Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 2020. Rugăciune pentru vindecare, pentru întemeierea unei familii, pentru izbăvire de patimi

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 2020. Anual, pe 29 august, credincioşii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În această zi, cei care se confruntă cu grele necazuri, indiferent de natura lor, este bine să ţină post negru şi să citească Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul sau cel puţin o rugăciune.

RomaniaTV.net
29 aug. 2020, 04:18
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 2020. Rugăciune pentru vindecare, pentru întemeierea unei familii, pentru izbăvire de patimi

Dacă ai nevoie de vindecare trupească sau sufletească, de ajutor să-ţi găseşti sufletul-pereche şi să întemeiezi o familie, să rămâi însărcinată, să-ți aduci partenerul de viață pe calea cea dreaptă, rostește cu credință această rugăciune puternică în ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 2020. Rugăciune puternică pentru depăşirea oricărui necaz

O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduință și proorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit.

Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și, că o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit, cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului o ai pregătit.

Citeşte şi CALENDAR ORTODOX SEPTEMBRIE 2020. Sărbători religioase în SEPTEMBRIE 2020.Tradiţii şi superstiţii de Indiction, Sântămărie, Ziua Crucii

Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață facatoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Tu, de către însuși Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și după Născătoarea de Dumnezeu, pe ține te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Deci, pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creșține te socotește pe ține că pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneala către El. De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inima și cu lacrimi, te rog pe ține, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum.

Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu ca, cu a Sa nebiruită putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuţilor și nevăzuţilor vrăjmași, să mă sprijine cu a Sa milă la vreme de ispită și să mă întărească cu darul Său, pentru rugăciunile Preasfintei și Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, ca și întristările veacului acestuia de acum. Și așa, prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc milă lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin!


loading...