Ce prevede proiectul de HG care va fi adoptat vineri de Guvern

Prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu data de 16 august va fi subiectul discutat de Cabinetul Orban în ședința de vineri. Vor fi abordate și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de coronavirus.

RomaniaTV.net
13 aug. 2020, 14:21
STARE DE ALERTĂ prelungită din 16 august. Ce prevede proiectul de HG care va fi adoptat vineri de Guvern
Starea de alertă va fi prelungită. RomaniaTV.net vă prezintă proiectul de HG care va fi analizat vineri seară, în şedinţa de Guvern.  

Pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de vineri, care va începe la ora 17.00, se află înscris un proiect de hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat că Executivul va aproba vineri o ordonanţă de urgenţă care va aduce unele modificări necesare pentru a pune în aplicare rectificarea bugetară.


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. 1-Începând cu data de 16 august 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, și prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 2 -Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control aleinfecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în: a) anexa nr. 1 -„Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns“; b) anexa nr. 2 -„Măsuripentru asigurarea rezilienţei comunităţilor“; c) anexa nr. 3 -„Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.
 
Art. 3-În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.
 
Art. 4-Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64 -70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.
 
Art. 5-Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6-Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare,și a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, își mențin aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
 
Bani pentru persoanele cu probleme grave

De asemenea, pe agenda şedinţei de vineri a Executivului figurează şi un proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă totală de 393.100 lei pentru sprijinirea a 116 familii şi persoane singure care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. 

Beneficiarii provin din judeţele Bacău, Botoşani, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui şi din Bucureşti.

Trebuie menționat că un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Guvernul va decide în şedinţa de vineri şi cu privire la rechemarea consulilor generali ai României la Marsilia, Iulia Buje, şi Odesa, Emil Rapcea.

În cadrul reuniunii va fi prezentată şi o informare privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale.

Guvernul ar urma să discute în şedinţa de vineri şi o rectificare bugetară. Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, joi, că urmează să se adopte o ordonanţă de urgenţă care va aduce unele modificări necesare pentru a pune în aplicare rectificarea bugetară.

Lista completa a proiectelor din şedinţa de Guvern: 

  PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018″ și Rezoluţia nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018″, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG-1.pdf

 

 

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-2.pdf

 

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-18.pdf

 

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-19.pdf

 

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-20.pdf

 

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10″

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-21.pdf

 

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara, Cluj şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-22.pdf

 

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Marsilia, Republica Franceză)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-3.pdf

 

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Odesa, Ucraina)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-4.pdf

 

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei Maleika Volha

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-23.pdf

 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-24.pdf

 

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NGHG.pdf

 

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă din perimetrul ȘEȘTINA, judeţul MUREȘ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA-2.pdf

 

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de gnais din perimetrul SIBIU – VALEA RECE, judeţul SIBIU

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA-3.pdf

 

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2020-2025 între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Științei și Educației din Republica Croația

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-5.pdf

 

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului în domeniul învățământului superior și al formării profesionale, între Ministerul Educaţiei și Cercetării din România și Ministerul Învăţământului Superior și Formării Profesionale din Republica Africa de Sud

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-6.pdf

 

IV.          INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020-10 august 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-2.pdf