Tichete sociale pentru pensionari de Crăciun. Se dau 1000 de lei gratis de la primărie. Cererile se depun obligatoriu alături de cupon

Începând cu 14 noiembrie 2022, pensionarii din municipiul Botoșani care au venituri la nivelul indemnizației sociale pot depune cereri pentru a primi tichete sociale.

12 nov. 2022, 08:39
Tichete sociale pentru pensionari de Crăciun. Se dau 1000 de lei gratis de la primărie. Cererile se depun obligatoriu alături de cupon

Tichete sociale pentru pensionarii botoșăneni. Cererile, însoțite de copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară, trebuie depuse la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani (DAS), din strada Săvenilor nr. 12. Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la sediul DAS începând cu 21 noiembrie 2022, între orele 8:30 – 16:30.

În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru a primi tichetele, acestea vor putea fi ridicate de reprezentantul său legal, care trebuie să prezinte atât actul său de identitate, cât și al beneficiarului, în original.

Vouchere de vacanţă 2023. Milioane de bugetari vor primi mai mulţi pe card. Detaliul care creşte valoarea tichetelor de vacanţă
„Acordarea acestor tichete reprezintă încă o dovadă a faptului că suntem preocupați de rezolvarea problemelor seniorilor botoșăneni. Îi așteptăm pe pensionarii cu venituri mici să facă demersurile necesare pentru a beneficia de acest ajutor”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.

Condiții pentru a beneficia de tichete sociale

Tichetele se acordă pensionarilor care au peste 65 de ani, şi un venit net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular, mai mic sau cel mult egal cu nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat, multiplicată cu coeficientul de 1,02, respectiv 1.020 de lei.

Pensionarii care solicită aceste tichete nu trebuie să aibă venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, ori indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat. În schimbul tichetelor sociale, pensionarii obțin bunuri și servicii în valoare echivalentă constând în alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și servicii medicale sau de curățenie. Aceste produse sau servicii trebuie achiziționate doar de la unitățile din lista care va fi distribuită pensionarilor odată cu înmânarea tichetelor.

Citeşte şi

Cauciucuri de iarnă 2022 obligatorii! Amendă uriaşă dacă nu ţi-ai echipat maşina. Cât costă manopera pentru anvelopele de iarnă

Aceste tichete sociale se acordă începând cu anul 2016, de două ori pe an, înaintea sărbătorilor pascale și sărbătorilor de iarnă.  În luna aprilie 2022, consilierii municipali au majorat valoarea tichetelor de la 50 de lei la 100 de lei. În primăvara acestui an, au primit tichete 267 de pensionari botoșăneni, valoarea totală a ajutorului fiind de 26.700 de lei.

Tichete sociale şi pentru alimente, din fonduri UE

Primaria Municipiului Botosani prin Direcția de Asistență Socială  aduce la cunoștință că persoanele  fără adăpost, familiile monoparentale și familiile cu cel puțin 2 copii, pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de OUG nr. 63/2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Botosani, din str. Savenilor nr.12.

 

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale, emise pe suport electronic, următoarele categorii de persoane şi familii:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 500 lei;
b) persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări, pentru achiziţionarea de produse alimentare de bază sau asigurarea de mese calde.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordarii acestuia.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi folosite numai în reţeaua unitaţilor afiliate, pe baza actului de identitate.

Categoriile de persoane menționate mai sus, la literele a și b, sunt deja în evidența Casei Județene de Pensii Botosani și a Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Socială și vor primi acasă, prin poștă, tichetele sociale pe suport electronic (tip card).

Documentele necesare sunt:

Cerere și declarație pe proprie răspundere
Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei.
Adeverință de salariu, cupon de pensie pentru pensionari, indemnizații, alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare;

 

Se dau ajutoare şi pentru lemne. Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

 • actele doveditoare privind componenţa familiei(copii),acte de identitate (BI/CI, certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),
  certificat de căsătorie (după caz),
  certificat de deces (după caz),
  hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),
  hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,
  hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),
  actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cereriiadeverinţa de salariat (venitul net), cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă ,
  talon de pensie,
  talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.
  beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor de la ultima campanie agricolă
  acte jutificative privind bunurile mobile si immobile deţinute,contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,
  acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz),
  ultima factură de plata de la Furnizorul de energie pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat.
  documente doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau debransarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale (in cazul celor care solicita ajutoare cu energie electrica)

Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani, la solicitarea Directie de Asistenta Sociala Botosani.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește diferențiat în funcție de venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure astfel:

* în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei pe membru de familie/ persoana singură;
* în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;
* în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;
* în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;
* în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;

* în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;
* în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;
* în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;
* în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;
* în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de:

* 250 lei/ lună, pentru gaze naturale;
* 500 lei/ lună, pentru energie electrică;
* 320 lei/ lună, pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.