Tichetele pentru activităţi casnice, în vigoare din luna ianuarie. Cât pot încasa cei care prestează aceste activităţi şi cum pot fi folosite tichetele

De la începutul acestui an, românii care prestează activități casnice în gospodăria unei familii sau a unei persoane singure vor putea primi tichete pentru munca prestată, potrivit Legii 111/2022, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024.

23 ian. 2024, 18:08
Tichetele pentru activităţi casnice, în vigoare din luna ianuarie. Cât pot încasa cei care prestează aceste activităţi şi cum pot fi folosite tichetele

Beneficiarul de servicii la domiciliu și furnizorul acestor servicii se înțeleg cu privire la tipul de activități, numărul de ore sau volumul de muncă necesar, printr- un  acord de voinţă al părţilor, fără a avea o formă scrisă. Cel care va beneficia de serviciile casnice îl va plăti pe prestator prin intermediul tichetelor speciale.

Durata zilnică de prestare a serviciilor la domiciliu pentru un beneficiar nu poate depăși 12 ore, sau 6 ore în cazul furnizorilor de servicii la domiciliu cu vârste între 16 și 18 ani. Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului casnic, potrivit publicaţiei Ora de Sibiu.

Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual. Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.

In cazul celui care beneficiază de serviciile casnice, tichetul de activităţi casnice se achiziţionează de la oricare dintre agențiile  pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, de la  serviciile poştale  sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.

La achiziţia tichetelor de activităţi casnice, beneficiarul casnic suportă doar valoarea nominală a acestora,  in prezent 15 lei pentru un tichet, costul de tipărire şi de distribuire fiind suportat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Cum pot fi folosite tichetele pentru activităţi casnice

In cazul celui care prestează serviciile de curaţenie, tichetele de activităţi casnice pot fi preschimbate în bani, de către acesta,  în maximum 12 luni de la data primirii lor, la oricare dintre agențiile  pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la  serviciile poştale  ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.

Contravaloarea plătită  unei persoane prestatoare de servicii casnice este egală cu rezultatul înmulţirii numărului de tichete de activităţi casnice cu valoarea de 15 lei,  din care se scade valoarea impozitului pe venit şi valoarea contribuţiei de asigurări sociale.

Obligaţiile fiscale prevăzute mai sus se calculează şi se reţin din contravaloarea aferentă  şi se plătesc, în numele prestatorilor casnici, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Ele se declară prin D112″Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Prestatorul de curăţenie poate beneficia de asigurare de sănătate

În situaţia în care prestatorul casnic nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, acesta poate dobândi calitatea de asigurat, dacă doreşte, fără plata contribuţiei, şi are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază, prevăzut de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data la care a solicitat preschimbarea a cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice.

Menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se face prin preschimbarea în bani a minimum 85 de tichete de activităţi casnice, lunar.

Activitatea casnică, aşa cum este definită de lege,  reprezintă activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de  un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic.  Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Citeşte şi: Harta șanselor în viață: cum influențează locul în care trăiesc calitatea vieții românilor