Subiecte ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Vezi cum trebuia rezolvată fiecare cerinţă

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. EDU.RO. Absolvenții claselor a VIII-a au dat luni examen la limba română- scris. Afisarea rezultatelor va avea loc pe 1 iulie, pana la ora 16:00, iar depunerea contestatiilor se va face in aceeasi zi, intre orele 16:00 - 20:00. Rezolvarea contestatiilor se va face in perioada 2-4 iulie, iar pe 5 iulie vor fi afisate rezultatele finale.

27 iun. 2016, 16:11
Subiecte ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. Vezi cum trebuia rezolvată fiecare cerinţă

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. EDU.RO. Testul la Limba şi literatura română, primul de la Evaluarea Naţională, a fost susţinut de peste 153.000 de elevi.

Aceştia au avut de rezolvat două subiecte cu mai multe cerinţe, notate în total cu 78 de puncte. Alte 12 puncte puteau fi obţinute pentru redactarea întregii lucrări, iar zece puncte au fost acordate din oficiu.

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. EDU.RO. Primul subiect a avut două cerinţe, una legată de analiza poeziei „Salcâmi”, de Anatol Baconsky, iar a doua, de redactare a unei compuneri de 150-250 de cuvinte în care elevii trebuiau să explice de ce poezia aparţine speciei pastel. Elevii pot primi 42 de puncte dacă au rezolvat corect primul subiect.

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. EDU.RO. La subiectul al doilea, elevii au primit un fragment dintr-un material publicat pe www.adevarul.ro, cu tema «”Grădina pierdută a Edenului»: locul în care ajungi doar cu elicopterul”, semnat de Andreea Marinaş.

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016. EDU.RO. Elevii au avut de răspuns la şase întrebări referitoare la textul dat şi de redactat o naraţiune de 150-250 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zonă turistică.

„Subiectele au fost de dificultate medie. Deşi multe persoane s-au speriat când au auzit de poetul Baconsky, însă poezia nu era una grea. Cred că a fost uşoară şi fără sensuri ascunse. A fost o poezie uşoară şi de interpretat care nu a pus probleme. La subiectul al doilea, elevii trebuiau să recunoască ce fel de pronume este „care” pentru că mulţi confundă reflexivul cu relativul, mai mult ca denumire. Adjectivul, trebuiau să precizeze că este una djectiv propriu zis, pentru că pot fi şi adjective pronominale sau adjective provenite din numeral. Tipul verbului, că este verb predicativ. La funcţii sintactice, să fie atenţi la „fiecare”, care este atribut adjectival şi nu atribut pronominal”, a declarat pentru adevarul.ro Ecaterina Stanca, profesor română la Colegiul Naţional „Tudor Vianu” din Capitală.

SUBIECTUL I

A. 1. a alerga – a fugi

veşnic – perpetuu, permanent, etern

căci – deoarece, pentru că

2. Elevii trebuiau să fie atenţi la nivelurile pe care le implică explicaţia rolului cratimei. Şi anume, la nivel fonetic, trebuiau să sesizeze pronunţia legată pentru evitarea hiatului între vacala „e” şi vocala „î” cu dispariţia unui sunet, respectiv dispariţia vocalei „î”. La nivel morfologic desparte un verb de o prepoziţie. Desparte cu alte cuvinte părţi de vorbire diferite.

3. Primul vers avea 8 silabe, iar al doilea avea 12.

4. epitet – flori albe, ceruri albastre

B. Trebuiau să repsecte un anumit algoritm pentru încadrarea în genul liric. Dacă ne uităm la barem, acesta cere să prezentăm dpuă trăsături ale genului liric. Asta însemna ori să înceapă cu definiţia, ori să aplice direct definiţia pe text. Şi anume, că genul liric cuprinde totalitatea operelor în care se prezintă în mod direct sentimente prin intermediul unui eu liric şi al unui mod de expunere. Şi anume, cum era cazul aici, cu trimitere directă chiar la monologul acesta adresat.

După aceea, să ilustreze două trăsături ale genului liric, valorificând textul. Deci ei putea să justifice exprimarea directă a sentimentelor, sentimentul predominant fiind de melancolie, de nostalgie, de către un eu liric care reprezintă un fel de alter ego al poetului. Trebuiau să sesizeze mărcile eurlui liric, fiind vorba de subiectivitate, de caracterul subiectiv al textului susţinut nu numai de mărcile legico gramaticale ale eului liric, ci şi de limbajul expresiv.

Exemple de citat din text: voi, îmi, amintiţi, voi, sunteţi, interjecţia „o”.

Alte mărci ar mai fi propoziţia intergoativă, repetiţia care are menirea probabil de a insista pe această legătură puternică pe care o simte cu spaţiul rustic natal. După ce sesizau proprii descrierii, puteau să rezume conţinut şi concomitent să explice figurile artictice, timpurile verbale.

SUBIECTUL II

1. a. Mauritius

    b. 2010

2. Numele autoarei este Andreea Marinaş, iar titlul este „Grădina pierdută a Edenului”: locul în care ajungi doar cu elicopterul.

3. Pentru moment, cei care vizitează această pierdută „grădina a Edenului” sunt trataţi cu privelişti care îţi taie respiraţia, păduri luxuriante, largi câmpii africane, râuri sălbatice şi o bogată cultură locală. vizitează – verb predicativ cu – prepoziţie simplă care – pronume relativ sălbatice – adjectiv proriu zis

4. Fiecare sat are câteva case colorate, cu acoperiş de tinichea. fiecare – atribut adjectival case – complement direct

5. Prima propoziţie: Dacă cineva are nevoie de doctor, de poliţist sau de pădurar în acea zonă A două propoziţie: Va trebui – propoziţie pricipală A treia: să aştepte până ce acesta va fi adus în vale cu elicopterul – subiectiv, cicumstanţială de timp A patra: până ce va ajunge acolo pe jos. – circumstanţială de timp

6. Trebuiau să fie atenţti la faptul că au nveoie de un verb tranzitiv ca să poată contrui completiva directă.

Exemplu: Ştiam unde se va duce.

Marți, elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Ultima probă din cadrul acestui examen, cea la Matematică, va avea loc miercuri, afișarea rezultatelor urmând a se va face pe data de 1 iulie, până la ora 16,00.

Eventualele contestații pot fi depuse în aceeași zi, până la ora 20,00, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.

„Pentru prima dată în procesul de evaluare a lucrărilor elaborate de candidații care susțin Evaluarea Națională, comisia națională de examen a decis ca acestea să fie corectate în centre zonale de evaluare din alte județe decât cele în care au avut loc probele”, precizează MENCȘ.

În vederea semnalării eventualelor disfuncționalități apărute în derularea acestui examen, Ministerul Educației pune la dispoziția publicului, începând de luni, linia TEL VERDE 0800801100 (număr de telefon apelabil gratuit).

Linia telefonică va fi disponibilă zilnic, pe toată durata desfășurării probelor, între orele 8,00 — 17,00. De asemenea, poate fi utilizată în același scop și adresa de e-mail [email protected]

SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2016.  Calendar examene:

27 iunie 2016 – Limba şi literatura română – proba scrisă 
28 iunie 2016 – Limba şi literatura maternă – proba scrisă 
29 iunie 2016 – Matematică – proba scrisă 
1 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)
1 iulie 2016 – Depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) 
2 – 4 iulie 2016 – Rezolvarea contestaţiilor 
5 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016 EDU.RO. În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.


loading...