SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Ce au primit olimpicii la sesiunea specială UPDATE BAREME ROMANA EVALUARE NAŢIONALĂ

SUBIECTE ROMANĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Olimpicii care au terminat cele opt clase au intrat în focurile Evaluării Naţionale. Sesiunea specială are loc în București, la Școala Gimnazială "Tudor Arghezi". Prima probă scrisă a avut loc, marţi, 13 iunie, RomaniaTV.net vă prezintă subiectele şi baremele la română.

13 iun. 2017, 04:40
SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Ce au primit olimpicii la sesiunea specială UPDATE BAREME ROMANA EVALUARE NAŢIONALĂ

SUBIECTE ROMANĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Peste 250 de elevi s-au înscris în vederea participării la sesiunea specială a examenului național de Bacalaureat, respectiv a Evaluării Naționale la clasa a VIII-a (EN VIII). Cele două sesiuni sunt organizate pentru componenții loturilor olimpice care vor reprezenta România, în lunile iunie și iulie, în competițiile internaționale pe discipline și în concursurile sportive, dar și pentru absolvenții de liceu care vor susține examen de admitere la universităţile din străinătate.

SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAŢIONALĂ 2017, SESIUNE SPECIALĂ

BAREME ROMANA EVALUARE NAŢIONALĂ 2017, SESIUNE SPECIALĂ

Sesiunea specială a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura între 13 și 16 iunie la Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Capitală, fiind înscriși 34 de elevi.

Luni, 12 iunie, a avut loc înscrierea elevilor, iar prima probă scrisă, la Limba Română, va avea loc marţi, 13 iunie. Examenul va începe la ora 09:00 şi va dura 3 ore.

Vezi aici: MODELE SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2017

Vezi aici: BAREM SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ 2017

Subiectele la ROMÂNĂ şi baremele de corectare se vor publica pe RomaniaTV.net şi pe EDU.ro pe 13 iunie, în jurul orei 15.00.

Calendarul desfăşurării probelor, toate scrise, are următoarea formulă: 13 iunie – limba şi literatura română, 14 iunie – matematică, 15 iunie – limba şi literatura maternă.

Prima afişare a rezultatelor va avea loc în data de 15 iunie (până la ora 18:00) și este urmată de depunerea contestaţiilor în aceeași zi (18:00 – 20:00).

Vineri, 16 iunie, după soluţionarea eventualelor contestaţii, vor fi afişate rezultatele finale.

Restul absolvenţilor clasei a VIII-a încep examenele Evaluării Naţionale pe 19 iunie. Prima probă este la limba română, urmată pe 21 iunie la matematică.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2017. Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII – a

  • 7 – 9 iunie 2017 Înscrierea la evaluarea naţională
  • 9 iunie 201 7 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII – a
  • 19 iunie 2017 Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 21 iunie 2017 Matematica – probă scrisă
  • 22 iunie 201 7 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 26 iunie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
  • 26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
  • 27 – 29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
  • 30 iunie 2017 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordana cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Se interzice candidați lor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

51,47% dintre elevii prezenți la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale au obținut medii mai mari sau egale cu cinci, procent net superior celui înregistrat anul trecut (30,58%), a anunțat, vineri, Ministerul Educației Naționale.

În urma centralizării datelor, a reieșit că, în ceea ce privește simularea examenului de Bacalaureat, ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care le asigură promovarea (6 și peste 6) este de 38,23%, rezultatul fiind aproape la același nivel cu cel de anul trecut (38,39%).

Mai exact, la simularea Evaluării Naționale, 81.262 de elevi au obținut medii mai mari sau egale cu cinci, ceea ce reprezintă 51,47% dintre elevii prezenți.

Pe tranșe de medii, se înregistrează următoarea situație statistică: 21.890 de medii între 5 și 5,99; 20.352 de medii între 6 și 6,99; 17.452 de medii între 7 și 7,99; 14.982 de medii între 8 și 8,99; 6.572 de medii între 9 și 9,99; 14 medii de 10.

Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau egale cu 5 s-au consemnat în județele Brăila (60,9%), Cluj (62,5%) și în Capitală (69,8%).

În ceea ce privește disciplinele de examen, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 65,8% la Limba și literatura română (în creștere față de anul trecut — 60,54%), respectiv de 40% la Matematică (de asemenea, peste cel din 2016, când s-a situat la 32,60%).

La proba de Limba și literatura maternă, 75,2% din elevii prezenți au primit note peste 5 (procent în ușoară scădere comparativ cu anul anterior — 76,69%).
Ratele de participare pe discipline au fost de peste 92%, iar trei elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă.


loading...