Tichete de creşă de 1500 de lei, suspendate în 2023. Plata bonelor rămâne pe cont propriu

Facilitatea celor 1.500 de lei pentru creșă sau grădiniță va fi suspendată în continuare, conform ordonanţei "trenuleţ" discutatăîn ultima şedinţă de Guvern.

30 nov. 2022, 10:00
Tichete de creşă de 1500 de lei, suspendate în 2023. Plata bonelor rămâne pe cont propriu

Tichete de creşă 2023. Facilitatea prin care contribuabilii care efectuau cheltuieli cu educaţia timpurie puteau să scadă din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil va fi suspendată în continuare.

În 2021, Florin Cîțu a suspendat tichetele pentru creșe și grădinițe pe motiv că nu existau bani la bugetul de stat. Practic, prin ordonanţa aflată în analiză la Guvern se prelungește suspendarea.

Lista sporurilor, primelor şi indemnizaţiilor pe care Guvernul le taie din 2023. Care sunt cei mai afectaţi români

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată (de natura celor prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015) şi intră sub incidenţa limitei de 5% stabilite pentru acestea, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

„Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap”, potrivit Legii nr. 165/2018, scrie  avocatnet.ro.

Banii se pot folosi numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie. Așadar, tichetele pot fi folosite la creșe, private sau publice, inclusiv pentru plata bonelor autorizate.

„Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă, conform art. 18 alin. (1) din lege, pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă reprezentând contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi în creşe sau alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară publice, (…) sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară private sau de bone şi se suportă integral de către angajator”,  potrivit normelor.

Ministrul Muncii, veste uriaşă pentru cinci milioane de români. Ce va scrie pe cupoanele care se tipăresc în decembrie. Voucherele de facturi vin separat

Pentru acrodarea tichetelor de creşă este nevoie ca angajatul să depună următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de creşă;

b) actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;

e) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.

Suma maximă care poate fi acordată sub forma tichetelor de creşă nu putea depăşi 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă, dar valoarea a fost majorată la 570 de lei în luna octombrie.