SUBIECTE BACALAUREAT OLIMPICI 2016. Elevii dau examen la BIOLOGIE, GEOGRAFIE, LOGICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ

SUBIECTE BACALAUREAT OLIMPICI 2016. Elevii clasei a XII-a susţin în perioada 16- 26 mai examenul de bacalaureat, sesiune specială. Marţi, olimpicii au dat examen la matematică sau istorie, air miercuri susţin proba la alegere a profilului. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 26 mai (până la ora 18:00).

25 mai 2016, 08:02
SUBIECTE BACALAUREAT OLIMPICI 2016. Elevii dau examen la BIOLOGIE, GEOGRAFIE, LOGICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, INFORMATICĂ

SUBIECTE BACALAUREAT OLIMPICI 2016. Elevii de clasa a XII-a susţin, miercuri, proba la alegere a profilului şi specializării, la una din 10 materii: Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Sociologie, Psihologie, Economie, Logică sau Filosofie. Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei (între orele 08.00 – 08.30).

Vezi aici: BACALAUREAT 2016 SESIUNE SPECIALĂ, BAC OLIMPICI. Regulament, calendar examen, liste elevi şi modele de subiecte

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor.

Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate NU se iau în considerare.

În timpul desfăşurării probelor scrise candidaţii NU comunică în niciun fel între ei sau cu exteriorul.

Eventualele fraude sau tentative de fraudă determină ELIMINAREA candidatului din examen.

Modele orientative de subiecte, prin aceasta înţelegând atât subiectele folosite la simulările din anii precedenţi, cât şi subiectele pe care absolvenţii claselor a XII-a le-au avut de rezolvat în cadrul examenelor propriu-zise, începând cu anul 2011, sunt disponibile mai jos:

Limba si literatura romana (Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică)

Limba si literatura romana (Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

MatematicaIstorie

Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana, Biologie vegetala si animala, Chimie, Economie, Fizica, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare si comunicare, Psihologie, Sociologie

BACALAUREAT OLIMPICI, SESIUNE SPECIALĂ 2016. Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţilor de învăţământ care vor organiza această sesiune specială, este prevăzută pentru data de 26 mai (până la ora 18:00).

Pentru recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale, în conformitate cu OMEN 4932 din 2013 și OMECS 5088 din 2015, candidații vor depune la dosar o copie legalizată a diplomei. Recunoașterea și echivalarea de va face în Centrul de Examen – Colegiul Nicolae Titulescu din Brașov.

Dosarele candidaților pentru care Ministerul Educației a aprobat susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea specială vor fi întocmite la unitatea școlară de proveniență, în conformitate cu prevederile metodologice.

Aceste dosare vor fi depuse la Centrul de Examen – Colegiul Nicolae Titulescu din Brașov – după următorul program:

– Sâmbătă, 14.05.2016, între orele 11.00 – 17.00

– Duminică, 15.05.2016, între orele 11.00 – 17.00

Pentru depunerea dosarelor nu este necesară prezența candidaților.

În cazuri excepționale, candidații pot transmite prin email-ul oficial, [email protected] cererea de înscriere tip, semnată și ștampilată de unitatea școlară emitentă, scanată, sub rezerva ca cel mai târziu duminică, 15.05.2016, orele 17.00 să depună, la Comisia din Centrul de examen, dosarul complet.

BACALAUREAT OLIMPICI, SESIUNE SPECIALĂ 2016. Sesiunea specială a examenului de bacalaureat (14-27 mai 2016) se adresează elevilor care îndeplinesc următoarele condiţii: participă la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale a examenului de bacalaureat sau susţin examenul de admitere la universităţi din străinătate şi trebuie să facă dovada că:

  • au fost acceptaţi, în etapa preliminară, la universităţile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat, înainte de finalizarea examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2016;
  • probele de admitere sunt programate în acelaşi timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea iunie -iulie 2016.

Elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia în timp util.

Examenul de bacalaureat din 2016 va începe în 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, susţinută până în 15 iunie. În perioada 15-17 iunie va avea loc proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, urmată în 21-24 iunie de proba de evaluare a competenţelor digitale şi în 27 iunie – 1 iulie de proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Probele scrise de la bacalaureat vor fi susţinute în 4 iulie la limba şi literatura română şi în 5 iulie la limba şi literatura maternă. Testarea va continua în 6 iulie cu proba obligatorie a profilului şi în 8 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Rezultatele vor fi afişate în 12 iulie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16.00 şi 20.00. Rezultatele finale vor fi afişate în 16 iulie.


loading...